Help Print this page 
Title and reference
Επίσημοι έλεγχοι ζωοτροφών και τροφίμων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Επίσημοι έλεγχοι ζωοτροφών και τροφίμων

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τα τρόφιμα (πακέτο για την υγιεινή), ο παρών κανονισμός αναδιοργανώνει τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, κατά τρόπο ώστε οι έλεγχοι αυτοί να καλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής και όλους τους τομείς. Ο κανονισμός ορίζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την οργάνωση των ελέγχων αυτών, καθώς και τις διατάξεις που πρέπει να τηρούν οι εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή των εν λόγω επίσημων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επιβολής που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να συμπληρώσει τα κενά της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων και των ζωοτροφών βάσει εναρμονισμένης κοινοτικής προσέγγισης όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων ελέγχου.

Ο κανονισμός αποσκοπεί:

  • στην πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων για τον άνθρωπο και τα ζώα, είτε άμεσα είτε μέσω του περιβάλλοντος·
  • στη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών κατά το εμπόριο ζωοτροφών και τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης των ζωοτροφών και των τροφίμων και άλλων μορφών ενημέρωσης των καταναλωτών.

Οι επίσημοι έλεγχοι ορίζονται ως κάθε μορφή ελέγχου που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή ή η Κοινότητα για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες περί υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων.

Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για τις κοινές οργανώσεις των αγορών γεωργικών προϊόντων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Επειδή οι βασικές αρχές που συνδέονται με τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών των κρατών μελών διατυπώνονται ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, ο παρών κανονισμός περιγράφει λεπτομερέστερα τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αυτές πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται.

Οι επίσημοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά να ελέγχουν και να διασφαλίζουν ότι τηρείται η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Για το σκοπό αυτό, οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και, κατ' αρχήν, αιφνιδιαστικά, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης ή της διανομής των ζωοτροφών ή των τροφίμων. Για τον καθορισμό των ελέγχων λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν, η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από προηγούμενους ελέγχους, η αξιοπιστία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ήδη από τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων καθώς και οι υποψίες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση.

Αρμόδιες αρχές

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση των επίσημων ελέγχων. Αυτές οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούν ορισμένα λειτουργικά κριτήρια ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η αποτελεσματικότητά τους. Πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκές ειδικευμένο προσωπικό (τομείς που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα II) καθώς και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση ανάθεσης ενός μέρους των επίσημων ελέγχων σε περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, είναι αναγκαία η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της αναθέτουσας αρμόδιας αρχής και των διαφόρων φορέων ελέγχου.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα ελέγχου σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εφόσον αυτές πληρούν αυστηρούς όρους, οι οποίοι ορίζονται λεπτομερώς στον παρόντα κανονισμό. Προβλέπεται για το σκοπό αυτό διαδικασία για την κατάρτιση καταλόγου των καθηκόντων που μπορούν ή δεν μπορούν να ανατεθούν. Δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί η λήψη μέτρων επιβολής.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να οργανώσει εξετάσεις ή επιθεωρήσεις των οργανισμών στους οποίους ανέθεσαν τη διενέργεια ελέγχων.

Διαφάνεια και εμπιστευτικότητα

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για ζωοτροφές ή τρόφιμα ότι μπορεί να δημιουργούν κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

Τα μέλη του προσωπικού των αρμόδιων αρχών είναι υποχρεωμένα να μην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αποκτούν κατά τη διεξαγωγή των επίσημων ελεγκτικών τους καθηκόντων και οι οποίες εμπίπτουν ως εκ της φύσεώς τους στο επαγγελματικό απόρρητο.

Δειγματοληψία και ανάλυση

Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων πρέπει να είναι απολύτως έγκυρες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή με διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα. Οι μέθοδοι αυτές ανάλυσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα III και να διενεργούνται από εργαστήρια που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα πρότυπα που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Έχουν καταρτιστεί σχέδια έκτακτης ανάγκης στα οποία ορίζονται μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όταν διαπιστώνεται ότι οι ζωοτροφές ή τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους ή ζώα είτε άμεσα είτε μέσω του περιβάλλοντος. Αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια προσδιορίζουν τις διοικητικές αρχές που πρέπει να συμμετέχουν, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους.

