Help Print this page 
Title and reference
Εμπορία των προϊόντων - Σήμανση συμμόρφωσης CE (ΕΚ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Εμπορία των προϊόντων - Σήμανση συμμόρφωσης CE (ΕΚ)

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει τις κοινές αρχές που θα εφαρμόζονται στην τομεακή νομοθεσία κατά την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωσή της. Συνιστά επίσης ένα πλαίσιο για τη μελλοντική νομοθεσία που θα εναρμονίσει τις προϋποθέσεις εμπορίας των προϊόντων. Συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Το κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων ορίζει:

  • κοινούς ορισμούς·
  • κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων·
  • υποχρεώσεις για τους οικονομικούς παράγοντες (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς κλπ)·
  • κανόνες χρήσης της σήμανσης CE, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
  • κριτήρια κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
  • διαδικασίες διασφάλισης.

Το κοινό πλαίσιο θα λειτουργήσει ως θήκη εργαλείων για τις μελλοντικές τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέγγιση των νομοθεσιών (εναρμόνιση). Βασίζεται στην νέα προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η νομοθεσία περιορίζεται στον καθορισμό των ουσιαστικών απαιτήσεων και προσφεύγει σε εναρμονισμένα πρότυπα. Συνεπώς, οι μελλοντικές τομεακές νομοθετικές πράξεις πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και να ορίζουν τις ουσιαστικές απαιτήσεις για την εμπορία των προϊόντων. Ωστόσο, αν χρειαστεί, ειδικές νομοθετικές πράξεις μπορούν να προσφεύγουν σε άλλες λύσεις.

Ορισμοί

Η παρούσα απόφαση καθιερώνει σαφείς ορισμούς των θεμελιωδών εννοιών, όπως «κατασκευαστής», «διανομέας», «εισαγωγέας», «εναρμονισμένο πρότυπο», «διάθεση στην αγορά» και «αξιολόγηση της συμμόρφωσης». Η καθιέρωση ενιαίων και σαφών ορισμών θα διευκολύνει την ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή των μελλοντικών νομοθετικών πράξεων σε αυτόν τον τομέα.

Υποχρεώσεις του κατασκευαστή, του εισαγωγέα και του διανομέα

Για τους σκοπούς της εμπορίας και της διάθεσης στην αγορά, το προϊόν πρέπει να είναι σύμφωνο με ορισμένες ουσιαστικές απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προϊόν του είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκτελώντας τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του προϊόντος ή αναθέτοντας την εκτέλεσή της. Όταν το προϊόν είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις, ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE πάνω στο προϊόν και υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης CE. Ο κατασκευαστής αναφέρει στο προϊόν το όνομα, την εταιρική επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα καθώς και τη διεύθυνσή του. Εξασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας, σε κατανοητή γλώσσα. Στην περίπτωση που ένας εξωτερικός οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης παρενέβη, ο κατασκευαστής τοποθετεί τον αριθμό αυτού του τελευταίου.

Ο εισαγωγέας και ο διανομέας πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο κατασκευαστής ικανοποιεί επαρκώς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή επαληθεύει ότι το προϊόν έχει τη σήμανση συμμόρφωσης και ότι έχουν παρασχεθεί τα απαιτούμενα έγγραφα.

Οι κατασκευαστές (ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους), οι διανομείς και οι εισαγωγείς πρέπει να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

Συμμόρφωση του προϊόντος

Η παρούσα απόφαση ορίζει ένα σαφέστερο πλαίσιο όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Θεσπίζει μια σειρά από διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (που προσδιορίζονται στο παράρτημα) από τις οποίες ο νομοθέτης μπορεί να επιλέξει την καταλληλότερη.

Καθορίζει επίσης τους κανόνες και τις προϋποθέσεις επίθεσης της σήμανσης CE, η οποία υπόκειται στις γενικές αρχές που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 765/2008. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή τού συστήματος που διέπει τη σήμανση CE και προβλέπουν κυρώσεις για τις παραβάσεις.

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Σε ορισμένες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πραγματοποιείται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίοι κοινοποιούνται, δηλαδή δηλώνονται, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

Η παρούσα απόφαση ορίζει κοινά κριτήρια κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να προσφέρουν εγγυήσεις ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, εμπιστευτικότητας, επαγγελματικής ακεραιότητας. Πρέπει επιπλέον να διαθέτουν τις τεχνικές ικανότητες και τα τεχνικά μέσα που είναι αναγκαία για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Η Επιτροπή αναπτύσσει έναν κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κοινοποιημένων οργανισμών.

Διαδικασίες διασφάλισης

Προβλέπεται κοινοτική διαδικασία διασφάλισης που εφαρμόζεται στα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο. Η διαδικασία αυτή προβλέπει κυρίως την ενημέρωση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών. Μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος.

Πλαίσιο

Η παρούσα απόφαση καταργεί την απόφαση αριθ. 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 σχετικά με τις ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας CE που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των οδηγιών τεχνικής εναρμόνισης.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ, 768/2008/ΕΚ

9.7.2008

ΕΕ L 218, 13.8.2008

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.01.2011

Top