Help Print this page 
Title and reference
Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Καθώς το διαδίκτυο έχει γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής, ο χρήστης του διαδικτύου έχει καταστεί ευάλωτος απέναντι σε εγκληματίες οι οποίοι δρουν συχνά σε άλλες ηπείρους. Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο*, το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε το έδαφος για μια ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισής του.

ΠΡΆΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών: Προς την κατεύθυνση γενικής πολιτικής σχετικά με την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο [COM(2007) 267 τελικό της 22.5.2007]

ΣΎΝΟΨΗ

Καθώς το διαδίκτυο έχει γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής, ο χρήστης του διαδικτύου έχει καταστεί ευάλωτος απέναντι σε εγκληματίες οι οποίοι δρουν συχνά σε άλλες ηπείρους. Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο*, το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε το έδαφος για μια ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισής του.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ;

Επιδίωξε να παρουσιάσει μια γενική πολιτική για τον καλύτερο συντονισμό της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Στόχοι και δράσεις

Στόχος της ανακοίνωσης ήταν η ενίσχυση της καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσα από:

1.

Βελτιωμένη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου μέσω της ενίσχυσης και της διευκρίνισης των αρμοδιοτήτων της Europol, της Eurojust και άλλων δομών.

2.

Συντονισμένα και διασυνδεδεμένα προγράμματα κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές των χωρών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων της Europol, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών.

3.

Βελτιωμένη πολιτική συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη δημιουργία μονίμου ευρωπαϊκού σημείου επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς επίσης και ευρωπαϊκής πλατφόρμας κατάρτισης σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

4.

Πολιτική και νομική συνεργασία με τρίτες χώρες μέσω της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2001 (και του συμπληρωματικού της πρωτοκόλλου), της ομάδας Λυών-Ρώμη του G8 για το έγκλημα υψηλής τεχνολογίας και έργων που διαχειρίζεται η Interpol.

5.

Βελτιωμένο διάλογο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών.

6.

Τυποποίηση της νομοθεσίας και των ορισμών των χωρών της ΕΕ στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

7.

Διαμόρφωση μετρήσεων/δεικτών όσον αφορά την έκταση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

8.

Ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους και το κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

9.

Ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, όπως στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομία.

ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

μια οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών στο διαδίκτυο και της παιδοφιλικής πορνογραφίας

μια οδηγία σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον συστημάτων πληροφοριών (2013).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Το άρθρο 68 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο άρχισε να ισχύει το 2009, αναγνώρισε επίσημα τον εξέχοντα ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη νομοθέτηση στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Αυτό επιτρέπει στις δράσεις κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο να συμπληρώνονται από τη νομοθεσία της ΕΕ καθώς και από ευρύτερο φάσμα πρωτοβουλιών.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

Εγκλήματα στον κυβερνοχώρο: αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται με χρήση ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών και συστημάτων πληροφοριών ή εναντίον αυτών των δικτύων και συστημάτων.

Κατανέμεται σε 3 μορφές:

Εγκληματική δραστηριότητα παραδοσιακής μορφής, αλλά με χρήση του διαδικτύου για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων (όπως απάτη ή πλαστογραφία). Οι εν λόγω πράξεις αφορούν από την κλοπή ταυτότητας μέχρι το «ψάρεμα» (στο οποίο οι εγκληματίες στο διαδίκτυο δημιουργούν έναν πλαστό τραπεζικό δικτυακό τόπο με σκοπό να εξαπατήσουν τους πελάτες να τους παραχωρήσουν τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία τους και να τους υπεξαιρέσουν χρήματα). Το διαδίκτυο έχει επίσης μετασχηματίσει τη λαθρεμπορία ναρκωτικών, όπλων και ειδών απειλούμενων με εξαφάνιση σε διεθνές επίπεδο.

Δημοσίευση παράνομου περιεχομένου, όπως υλικού προτροπής στην τρομοκρατία, τη βία, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία ή τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.

Αξιόποινες πράξεις που μπορούν να διαπραχθούν μόνο μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, νέα και συχνά εκτεταμένης φύσεως και μεγάλης κλίμακας εγκλήματα, τα οποία δεν ήταν γνωστά κατά την εποχή πριν το διαδίκτυο. Οι εγκληματίες στρέφονται εναντίον συστημάτων πληροφοριών, απειλώντας ενίοτε κρίσιμες υποδομές πληροφόρησης του κράτους και, ως εκ τούτου, απευθείας τους πολίτες του. Οι εν λόγω επιθέσεις γίνονται μέσω «δικτύων προγραμμάτων ρομπότ» (botnet) (ακρώνυμο του robot network) όπου οι εγκληματίες διανέμουν κακόβουλο λογισμικό το οποίο, όταν καταφορτωθεί, καθιστά τον υπολογιστή ενός χρήστη σε «ρομπότ». Ένα δίκτυο τέτοιων προσβεβλημένων υπολογιστών χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων χωρίς να το γνωρίζουν οι χρήστες τους.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο (JOIN (2013) 1 final της 7ης Φεβρουαρίου 2013).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.05.2015

Top