Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία

Στόχος της παρούσας σύστασης είναι να καθοριστεί ένα ελάχιστο επίπεδο πυρασφάλειας για το σύνολο των ξενοδοχείων που λειτουργούν στα κράτη μέλη.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση 86/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, που αφορά την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 31.12.1986].

ΣΥΝΟΨΗ

Συνιστάται στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα υπάρχοντα ξενοδοχεία να υπόκεινται σε διατάξεις βασισμένες στις αρχές που διατυπώνονται στη σύσταση, και ειδικότερα:

  • να υπάρχουν ασφαλείς έξοδοι κινδύνου, που να επισημαίνονται σαφώς και να παραμένουν ελεύθερες από κάθε εμπόδιο·
  • η σταθερότητα του κτιρίου να είναι εγγυημένη, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται οι ένοικοι για να εξέλθουν σώοι και αβλαβείς·
  • να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατάλληλα συστήματα συναγερμού·
  • το προσωπικό να έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα και να έχει λάβει τις δέουσες οδηγίες.

Το παράρτημα της σύστασης περιέχει τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, κυρίως για τα χαρακτηριστικά κατασκευής των ξενοδοχείων.

Συνιστάται στα κράτη μέλη να διενεργούν περιοδικούς ελέγχους στα ξενοδοχεία.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώσουν την Επιτροπή για όλα τα εθνικά μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης από τα ξενοδοχεία των απαιτήσεων που διατυπώνονται στη σύσταση, καθώς και για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν στα επόμενα πέντε χρόνια.

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Σύσταση 86/666/CEE

-

-

EE L 384 της 31.12.1986

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, που αφορά την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία (86/666/ΕΟΚ) [COM(2001) 0348 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στις 27 Ιουνίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία. Η Επιτροπή τονίζει ότι ο αντίκτυπος αυτής της σύστασης στα διάφορα κράτη μέλη εξαρτάται από το επίπεδο προστασίας που υπάρχει ήδη και από τον τρόπο μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία. Οι εθνικές νομοθεσίες περιλαμβάνουν ήδη ή και υπερβαίνουν τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της σύστασης ή τις ελάχιστες απαιτήσεις. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η εφαρμογή ήταν μόνο μερική, περιορίζοντας την στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων ή στην εκτέλεση εργασιών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Μαΐου 1997, σχετικά με την πυρασφάλεια των ξενοδοχείων [Επίσημη Εφημερίδα C 205 της 25.7.1994].

See also

  • Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών (DE) (EN) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.12.2006

Top