Έλεγχος προϊόντων από τρίτες χώρες

Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τις διατάξεις της οδηγίας 97/78/ΕΚ, η οποία αφορά τους ελέγχους που εφαρμόζονται στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Για παράδειγμα, εισάγει τις ακόλουθες αρχές για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία:

  • τους τακτικούς ελέγχους από τα κράτη μέλη των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην Ένωση. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διανομής των αγαθών: πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή μετά (π.χ. στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα), κατά τη διάρκεια της μεταποίησης ή στο σημείο λιανικής πώλησης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών και της αρμόδιας αρχής·
  • πρέπει να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο ένας κατάλογος ζωοτροφών και τροφίμων που παρουσιάζουν κινδύνους. Οι ζωοτροφές και τα τρόφιμα αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο σε ειδικά καθορισμένους και εξοπλισμένους σταθμούς επιθεώρησης. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σημείο εισόδου στην ΕΕ πριν τα αγαθά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία·
  • τη δυνατότητα ελέγχου των ζωοτροφών και των τροφίμων από τρίτες χώρες που εισάγονται στις ελεύθερες ζώνες και τις ελεύθερες αποθήκες, τοποθετούνται σε διαμετακόμιση, σε τελωνειακές αποθήκες, υπό το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, ή υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν έλεγχο εγγράφων, έναν έλεγχο ταυτότητας και, ανάλογα με την περίπτωση, φυσικό έλεγχο.

Όταν διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η νομοθεσία, τα προϊόντα μπορούν να κατασχεθούν ή να δημευθούν και καταστρέφονται, υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία ή επιστρέφονται εκτός της Κοινότητας, με δαπάνες του επιχειρηματία που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω παρτίδα.

Τέλος, οι ειδικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τρίτες χώρες πριν από την εισαγωγή μπορούν να εγκριθούν εφόσον πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις ή τουλάχιστον ισοδύναμες απαιτήσεις. Όταν χορηγείται μια τέτοια έγκριση, η συχνότητα των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα.

Χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι επαρκείς οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων.

Εάν επιβάλλονται τέλη επιθεώρησης στους υπευθύνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων, πρέπει να τηρούνται κοινές αρχές για τον καθορισμό του επιπέδου των τελών αυτών και οι μέθοδοι και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών δημοσιοποιούνται.

Όταν οι επίσημοι έλεγχοι αποκαλύπτουν τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, οι πρόσθετες δαπάνες που είναι αποτέλεσμα πιο εντατικών ελέγχων επιβαρύνουν τους εν λόγω υπευθύνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων.

Πιστοποίηση

Ο παρών κανονισμός προβλέπει μια διαδικασία για τον καθορισμό των περιπτώσεων και των όρων υπό τους οποίους πρέπει να εξασφαλιστεί επίσημη πιστοποίηση.

Εργαστήρια αναφοράς

Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχουν δημιουργηθεί ορισμένα Κοινοτικά Εργαστήρια Αναφοράς (ΚΕΑ) (παράρτημα VII), τα οποία λειτουργούν με τη χρηματοδοτική στήριξη της Κοινότητας και είναι αρμόδια για:

  • την παροχή λεπτομερειών στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς σχετικά με αναλυτικές μεθόδους·
  • την οργάνωση συγκριτικών δοκιμών, το συντονισμό, στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, των πρακτικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων·
  • τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης·
  • την παροχή τεχνικής συνδρομής στην Επιτροπή.

