Help Print this page 
Title and reference
Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020)

Η «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) είναι ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το οποίο βασίζεται στο πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (ΕΚ 2010). Παρέχει κοινούς στρατηγικούς στόχους στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου αρχών για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς επίσης κοινές μεθόδους εργασίας με τομείς προτεραιότητας για κάθε περιοδικό κύκλο εργασίας.

ΠΡΑΞΗ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) [Επίσημη Εφημερίδα C 119 της 28.5.2009].

ΣΥΝΟΨΗ

Αυτά τα συμπεράσματα προβλέπουν ένα στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στα αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (ΕΚ 2010), με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απομένουν όσον αφορά τη δημιουργία μιας Ευρώπης βασισμένης στη γνώση και την υλοποίηση της δια βίου μάθησης για όλους.

Ο κύριος στόχος του πλαισίου είναι η στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να παρέχουν τα μέσα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης να διασφαλίζουν τη βιώσιμη οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα. Το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προοπτική της δια βίου μάθησης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα και τα είδη μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης).

Τα συμπεράσματα θέτουν τέσσερις στρατηγικούς στόχους για το πλαίσιο:

  • υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας – απαιτείται πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των στρατηγικών δια βίου μάθησης, την εκπόνηση εθνικών πλαισίων προσόντων συνδεδεμένων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και τη δημιουργία περισσότερο ευέλικτων οδών μάθησης. Η κινητικότητα θα πρέπει να επεκτείνεται, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα·
  • βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – όλοι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να αποκτήσουν βασικές ικανότητες και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να γίνουν ελκυστικότερα και αποτελεσματικότερα·
  • προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά – η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την απασχολησιμότητά τους, καθώς επίσης να υποστηρίζoυν την περαιτέρω μάθηση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και το διαπολιτισμικό διάλογο. Τα εκπαιδευτικά μειονεκτήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από τις μικρές ηλικίες·
  • ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης – θα πρέπει να προάγεται η απόκτηση εγκάρσιων ικανοτήτων από όλους τους πολίτες και να διασφαλίζεται η λειτουργία του τριγώνου γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία). Θα πρέπει να προάγεται η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των ευρύτερων μαθησιακών κοινοτήτων με την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους.

Για να είναι εφικτή η μέτρηση της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά αυτούς τους στόχους, συνοδεύονται από δείκτες και ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης (τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I των συμπερασμάτων).

Παρέχεται επίσης ένα σύνολο αρχών οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κατά την προσπάθεια επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εφαρμογή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με την προοπτική της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ) και αναπτύσσονται συνεργίες μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων τομέων. Η ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση θα πρέπει να είναι διατομεακή και διαφανής, συμπεριλαμβάνοντας έτσι τους συναφείς τομείς πολιτικής και όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας θα πρέπει να διαδίδονται και να επανεξετάζονται τακτικά. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται μεγαλύτερη συμβατότητα με τη διαδικασία της Κοπεγχάγης και τη διαδικασία της Μπολόνια και εντατικότερος διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανώσεις.

Με σκοπό την εφαρμογή αποτελεσματικών και ευέλικτων μεθόδων εργασίας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, το πλαίσιο προβλέπει μια σειρά κύκλων εργασίας έως το 2020, με τον πρώτο να καλύπτει την περίοδο 2009-11. Για κάθε κύκλο υιοθετείται ένας αριθμός τομέων προτεραιότητας, βάσει των προαναφερθέντων στρατηγικών στόχων. Στο παράρτημα II ορίζονται οι τομείς προτεραιότητας για τον πρώτο κύκλο. Η συνεργασία θα πρέπει να διεξάγεται μέσω πρωτοβουλιών αμοιβαίας αξιοποίησης διδαγμάτων, για τις οποίες δίδονται σαφείς εντολές, χρονοδιαγράμματα και προγραμματισμένα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας θα διαδίδονται ευρέως στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό τη βελτίωση της προβολής και του αντίκτυπου. Στο τέλος κάθε κύκλου θα εκπονείται κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία θα συμβάλλει επίσης στον προσδιορισμό τον τομέων προτεραιότητας για τον επόμενο κύκλο. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα παρακολουθεί τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται χρησιμοποιώντας την ΑΜΣ, με σκοπό την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση βάσει των προαναφερθέντων στρατηγικών στόχων, αρχών και μεθόδων εργασίας. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους και να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης.

Η Επιτροπή καλείται να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς επίσης να συνεχίσει να εργάζεται ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης στους τομείς της κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της εκμάθησης γλωσσών. Επιπλέον, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να εναρμονιστεί με το ΕΚ 2020 το συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς βάσει του ΕΚ 2010.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.10.2009

Top