Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Διασφάλιση της ακρίβειας και της τεκμηρίωσης των ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Διασφάλιση της ακρίβειας και της τεκμηρίωσης των ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα τρόφιμα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ο αριθμός των τροφίμων που επισημαίνονται και διαφημίζονται με ισχυρισμούς διατροφής και υγείας αυξάνεται συνεχώς. Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η επιλογή τους, τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή και να φέρουν επαρκή επισήμανση.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

ΣΥΝΟΨΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ο αριθμός των τροφίμων που επισημαίνονται και διαφημίζονται με ισχυρισμούς διατροφής και υγείας αυξάνεται συνεχώς. Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η επιλογή τους, τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή και να φέρουν επαρκή επισήμανση.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Αποσκοπεί στη διασφάλιση του ότι οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας στις ετικέτες των τροφίμων, καθώς επίσης και κατά την παρουσίαση ή τη διαφήμισή τους, είναι σαφείς και βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία γενικώς αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ουσιών, όπως βιταμίνες, ανόργανα άλατα, αμινοξέα, απαραίτητα λιπαρά οξέα, ίνες και εκχυλίσματα βοτάνων με θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα που μπορεί να περιέχονται σε ένα τρόφιμο και να αποτελούν το αντικείμενο ενός ισχυρισμού. Ο κανονισμός διασφαλίζει προστασία υψηλού επιπέδου για τον καταναλωτή και του παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση ώστε να επιλέγει έχοντας πλήρη επίγνωση των δεδομένων, δημιουργώντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού στη βιομηχανία τροφίμων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να καθορίσει περιγράμματα θρεπτικών συστατικών και ειδικούς όρους χρήσης ισχυρισμών διατροφής ή υγείας στα τρόφιμα λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις ποσότητες θρεπτικών και άλλων ουσιών που περιέχονται στο τρόφιμο, όπως:
  • τα λιπαρά οξέα *,
  • τα κορεσμένα λιπαρά οξέα *,
  • τα trans-λιπαρά οξέα *,
  • τα σάκχαρα και
  • το αλάτι·
 • τον ρόλο και τη σημασία του τροφίμου στη δίαιτα εν γένει ή τη δίαιτα ορισμένων ομάδων κινδύνου, όπως τα παιδιά·
 • την παρουσία θρεπτικών ουσιών οι οποίες έχει αποδειχθεί επιστημονικώς ότι επηρεάζουν την υγεία.

Οι ισχυρισμοί υγείας δεν θα πρέπει:

 • να είναι ψευδείς, διφορούμενοι ή παραπλανητικοί·
 • να δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια ή τη θρεπτική επάρκεια των άλλων τροφίμων·
 • να ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου·
 • να υποδηλώνουν ότι μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παρέχει επαρκείς ποσότητες των θρεπτικών ουσιών·
 • να υπονοούν ότι μπορεί να επηρεαστεί η υγεία από τη μη κατανάλωση του τροφίμου·
 • να αναφέρονται σε ρυθμό ή ποσότητα απώλειας βάρους·
 • να αναφέρονται σε συστάσεις μεμονωμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.

Η χρήση ισχυρισμών διατροφής και υγείας επιτρέπεται μόνον εάν η παρουσία, η απουσία ή η μειωμένη περιεκτικότητα μιας ουσίας σε ένα τρόφιμο έχει αποδεδειγμένα ευεργετικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα. Οι ουσίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε ποσότητες τροφίμων που μπορούν να καταναλωθούν σε εύλογα πλαίσια και σε περιεκτικότητα που παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι ισχυρισμοί υγείας επιτρέπονται μόνον εφόσον στην επισήμανση παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • ο πληθυσμός-στόχος του ισχυρισμού·
 • δήλωση που επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής·
 • η ποσότητα του τροφίμου και ο τρόπος κατανάλωσης που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το ευεργετικό αποτέλεσμα που δηλώνει ο ισχυρισμός·
 • δήλωση προς τα άτομα που πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση του τροφίμου (π.χ. εγκυμονούσες)·
 • προειδοποίηση για τα προϊόντα που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσής τους·
 • σε περίπτωση ισχυρισμών για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης μιας ασθένειας, δήλωση ότι η ασθένεια έχει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ότι η μεταβολή ενός από αυτούς ενδέχεται να έχει ή να μην έχει ευεργετικό αποτέλεσμα·
 • τυχόν άλλοι περιορισμοί ή οδηγίες για τη χρήση.

Οι ισχυρισμοί υγείας που βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία και είναι ευκόλως κατανοητοί από τον μέσο καταναλωτή μπορούν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία έγκρισης.

Τα ποτά που περιέχουν άνω του 1,2 % κατ' όγκο αιθανόλη δεν πρέπει να φέρουν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, εκτός από αυτούς που αναφέρονται σε μείωση της περιεκτικότητας σε αιθανόλη ή της ενεργειακής αξίας.

Αίτηση έγκρισης

Ο παρασκευαστής οφείλει να υποβάλει αίτηση στην οικεία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία τη διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τη χρήση του ισχυρισμού με βάση τη γνωμοδότηση της EFSA.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από την 1η Ιουλίου 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Λιπαρά οξέα: βασικές μονάδες μορίων λίπους οι οποίες περιλαμβάνουν άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.

* Κορεσμένα λιπαρά οξέα: όσο περισσότερα άτομα υδρογόνου προσαρτώνται σε κάθε άτομο άνθρακα τόσο πιο κορεσμένο είναι ένα λιπαρό οξύ. Παραδείγματα πηγών κορεσμένων λιπαρών οξέων: έλαιο κοκοφοίνικα, λιπαρά κρέατα και βούτυρο κακάο.

Trans-λιπαρά οξέα *: όταν τα κορεσμένα λίπη υποστούν υδρογόνωση (π.χ. για την παραγωγή μαργαρίνης), δημιουργούνται trans-λιπαρά οξέα. Η διαδικασία της υδρογόνωσης αναπτύχθηκε για την αποτροπή του γρήγορου ταγκίσματος των λιπών. Τα βρίσκουμε συχνά σε αρτοσκευάσματα του εμπορίου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9-25

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 107/2008

4.3.2008

-

ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 8-10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 109/2008

4.3.2008

-

ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 14-15

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011

12.12.2011

-

ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18-63

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1047/2012

29.11.2012

-

ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 36-37

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 353/2008 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών υγείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 109 της 19.4.2008, σ. 11-16)

τελευταία ενημέρωση 06.08.2015

Top