Help Print this page 
Title and reference
Οδηγία για τα απόβλητα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Οδηγία για τα απόβλητα

Επιδιώκοντας την κατάργηση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγής αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξοπλίζεται με νομοθετικό πλαίσιο που θα ελέγχει το συνολικό κύκλο των αποβλήτων, από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση, δίνοντας έμφαση στην ανάκτηση και την ανακύκλωση.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει νομοθετικό πλαίσιο επεξεργασίας των αποβλήτων εντός της ΕΕ. Αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας δια της πρόληψης των αρνητικών επιπτώσεων από την παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων.

Έχει εφαρμογή σε απόβλητα που δεν περιέχουν:

 • αέρια απόβλητα·
 • ραδιενεργά απόβλητα·
 • αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά·
 • περιττώματα·
 • λύματα·
 • ζωικά υποπροϊόντα·
 • πτώματα ζώων τα οποία αποθνήσκουν εκτός σφαγείων·
 • απόβλητα που προκύπτουν από ορυκτούς πόρους.

Ιεράρχηση των αποβλήτων

Για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων σύμφωνα με την ακόλουθη ιεράρχηση βάσει προτεραιότητας:

 • πρόληψη ·
 • προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση·
 • ανακύκλωση ·
 • άλλη ανάκτηση , ιδίως ενεργειακή·
 • διάθεση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν νομοθεσία που θα ενισχύσει αυτή την ιεράρχηση κατά την επεξεργασία των αποβλήτων. Πρέπει ωστόσο να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ούτε καταστρέφει το περιβάλλον.

Διαχείριση αποβλήτων

Κάθε παραγωγός ή κάτοχος αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή να την αναθέτουν σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργαστούν εάν αυτό είναι απαραίτητο, για να δημιουργήσουν δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. Το δίκτυο πρέπει να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων.

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διεξάγεται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται σε καμία περίπτωση με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ πρέπει να συσκευάζονται και να επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα.

Άδειες και καταχωρίσεις

Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων λαμβάνει άδεια από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες καθορίζουν ειδικότερα την ποσότητα και τον τύπο των προς επεξεργασία αποβλήτων, τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται, καθώς και τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου.

Κάθε μέθοδος αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης με ανάκτηση ενέργειας επιτρέπεται μόνο εάν η ανάκτηση ενέργειας έχει υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.

Σχέδια και προγράμματα

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να καταρτίσουν ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που θα καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια του οικείου κράτους μέλους. Τα σχέδια αυτά θα περιγράφουν ειδικότερα το είδος, την ποσότητα και την πηγή των αποβλήτων, τα υφιστάμενα συστήματα συλλογής αποβλήτων και τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών.

Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν προγράμματα πρόληψης αποβλήτων, ώστε να διαρραγεί η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

Τα εν λόγω προγράμματα κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πλαίσιο

Η παραγωγή αποβλήτων δείχνει αυξητικές τάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως αποκτά πρωταρχική σημασία ο ορισμός βασικών αρχών όπως είναι η ανάκτηση και η διάθεση, για να βελτιωθεί το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων.

Είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθούν τα μέτρα σε θέματα πρόληψης καθώς και μείωσης των επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων στο περιβάλλον. Πρέπει τέλος να ενθαρρυνθεί η ανάκτηση αποβλήτων ώστε να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι.

Η οδηγία αυτή καταργεί τις οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ και 2006/12/ΕΚ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2008/98/ΕΚ

12.12.2008

12.12.2010

EE L 312/3 της 22.11.2008

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ανακτημένο χαρτί παύει να αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα [COM(2013) 502 final - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.04.2014

Top