Για κάθε ΚΕΑ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δημιουργηθούν ένα ή περισσότερα εθνικά εργαστήρια αναφοράς. Αυτά τα εργαστήρια λειτουργούν ως σημεία επικοινωνίας μεταξύ των ΚΕΑ και όλων των επίσημων εργαστηρίων στα κράτη μέλη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διοικητική συνδρομή και συνεργασία

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επίσημοι έλεγχοι απαιτούν μέτρα από περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Η συνδρομή αυτή μπορεί να επεκτείνεται και στην ενεργό συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων των εμπειρογνωμόνων ενός κράτους μέλους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα φορέα σύνδεσης, ρόλος του οποίου είναι να επικουρεί και να συντονίζει την επικοινωνία, τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτήσεων συνδρομής. Με τη λήψη αιτιολογημένου αιτήματος (ύπαρξη σοβαρού κινδύνου), ο φορέας σύνδεσης επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που μεριμνούν ώστε ο αιτών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα έγγραφα που θα του επιτρέψουν να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία.

Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους λαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα, τις διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που ενδεχομένως ενδιαφέρονται σχετικά.

Η διαδικασία διοικητικής συνδρομής εφαρμόζεται στις ανταλλαγές όλων των ειδών πληροφοριών, πλην εκείνων που αποτελούν αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών και εκείνων που μπορεί να βλάψουν τα εμπορικά συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.

Εθνικά σχέδια ελέγχου

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου. Το σχέδιο αυτό, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2007, περιγράφει διεξοδικά το εθνικό σύστημα ελέγχου και τις σχετικές δραστηριότητες. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με τους άξονες που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη για να προωθήσει εναρμονισμένη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση ορθών πρακτικών.

Ένα έτος μετά την έναρξη της εφαρμογής των σχεδίων ελέγχου και στη συνέχεια κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα επικαιροποιεί το αρχικό τους σχέδιο. Θα συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια γενική έκθεση για τη συνολική λειτουργία των εθνικών συστημάτων ελέγχου στα κράτη μέλη, βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών και των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενήργησε, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και θα δημοσιευθεί.

Κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη

Έως σήμερα οι κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη οργανώνονταν βάσει των εντολών που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις διάφορες κλαδικές οδηγίες. Η δημιουργία μιας ενιαίας νομικής βάσης με την παρούσα πρόταση και η θέσπιση των σχεδίων ελέγχου θα επιτρέψουν στις κοινοτικές υπηρεσίες ελέγχου να πραγματοποιήσουν μια γενική και πλήρη έρευνα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών. Εάν χρειαστεί, αυτές οι εθνικές επιθεωρήσεις και έρευνες του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Επιτροπής μπορούν να συμπληρωθούν από πιο ειδικές έρευνες και επιθεωρήσεις για έναν συγκεκριμένο τομέα ή πρόβλημα. Η Επιτροπή εκπονεί για κάθε έρευνα που διενεργείται έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της. Η έκθεση αυτή περιέχει, όταν κρίνεται απαραίτητο, συστάσεις προς τα κράτη μέλη στις οποίες πρέπει αυτά να δίνουν την κατάλληλη συνέχεια.

Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης ότι οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής διενεργούν ελέγχους στις τρίτες χώρες και απαιτεί να διαθέτουν οι χώρες αυτές για τα προϊόντα που εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδια ελέγχου παρόμοια με εκείνα που προβλέπονται για τα κράτη μέλη. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι εφικτά από τεχνική και οικονομική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση και τη δομή της τρίτης χώρας καθώς και τη φύση των εξαγόμενων προϊόντων.

Έλεγχοι σε τρίτες χώρες

Οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να εξαγάγουν προϊόντα στην ΕΕ πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη γενική οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων υγειονομικών ελέγχων. Όταν οι πληροφορίες αυτές είναι ανεπαρκείς, η Επιτροπή μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα, ύστερα από διαβουλεύσεις με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους καταλόγους που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Για τα άλλα είδη προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να καταρτίζει παρόμοιους καταλόγους ή να λαμβάνει άλλα μέτρα (πιστοποιητικά, ειδικοί όροι εισαγωγής κ.τ.λ.).

Κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους

Πρέπει να υπάρξει ένα κοινοτικό πλαίσιο για την κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους στα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό αυτό λαμβάνει αποφάσεις ομοιόμορφα. Η Επιτροπή δύναται να οργανώνει κύκλους κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία, τις μεθόδους και τις τεχνικές ελέγχου, παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας ζωοτροφών και τροφίμων.

