Help Print this page 
Title and reference
Απειλούμενα άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας (CITES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Απειλούμενα άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας (CITES)

Ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να διασφαλίσει την προστασία και τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, μέσω του ελέγχου του εμπορίου αυτών των ειδών, θεσπίζοντας όρους για την εισαγωγή, την εξαγωγή και την επανεξαγωγή τους, καθώς και για τη διακίνησή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με τη σύμβαση CITES.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους [Πράξεις τροποποίησης].

ΣΎΝΟΨΗ

Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται τηρουμένων των στόχων, των αρχών και των διατάξεων της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES). Παρέχει έναν κατάλογο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση σε τέσσερα παραρτήματα (Α, Β, Γ και Δ). Ο βαθμός προστασίας και η φύση των εμπορικών μέτρων που εφαρμόζονται στα εν λόγω είδη διαφέρουν ανάλογα με το παράρτημα στο οποίο έχουν καταχωρηθεί τα είδη.

Στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού ισχύουν κοινές προϋποθέσεις όσον αφορά τα εξής:

  • την έκδοση, χρήση και προσκόμιση των εγγράφων που σχετίζονται με την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στον κανονισμό. Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων μέτρων που ενδεχομένως έχουν λάβει τα κράτη μέλη, τα έγγραφα αυτά ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα·
  • την πώληση ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική συναλλαγή εντός της Κοινότητας δειγμάτων ειδών από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Α.

Εισαγωγή στην Κοινότητα

Η εισαγωγή δειγμάτων απειλούμενων ειδών υπόκειται στα εξής:

  • προσκόμιση άδειας εισαγωγής, η οποία έχει εκδοθεί από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού, ή κοινοποίηση εισαγωγής· και
  • διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων.

Η Επιτροπή μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επιβάλει γενικούς περιορισμούς εισαγωγής ή περιορισμούς όσον αφορά συγκεκριμένες μόνο χώρες προέλευσης· δημοσιεύει δε τακτικά έναν κατάλογο αυτών των περιορισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαγωγή ή επανεξαγωγή εκτός της Κοινότητας

Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή δειγμάτων απειλούμενων ειδών υπόκειται στα εξής:

  • προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής, τα οποία έχουν εκδοθεί από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα δείγματα· και
  • διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων.

Απόρριψη αιτήσεων αδειών και πιστοποιητικών

Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει μια αίτηση για έκδοση άδειας ή πιστοποιητικού, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή η οποία, με τη σειρά της, είναι αρμόδια να ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη.

Παρεκκλίσεις

Ο κανονισμός ορίζει παρεκκλίσεις για δείγματα που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, για δείγματα υπό διαμετακόμιση και για δείγματα που αποτελούν μέρος προσωπικών και οικιακών αντικειμένων ή προορίζονται για επιστημονικά ιδρύματα.

Διατάξεις περί ελέγχου των εμπορικών δραστηριοτήτων

Απαγορεύεται η αγορά ή το εμπόριο δειγμάτων ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Α.

Τα κράτη μέλη ενδέχεται επίσης να απαγορεύσουν την κατοχή δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α.

Διακίνηση ζώντων δειγμάτων

Η διακίνηση εντός της Κοινότητας ζώντων δειγμάτων από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α απαιτεί την προηγούμενη έγκριση ενός διαχειριστικού οργάνου του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σχετικό δείγμα.

Η διακίνηση εντός της Κοινότητας ζώντων δειγμάτων από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β απαιτεί τη συμμόρφωση του αποδέκτη με τους κανόνες περί προστασίας των ζώων (επαρκής στέγαση και φροντίδα).

Η Επιτροπή μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την κατοχή ή τη διακίνηση ζώντων δειγμάτων ειδών, για τα οποία προβλέπονται περιορισμοί σε σχέση με την εισαγωγή τους στην Κοινότητα.

Σημεία εισαγωγής και εξαγωγής

Τα κράτη μέλη πρέπει:

  • να ορίσουν τα τελωνεία στα οποία γίνονται οι επαληθεύσεις και διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για τα είδη που εμπίπτουν στον κανονισμό. Ένας κατάλογος αυτών των τελωνείων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • να ορίσουν τα διαχειριστικά όργανα και τις επιστημονικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του κανονισμού. Ένας κατάλογος αυτών των οργάνων και αρχών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • να παρακολουθούν την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού και να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

Κοινοποίηση των πληροφοριών

Ο κανονισμός εισάγει ένα σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του κανονισμού: τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, η γραμματεία της σύμβασης CITES, κλπ.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις σχετικά με τον όγκο του εμπορίου δειγμάτων που εμπίπτουν στον κανονισμό. Κάθε δύο χρόνια, καταρτίζουν αναλυτικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

Πλαίσιο

Η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον στις 3 Μαρτίου 1973 και τέθηκε σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 1975. Επί του παρόντος έχει 175 συμβαλλόμενα μέρη.

