Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων

Οι νομικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τη διαβίβαση πράξεων (δηλ. εγγράφων) μεταξύ των διαδίκων. Για να εξασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις μεταξύ διαδίκων που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση τυποποιημένης διαδικασίας διαβίβασης. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου 2008 και καταργεί τον κανονισμό 1348/2000.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις στις οποίες είναι αναγκαία η διαβίβαση δικαστικών ή εξώδικων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση μεταξύ κρατών μελών. Οι φορολογικές, τελωνειακές και διοικητικές υποθέσεις και οι υποθέσεις που αφορούν ευθύνη του κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του, ενώ το ίδιο ισχύει για τις περιπτώσεις στις οποίες ο παραλήπτης της πράξης είναι αγνώστου διαμονής.

Περαιτέρω βελτίωση της επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων πράξεων

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 (βλ. την έκθεση COM(2004) 603). Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν τα εξής θέματα:

  • θέσπιση κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η υπηρεσία παραλαβής φροντίζει ώστε η επίδοση ή κοινοποίηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, εντός μηνός από την παραλαβή·
  • καθιέρωση νέου τυποποιημένου εντύπου για την ενημέρωση του παραλήπτη σχετικά με το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή της πράξης κατά τη στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης ή με την επιστροφή της πράξης στην υπηρεσία παραλαβής εντός εβδομάδας·
  • θέσπιση κανόνα σύμφωνα με τον οποίο τα έξοδα για την παρέμβαση δικαστικού λειτουργού ή αρμοδίου προσώπου κατά το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής αντιστοιχούν σε ενιαίο πάγιο τέλος, το οποίο προκαθορίζεται από αυτό το κράτος μέλος και τηρεί της αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων·
  • θέσπιση ενιαίων όρων για την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών (με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή ισοδύναμο έγγραφο).

Υπηρεσίες διασφαλίζουν τη διαβίβαση σε κάθε κράτος μέλος

Αρμόδιες για τη διαβίβαση και την παραλαβή πράξεων είναι οι υπηρεσίες που διορίζει για τον σκοπό αυτό το κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και διευθύνσεις των υπηρεσιών αυτών, την κατά τόπο αρμοδιότητά τους, τις γλώσσες που γίνονται αποδεκτές από αυτές και τα μέσα παραλαβής των πράξεων. Σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει επίσης μια κεντρική αρχή που είναι αρμόδια να παρέχει πληροφορίες στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, να επιλύει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν και να διαβιβάζει, εκτάκτως, στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης της υπηρεσίας διαβίβασης. Τα ομοσπονδιακά κράτη και τα κράτη με περισσότερα νομικά συστήματα ή με αυτόνομες εδαφικές μονάδες μπορούν να ορίζουν περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες ή κεντρικές αρχές. Ο καθορισμός αυτός ισχύει για πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται ανά πενταετία.

Συντόμευση της επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων πράξεων

Ο αιτών είναι αυτός που αποστέλλει την πράξη στην υπηρεσία διαβίβασης και βαρύνεται με τα τυχόν έξοδα μετάφρασης πριν από τη διαβίβαση της πράξης. Η υπηρεσία διαβίβασης πρέπει να επισημαίνει στον αιτούντα ότι ο παραλήπτης μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη αν αυτή δεν έχει συνταχθεί σε γλώσσα κατανοητή σε αυτόν ή στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση.

Κάθε πράξη πρέπει να διαβιβάζεται απευθείας και το ταχύτερο δυνατό μεταξύ υπηρεσιών με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, εφόσον το περιεχόμενό της είναι ευανάγνωστο και συμπίπτει απολύτως με το περιεχόμενο της πρωτότυπης πράξης. Η πράξη πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση συντασσόμενη επί του τυποποιημένου εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα του κανονισμού, σε μία από τις αποδεκτές γλώσσες που έχει καθορίσει το οικείο κράτος μέλος. Δεν απαιτείται βεβαίωση της γνησιότητας ή ανάλογη διατύπωση για τις διαβιβαζόμενες πράξεις. Η υπηρεσία παραλαβής αποστέλλει εντός επτά ημερών αποδεικτικό παραλαβής και επικοινωνεί με το ταχύτερο μέσο με την υπηρεσία διαβίβασης αν διαπιστώσει ότι λείπουν πληροφορίες.