Έλεγχοι τρίτων χωρών στα κράτη μέλη

Οι αρχές των τρίτων χωρών δικαιούνται να διοργανώνουν ελέγχους στα κράτη μέλη και να συνοδεύονται, ενδεχομένως, από εκπροσώπους του ΓΤΚΘ που μπορούν να συνδράμουν τα κράτη μέλη παρέχοντας δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε κοινοτικό επίπεδο και μπορεί να είναι χρήσιμα για τον έλεγχο που διενεργεί η τρίτη χώρα.

Εθνικά μέτρα επιβολής

Εάν κατά τους επίσημους ελέγχους η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμόρφωση, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης και το ιστορικό του υπευθύνου όσον αφορά τη μη συμμόρφωση. Μπορεί να πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις (απόσυρση από την αγορά ή καταστροφή του προϊόντος, κλείσιμο της επιχείρησης ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης κ.τ.λ.) ή κυρώσεις. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Κοινοτικά μέτρα επιβολής

Ο παρών κανονισμός προσθέτει μια νέα διάσταση στα υφιστάμενα μέτρα διασφάλισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Έτσι, η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα όταν διαθέτει αποδείξεις για σοβαρή παράλειψη στα συστήματα ελέγχου ενός κράτους μέλους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της διάθεσης στην αγορά ορισμένων προϊόντων ή τον καθορισμό ειδικών όρων για τη διανομή τους. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται όταν αποδειχθεί μέσω κοινοτικών ελέγχων η μη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν επανόρθωσε την κατάσταση κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και εντός της χρονικής προθεσμίας που αυτή είχε ορίσει.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τον Ιανουάριο του 2000, η Επιτροπή παρουσίασε μια πλήρη αναδιαμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά την υγιεινή των τροφίμων και κτηνιατρικά θέματα. Η αναδιοργάνωση αυτή συνίσταται σε τέσσερις κανονισμούς επί των ακόλουθων θεμάτων:

Ο παρών κανονισμός άρχισε να ισχύει στις 20 Μαΐου 2004. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006, με εξαίρεση τα άρθρα 26 και 27 (χρηματοδότηση των μέτρων ελέγχου) που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004

20.5.2004

-

ΕΕ L 165, 30.4.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 [Επίσημη Εφημερίδα l L314, 1.12.2009]. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 δίνει περισσότερο χρόνο στα εσωτερικά εργαστήρια των σφαγείων και των εκμεταλλεύσεων χειρισμού θηραμάτων που διενεργούν επίσημες δοκιμές ανίχνευσης Trichinella για να λάβουν πλήρη διαπίστευση. Η παρέκκλιση αυτή υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Τα εν λόγω εργαστήρια πρέπει κυρίως να αποδείξουν ότι έχουν κινήσει τις διαδικασίες για τη διαπίστευσή τους, και ότι παρέχουν επαρή εχέγγυα όσον αφορά την ποιότητα των αναλύσεων που διενεργούν.

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) 1029/2008

10.11.2008

-

EE L 278 21.10.2008

Κανονισμός (ΕΚ) 596/2009

7.8.2009

-

EE L 188, 18.7.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και τη θέσπιση των κτηνιατρικών μονάδων στο Traces[Επίσημη ΕφημερίδαlL296, 12.11.2009].Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L194, 25.7.2009].Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, αριθ. [....]/2013,και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους). [COM(2013) 265 της 6.5.2013 - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους, προκειμένου να διορθωθούν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη διατύπωση και την εφαρμογή τους. Στόχος είναι η απλούστευση και η αποσαφήνιση του συστήματος,καθώς και η εισαγωγή ενός και μοναδικού πλαισίου για όλους τους επίσημους ελέγχους στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Η πρόταση αντικαθιστά και καταργεί τον Κανονισμό και ένα σύνολο άλλων τομεακών πράξεων και διατάξεων. Αποτελεί μέρος μιας διεξοδικής δέσμης ρυθμίσεων, η οποία περιλαμβάνει τρεις μείζονες αναθεωρήσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων που αφορούν την υγεία των ζώων, καθώς και την υγεία και το αναπαραγωγικό υλικό των φυτών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.11.2013

Top