Help Print this page 
Title and reference
Θεώρηση ενιαίου τύπου

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Θεώρηση ενιαίου τύπου

Έχει καθιερωθεί η θεώρηση ενιαίου τύπου, ώστε να ενισχυθεί η εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών στον τομέα των θεωρήσεων, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Θεώρηση ενιαίου τύπου

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει θεώρηση ενιαίου τύπου κοινή για όλα τα κράτη μέλη.

Ο κανονισμός θεωρεί ως θεώρηση κάθε εκδοθείσα άδεια ή κάθε ληφθείσα απόφαση εκ μέρους ενός κράτους μέλους, η οποία απαιτείται για την είσοδο στο έδαφός του ενόψει:

  • διαμονής που προβλέπεται για το εν λόγω κράτος μέλος ή για πολλά κράτη μέλη, για περίοδο της οποίας η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες·
  • διαμετακόμισης μέσω του εδάφους ή της ζώνης τράνζιτ στους αερολιμένες του εν λόγω κράτους μέλους ή πολλών κρατών μελών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη θεώρηση ενιαίου τύπου συμφωνούν:

  • με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού που θεσπίζουν τις διατάξεις ασφαλείας που αναγνωρίζονται παγκοσμίως και είναι ορατές διά γυμνού οφθαλμού·
  • με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές που στοχεύουν να παρεμποδίσουν την παραποίηση ή την πλαστογράφηση της θεώρησης και παρέχουν μεθόδους για τη συμπλήρωση αυτής.

Εάν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές είναι απόρρητες, τότε κοινοποιούνται μόνο:

  • στους οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα για την εκτύπωση των θεωρήσεων·
  • στα εντεταλμένα πρόσωπα εκ μέρους της Επιτροπής ή εκ μέρους ενός κράτους μέλους.

Συμπληρωματικά μέτρα, απαραίτητα για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας, εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της Επιτροπής της 07.02.1996 και 27.12.2000.

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει μόνο έναν ενιαίο οργανισμό αρμόδιο για την εκτύπωση των θεωρήσεων. Κοινοποιεί την επωνυμία του εν λόγω οργανισμού στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη.

Όπως προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ένας πολίτης στον οποίο έχει χορηγηθεί θεώρηση, μπορεί να ζητήσει διορθώσεις, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στη θεώρηση.

Η Επιτροπή επικουρείται στην εργασία της για τη θεώρηση ενιαίου τύπου από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και πρόεδρος της οποίας είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν τη θεώρηση ενιαίου τύπου για σκοπούς άλλους από τους προαναφερθέντες, εφόσον δεν υπάρχει σύγχυση με την ενιαία θεώρηση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95

3.08.1995

-

Επίσημη Εφημερίδα L 164, 14.7.1995

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 334/2002

15.3.2002

-

Επίσημη Εφημερίδα L 53, 23.2.2002

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 856/2008

22.9.2008

-

Επίσημη Εφημερίδα L 235, 2.9.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο [Επίσημη Εφημερίδα L 53, 23.02.2002].

  • Ο παρών κανονισμός περιορίζεται στην περιγραφή του φύλλου ενιαίου τύπου για να του προσδώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπόδειγμα αυτού του φύλλου αναπαράγεται σε παράρτημα της παρούσας πρότασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθιερώνονται για να εξασφαλιστεί ένα ορισμένο επίπεδο ασφάλειας κατά της παραχάραξης, της πλαστογραφίας και της κλοπής. Οι διατάξεις που θεσπίζονται παραμένουν απόρρητες, δεν δημοσιεύονται ούτε διαβιβάζονται στους οργανισμούς που έχουν καθορισθεί από τα κράτη μέλη και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εκτύπωση των φύλλων.
  • Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το φύλλο ενιαίου τύπου το αργότερο δύο έτη μετά τη θέσπιση των προαναφερθεισών διατάξεων.
  • Η εισαγωγή ενός νέου τύπου δεν θίγει την ισχύ άλλων αδειών που έχουν χορηγηθεί προηγουμένως, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη διάταξη του κράτους μέλους. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ συνεχίζουν να τηρούνται.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1683/95 και (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 182 της 29.6.2013].

Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 517/2013 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, του εταιρικού δικαίου, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας, της ασφάλειας των τροφίμων, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, της πολιτικής μεταφορών, της ενέργειας, της φορολογίας, των στατιστικών, των διευρωπαϊκών δικτύων, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της τελωνειακής ένωσης, των εξωτερικών σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής, και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και των θεσμικών οργάνων, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας [Επίσημη Εφημερίδα L 158 της 10.6.2013].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.04.2014

Top