Help Print this page 
Title and reference
Ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προβαίνει σε καθολική αναδιατύπωση των κανόνων που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Σε αυτή τη νέα κανονιστική ρύθμιση, επισημαίνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οι αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, ενισχύονται τα μέτρα εποπτείας και προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τα μεγάλα ταξίδια και τα χρησιμοποιούμενα οχήματα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97.

ΣΥΝΟΨΗ

Το εν λόγω κείμενο στοχεύει στην κανονιστική ρύθμιση της μεταφοράς ζώντων σπονδυλωτών ζώων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οσάκις η μεταφορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να μην προκαλούνται τραυματισμοί ή αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στα ζώα και να τους παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για την κάλυψη των αναγκών τους.

Ο παρών κανονισμός ενισχύει τη νομοθεσία σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά τους μέσω της αναγνώρισης των εμπλεκόμενων μερών και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και της εφαρμογής ενισχυμένων μέτρων αδειοδότησης και ελέγχου, καθώς και μέσω του καθορισμού αυστηρότερων κανόνων σε θέματα μεταφοράς.

Εμπλεκόμενα μέρη και αρμοδιότητές τους

Ο κανονισμός επεκτείνει τις αρμοδιότητες σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων στο σύνολο των ατόμων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που προηγούνται και έπονται της μεταφοράς. Όλα αυτά τα άτομα οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση της νομοθεσίας κατά την εκτέλεση των ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Πρόκειται, επομένως, για τους μεταφορείς (που ήδη καλύπτονται από την προηγούμενη νομοθεσία) στους οποίους τώρα προστίθενται οι διοργανωτές της μεταφοράς και οι οδηγοί καθώς και οι «κάτοχοι των μεταφερόμενων ζώων» (προσωπικό των κέντρων συγκέντρωσης, αγορών και σφαγείων, καθώς και οι εκτροφείς).

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και το προσωπικό τους πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί και οι συνοδοί τους πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας που θα έχει εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση κύκλου κατάρτισης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους και θα επισφραγίζεται με την επιτυχή έκβαση εξέτασης από ανεξάρτητο οργανισμό εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές.

Άδειες και έλεγχοι

Για όλες τις μετακινήσεις άνω των 65 χιλιομέτρων, οι μεταφορείς οφείλουν να λαμβάνουν άδεια από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι ή όπου βρίσκεται αντιπρόσωπός τους. Οι αιτούντες, για να λάβουν την εν λόγω άδεια, πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες λειτουργίας.

Για τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών), οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν:

  • ειδικά έγγραφα: πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας για τους οδηγούς και τους συνοδούς τους, πιστοποιητικά έγκρισης των μεταφορικών μέσων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, πληροφορίες για τα μέσα παρακολούθησης και καταγραφής των μετακινήσεων των οχημάτων, σχέδια για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης·
  • απόδειξη ότι χρησιμοποιούν σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, από την 1η Ιανουαρίου 2007 για τα νέα οχήματα και από το 2009 για τα παλαιά οχήματα.

Οι εν λόγω άδειες ισχύουν για πέντε έτη. Έχουν εναρμονισμένη ευρωπαϊκή μορφή και καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη μέλη.

Σε περίπτωση ταξιδίων μεγάλης διάρκειας διαμέσου πολλών κρατών, οι μεταφορείς πρέπει επιπλέον να τηρούν ημερολόγιο ταξιδίου που θα καταρτίζεται από το διοργανωτή της μεταφοράς με βάση ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα και θα περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες για το ταξίδι (επισήμανση των ζώων και στοιχεία των ατόμων που είναι υπεύθυνα γι' αυτά, τόποι αναχώρησης και προορισμού, έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε διάφορες χρονικές στιγμές της μεταφοράς κ.λπ.).

Οι έλεγχοι πρέπει να διοργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές στα πιο καίρια σημεία της μεταφοράς, δηλαδή στα σημεία εξόδου ή στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης. Εξάλλου, μπορούν να πραγματοποιούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού, σε δειγματοληπτική ή συγκεκριμένη βάση.

Κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η αρμόδια αρχή πρέπει να εξακριβώνει την εγκυρότητα των αδειών, των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας καθώς και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο ταξιδίου. Οι επίσημοι κτηνίατροι πρέπει επίσης να εξακριβώνουν την κατάσταση των ζώων και εάν αυτά είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι. Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, πρέπει επίσης να εξακριβώνονται η κατάσταση και η συμμόρφωση του σκάφους με το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά.

