Help Print this page 
Title and reference
Καθεστώς τελωνειακών ατελειών της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Καθεστώς τελωνειακών ατελειών της ΕΕ

Το καθεστώς τελωνειακών ατελειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απαλλάσσει τα εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ ή εξάγονται εκτός της ΕΕ από την επιβολή δασμών στους οποίους κανονικά θα υπόκειντο. Στον κανονισμό παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για απαλλαγή από εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες παρέχεται απαλλαγή από εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς και από μέτρα που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 207 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (πρώην άρθρο 133 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή την εξαγωγή τους εκτός της ΕΕ.

ΑΤΕΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

Διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων είναι επιλέξιμες για απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα εμπορεύματα απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς όταν αφορούν:

Προσωπικά είδη:

 • προσωπικά είδη προσώπων που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από μία χώρα εκτός ΕΕ σε χώρα της ΕΕ, εφόσον η κατοικία τους βρισκόταν εκτός ΕΕ για 12 τουλάχιστον συνεχείς μήνες·
 • είδη που εισάγονται επ' ευκαιρία γάμου, εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε την κατοικία του εκτός ΕΕ για 12 τουλάχιστον συνεχείς μήνες και δύναται να προσκομίσει πιστοποιητικό γάμου·
 • προσωπικά είδη που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο κληρονομιάς από πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην ΕΕ·
 • ρουχισμός, είδη σπουδών και εξοπλισμός σπουδαστών ή φοιτητών που έρχονται για σπουδές στην ΕΕ.

Εμπορεύματα αμελητέας αξίας, αγαθά μη εμπορικού χαρακτήρα, επενδυτικά αγαθά και εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών:

 • εμπορεύματα αμελητέας αξίας·
 • αγαθά μη εμπορικού χαρακτήρα που αποστέλλονται απευθείας από ιδιώτη χώρας εκτός ΕΕ σε ιδιώτη εντός ΕΕ·
 • επενδυτικά αγαθά και αγαθά εξοπλισμού που ανήκουν σε επιχείρηση που παύει οριστικά τις δραστηριότητές της σε χώρα εκτός ΕΕ και μεταφέρεται στην ΕΕ·
 • εμπορεύματα απαλλαγμένα από ΦΠΑ τα οποία περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών αφικνούμενων από χώρα εκτός ΕΕ.

Γεωργικά, βιολογικά, χημικά, φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα:

 • προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, κηπουρικής ή δασοκομίας που έχουν παραχθεί σε κτήματα χωρών εκτός ΕΕ σε άμεση γειτνίαση με την ΕΕ, και τα οποία εκμεταλλεύονται αγρότες της ΕΕ·
 • σπόροι προς σπορά, λιπάσματα και προϊόντα για την επεξεργασία του εδάφους και φυτά που εισάγονται από αγρότες παραγωγούς χωρών εκτός ΕΕ, αλλά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε παραμεθόριες της ΕΕ χώρες·
 • ζώα και βιολογικές ή χημικές ουσίες που προορίζονται αποκλειστικά για την έρευνα·
 • θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και αντιδραστήρια για τον καθορισμό των ομάδων αίματος και των ομάδων ιστών·
 • όργανα και συσκευές που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, τη διάγνωση ή τη θεραπευτική αγωγή·
 • ουσίες αναφοράς για τον έλεγχο της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων·
 • φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται επ' ευκαιρία διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.

Άλλες κατηγορίες:

 • τα είδη εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και τα επιστημονικά όργανα και οι συσκευές·
 • τα εμπορεύματα που προορίζονται για φιλανθρωπικούς οργανισμούς·
 • τα παράσημα και τα τιμητικά βραβεία, τα δώρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων καθώς και τα εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μονάρχες και αρχηγούς κρατών·
 • τα εμπορεύματα που εισάγονται για λόγους εμπορικής διαφήμισης·
 • εμπορικά σήματα, υποδείγματα ή σχέδια που αποστέλλονται σε οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή της βιομηχανικής ή της εμπορικής ιδιοκτησίας·
 • τουριστικά έντυπα·
 • διάφορα παρεπόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στοιβασία και την προστασία των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους·
 • στρωμνή, χορτονομή και άλλα είδη τροφής που συνοδεύουν τα ζώα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους·
 • καύσιμα και λιπαντικά τα οποία περιέχονται στα μηχανοκίνητα οχήματα και στις μοτοσικλέτες που εισέρχονται στην ΕΕ·
 • υλικά για την ανέγερση ή τη συντήρηση μνημείων πολέμου·
 • φέρετρα που περιέχουν σωρούς, τεφροδόχοι που περιέχουν τέφρα, και αντικείμενα νεκρώσιμου διάκοσμου.

Όταν η ατέλεια εισαγωγικών δασμών προϋποθέτει συγκεκριμένη χρήση, η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών προς τις αρμόδιες αρχές βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή, μόνο οι αρμόδιες αρχές της εκάστοτε χώρας της ΕΕ μπορούν να παρέχουν την ατέλεια.

ΑΤΕΛΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

Διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων είναι επιλέξιμες για απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα εμπορεύματα απαλλάσσονται από τους εξαγωγικούς δασμούς όταν αφορούν:

 • αγαθά αμελητέας αξίας·
 • κατοικίδια ζώα που εξάγονται επ' ευκαιρία της μεταφοράς των δραστηριοτήτων γεωργικής επιχείρησης από χώρα της ΕΕ σε χώρα εκτός της ΕΕ·
 • γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγουν αγρότες εκτός ΕΕ σε παραμεθόριες της ΕΕ χώρες·
 • σπόρους προς σπορά που εξάγονται για να χρησιμοποιηθούν σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ·
 • τις ζωοτροφές και τις τροφές που συνοδεύουν τα ζώα κατά την εξαγωγή τους.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009

30.12.2009

-

ΕΕ L 324, 10.12.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.02.2011

Top