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων εντός μηνός σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους παραλαβής

Η υπηρεσία παραλαβής επιδίδει ή κοινοποιεί η ίδια την πράξη ή φροντίζει ώστε η επίδοση ή κοινοποίηση να πραγματοποιηθεί εντός μηνός. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί την υπηρεσία διαβίβασης και συνεχίζει να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης. Η επίδοση ή κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους παραλαβής ή με συγκεκριμένη μέθοδο την οποία έχει ζητήσει η υπηρεσία διαβίβασης και πρέπει να συνάδει με την εθνική νομοθεσία. Αφού ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις επίδοσης ή κοινοποίησης, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, συνταγμένη σε αποδεκτή γλώσσα του κράτους μέλους προέλευσης, η οποία και αποστέλλεται στην υπηρεσία διαβίβασης.

Ως ημερομηνία της επίδοσης ή κοινοποίησης μιας πράξης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής, εκτός αν σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας. Για την επίδοση ή κοινοποίηση δεν καταβάλλονται έξοδα ούτε φόροι στο κράτος μέλος παραλαβής, εκτός αν χρησιμοποιήθηκε ειδική μέθοδος ή χρειάστηκε η παρέμβαση δικαστικού λειτουργού στο εν λόγω κράτος. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα βαρύνουν τον αιτούντα. Τα κράτη μέλη προκαθορίζουν το σχετικό πάγιο τέλος και το γνωστοποιούν στην Επιτροπή.

Η επίδοση ή κοινοποίηση μιας πράξης μπορεί επίσης να γίνει απευθείας μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής ή μέσω δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής αν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η προώθηση πράξεων στις υπηρεσίες άλλων κρατών μελών δια της προξενικής ή διπλωματικής οδού.

Ενημέρωση του αποδέκτη για το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή του προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου

Η υπηρεσία παραλαβής ενημερώνει τον αποδέκτη για το δικαίωμά του να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη αν αυτή δεν έχει συνταχθεί σε γλώσσα κατανοητή σε αυτόν ή στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους όπου επιχειρείται η επίδοση ή κοινοποίηση. Η άρνηση πρέπει να δηλωθεί είτε κατά τη στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης ή με την επιστροφή της πράξης στην υπηρεσία παραλαβής εντός εβδομάδας.

Αν η πράξη συνίσταται σε εισαγωγικό δίκης έγγραφο ή άλλη ισοδύναμη πράξη και ο εναγόμενος ερημοδικήσει, ο δικαστής υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση απόφασης μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε όπως ορίζει το εγχώριο δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, ότι όντως παρελήφθη και ότι η επίδοση ή κοινοποίηση έγινε εγκαίρως, ώστε ο εναγόμενος να είναι σε θέση να αμυνθεί. Παρόλα αυτά, επιτρέπεται να εκδοθεί δικαστική απόφαση υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη διαβιβάσθηκε με τρόπο προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό και ότι παρήλθε εξάμηνο χωρίς να έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση, μολονότι έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια από μέρους των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους παραλαβής. Αν ο εναγόμενος, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν έλαβε εγκαίρως γνώση του εγγράφου ώστε να προσέλθει στο δικαστήριο, εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αφότου έλαβε γνώση της απόφασης.

Η Επιτροπή οφείλει να παρέχει και να επικαιροποιεί σε τακτική βάση εγχειρίδιο με τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη. Έως το 2011 και ακολούθως ανά πενταετία, υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αποδίδοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 [έκδοση: συναπόφαση COD/2005/0126]

30.12.2007ισχύει από τις 13.11.2008, εκτός από το άρθρο 23 (από 13.8.2008)

-

ΕΕ L 324 της 10.12.2007

See also

  • Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα στον τομέα των αστικών υποθέσεων: επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.05.2008

Top