Τεχνικοί κανόνες για τη μεταφορά των ζώων

Ο κανονισμός εισάγει αυστηρότερους κανόνες που ισχύουν για ταξίδια άνω των οκτώ ωρών. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν τόσο τα οχήματα όσο και τα ζώα.

Ο κανονισμός προβλέπει, στο πλαίσιο αυτό, εξοπλισμό καλύτερης ποιότητας στα οχήματα μεταφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει, κυρίως, ρύθμιση της θερμοκρασίας (μηχανικό εξαερισμό, καταγραφή της θερμοκρασίας, σύστημα συναγερμού στο θάλαμο οδήγησης), μόνιμη δυνατότητα ποτίσματος των ζώων, βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς στα σκάφη για τη μεταφορά ζώων (εξαερισμός, διατάξεις ποτίσματος, σύστημα έγκρισης κ.λπ.).

Η μεταφορά ορισμένων ζώων απαγορεύεται. Πρόκειται για τα πολύ νεαρά ζώα (μόσχοι κάτω των δέκα ημερών, χοίροι κάτω των τριών εβδομάδων και αρνιά κάτω των επτά ημερών) εκτός εάν το ταξίδι δεν υπερβαίνει τα 100 χλμ. O κανονισμός απαγορεύει, επίσης, τη μεταφορά κυοφορούντων θηλυκών ζώων στο τελευταίο στάδιο της κυοφορίας και κατά την πρώτη εβδομάδα μετά τον τοκετό.

Επιπλέον, βελτιώνονται οι συνθήκες μεταφοράς μεγάλης διάρκειας των ιπποειδών, κυρίως μέσω της υποχρέωσης συστηματικής χρήσης μεμονωμένων στάβλων.

Οι διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια του ταξιδιού και τους προβλεπόμενους χώρους για τα ζώα δεν μεταβάλλονται σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία. Όσον αφορά τη διάρκεια της μεταφοράς, ο κανονισμός προβλέπει διαφορετική διάρκεια ανάλογα με το είδος του ζώου: μη απογαλακτισμένα ζώα, δηλαδή ζώα που εξακολουθούν να θηλάζουν (9 ώρες ταξίδι, στη συνέχεια 1 ώρα ανάπαυση για πότισμα, στη συνέχεια 9 ώρες ταξίδι), χοίροι (24 ώρες ταξίδι με πότισμα ανά 8 ώρες), βοοειδή, αιγοπρόβατα (14 ώρες ταξίδι, στη συνέχεια 1 ώρα ανάπαυση για πότισμα, στη συνέχεια 14 ώρες ταξίδι). Οι προαναφερόμενες ακολουθίες μπορούν να επαναλαμβάνονται εάν τα ζώα πρώτα εκφορτωθούν, ταϊστούν και ποτιστούν και αναπαυθούν για τουλάχιστον 2 ώρες σε εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου.

Πλαίσιο

Το ζήτημα της επανεξέτασης της μέγιστης διάρκειας μεταφοράς και της πυκνότητας φόρτωσης των ζώων (δύο τομείς που παραμένουν αμετάβλητοι σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία) πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο νέας πρότασης που θα υποβληθεί το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού και θα καταρτιστεί σε συνάρτηση με την εφαρμογή των νέων κανόνων από τα κράτη μέλη.

Ο παρών κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 91/628/ΕΟΚ από τις 5 Ιανουαρίου 2007.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1/2005

25.1.2005δυνατότητα εφαρμογής: 5.1.2007 (πλην του άρθρου 6 παράγραφος 5: 5.1.2008)

-

ΕΕ L 3 της 5.1.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2004/544/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2004, σχετικά με την υπογραφή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών (αναθεωρημένη) [Επίσημη Εφημερίδα L 241 της 13.7.2004].

Η ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών άρχισε να ισχύει το 1971. Το 1995, τα συμβαλλόμενα μέρη αποφάσισαν να επικαιροποιήσουν τις οικείες διατάξεις προκειμένου να συνεκτιμηθούν οι επιστημονικές εξελίξεις και η εμπειρία που είχε αποκτηθεί μέχρι τότε στον εν λόγω τομέα. Η αναθεωρημένη σύμβαση θεσπίζει ακριβείς κανόνες που εφαρμόζονται σε όλα τα ζωικά είδη και οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη νομοθεσία της ΕΕ. Προς το παρόν, στη σύμβαση συμμετέχουν και τα 15 παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και η Κύπρος, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1997, για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 174 της 2.7.1997]. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει κοινά κριτήρια για τους σταθμούς ελέγχου (ή «σημεία στάσης») στα οποία πρέπει να εκφορτώνονται τα ζώα οσάκις αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση. Οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη διάρκεια αυτών των στάσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.05.2011

Top