Το κείμενο της σύμβασης CITES τροποποιήθηκε το 1983, ώστε να επιτρέπει σε οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να υπογράφουν τη σύμβαση (τροποποίηση της Gaborone). Ωστόσο, ο αριθμός των μερών που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση δεν επαρκεί για να τεθεί σε ισχύ. Κατά συνέπεια, η θέση της Κοινότητας στις συνόδους CITES εκπροσωπείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία ενεργούν από κοινού βάσει μιας θέσης που έχει οριστεί από το Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97

1.3.1997

-

ΕΕ L 61 της 3.3.1997

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2003

30.8.2003

-

ΕΕ L 215 της 27.8.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

-

ΕΕ L 284 της 31.10.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2004

19.5.2004

-

ΕΕ L 127 της 29.4.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2005

22.8.2005

-

ΕΕ L 215 της 19.8.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 398/2009

10.6.2009

-

ΕΕ L 126 της 21.5.2009

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I[ndash] Κατάλογος απειλούμενων ειδών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 95 της 8.4.2008]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 407/2009 [Επίσημη Εφημερίδα L 123 της 19.5.2009]·

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 709/2010 [Επίσημη Εφημερίδα L 212 της 12.8.2010]

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1158/2012 [Επίσημη Εφημερίδα L 339 της 12.12.2012].

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός(ΕΕ)αριθ. 997/2010 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2010, για την αναστολή της εισαγωγής στην Ένωση δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας [Επίσημη Εφημερίδα L290 της 6.11.2010].

Διατάξεις εφαρμογής

Σύσταση της Επιτροπής 2007/425/ΕΚ της 13ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον προσδιορισμό σειράς δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους [Επίσημη Εφημερίδα L159 της 20.6.2007].

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης εθνικών σχεδίων δράσης για το συντονισμό της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, της προετοιμασίας αποτρεπτικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης αυτού του κανονισμού, του κατάλληλου εξοπλισμού των αρμόδιων για την εφαρμογή του κανονισμού φορέων με ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδοτικούς πόρους και κατάρτιση, της παροχής επαρκούς πληροφόρησης στο κοινό, της διενέργειας τακτικών ελέγχων σε εμπόρους και κατόχους χλωρίδας και πανίδας όπως είναι οι καταστηματάρχες ζώων συντροφιάς, οι εκτροφείς και οι σταθμοί περίθαλψης ζώων, της δημιουργίας εθνικών κέντρων επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για το εμπόριο άγριων ειδών, της υποστήριξης της διαχείρισης και του ελέγχου προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες, καθώς και της διυπηρεσιακής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και με τα αρμόδια διαχειριστικά όργανα (όπως αυτά της σύμβασης CITES, η Ιντερπόλ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους [Επίσημη Εφημερίδα L166 της 19.6.2006].

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις άδειες εισαγωγής, τις άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος Ι αυτού του κανονισμού. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις γνωστοποιήσεις εισαγωγής είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά των περιοδευουσών εκθέσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά φύλλα των πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Τα έντυπα που προβλέπονται στα άρθρα 5, 8 και 9 πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος V. Στο παράρτημα VI παρέχεται υπόδειγμα για τη μορφή των ετικετών. Οι κωδικοί που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιγραφή των δειγμάτων και των μονάδων μέτρησης που θα χρησιμοποιούνται απαριθμούνται στο παράρτημα VII. Στο παράρτημα VIII παρέχεται ένας κατάλογος αναφορών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιστημονική ονομασία των ειδών. Ο σκοπός της συναλλαγής και η πηγή των ειδών πρέπει να δηλώνεται με τους κωδικούς του παραρτήματος IX. Επιπλέον, ο κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις για την έκδοση, τη χρήση και την ισχύ των εγγράφων. Εισάγει επίσης συγκεκριμένες διατάξεις για τα δείγματα που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, καθώς και για τα δείγματα.

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.01.2014

Top