Help Print this page 
Title and reference
Πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του αίματος

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του αίματος

Η ευρύτητα της θεραπευτικής χρησιμοποίησης του ανθρώπινου αίματος απαιτεί την εγγύηση της ποιότητας και της ασφάλειας του αίματος και των συστατικών του αίματος, με σκοπό ιδίως να προλαμβάνεται συγκεκριμένα η μετάδοση ασθενειών. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει έτσι υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σχετικά με το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του αίματος σε ολόκληρη την Κοινότητα. Στόχος είναι η θέσπιση ενός πλήρους συνόλου δεσμευτικών κανόνων σε όλο το μήκος της «αλυσίδας μεταγγίσεων».

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη διατήρηση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη θέσπιση προτύπων ασφάλειας και ποιότητας του αίματος * και των συστατικών του αίματος * σε ολόκληρη την «αλυσίδα της μετάγγισης αίματος». Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία εφαρμόζεται στη συλλογή, στη χρήση και στον έλεγχο του ανθρώπινου αίματος και των συστατικών του, όποιος και αν είναι ο τελικός προορισμός τους. Εφαρμόζεται επίσης στην επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή τους * όταν προορίζονται για μετάγγιση.

Υποχρεώσεις των αρχών των κρατών μελών

Όσον αφορά την άδεια λειτουργίας των κέντρων μετάγγισης αίματος, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε μόνο τα ορισμένα, εγκεκριμένα, πιστοποιημένα ή διαθέτοντα άδεια για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή κέντρα μετάγγισης αίματος * να ασκούν δραστηριότητες συνδεόμενες με τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρώπινου αίματος και των συστατικών αίματος.

Όλες οι πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται από τα κέντρα μετάγγισης αίματος στην αρχή που είναι αρμόδια για τον ορισμό, την αναγνώριση, τη διαπίστευση ή τη χορήγηση έγκρισης αναφέρονται στο παράρτημα I. Πρόκειται για γενικές πληροφορίες (ταυτοποίηση του κέντρου, προσόντα, κατάλογος με τα στοιχεία των υπευθύνων κ.λπ.) και περιγραφή του συστήματος ποιότητας (εγχειρίδιο ποιότητας, επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων, διατάξεις σε θέματα υγιεινής, λεπτομέρειες σχετικές με τις λειτουργικές διαδικασίες σε θέματα αξιολόγησης των δοτών κ.λπ.).

Η αρμόδια αρχή πρέπει να οργανώσει τις επιθεωρήσεις * και τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου στα κέντρα μετάγγισης αίματος τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση ανεπιθύμητου συμβάντος ή υποψίας συμβάντος ή σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας *.

Υπεύθυνος

Τα κέντρα μετάγγισης αίματος ορίζουν έναν υπεύθυνο επιφορτισμένο:

 • να μεριμνά ώστε κάθε μονάδα αίματος ή συστατικών του αίματος να συλλέγεται και να ελέγχεται και, όταν προορίζεται για μετάγγιση, να παρασκευάζεται, να αποθηκεύεται και να διανέμεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
 • με τη διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ορισμού, αναγνώρισης, διαπίστευσης ή χορήγησης αδείας·
 • με την εφαρμογή στα κέντρα μετάγγισης αίματος των απαιτήσεων σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας (βλ. παρακάτω).

Αυτά τα διάφορα καθήκοντα είναι δυνατόν να ανατεθούν σε άλλα άτομα τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και πείρα.

Η οδηγία ορίζει τους ελάχιστους όρους ως προς τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υπεύθυνος του κέντρου μετάγγισης αίματος (πανεπιστημιακό πτυχίο ιατρικής ή βιολογίας και μεταπτυχιακή επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών).

Το προσωπικό του κέντρου θα πρέπει επίσης να έχει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και να τυγχάνει επαρκούς και τακτικής επιμόρφωσης.

Διαχείριση ποιότητας

Κάθε κέντρο μετάγγισης αίματος και νοσοκομειακή τράπεζα αίματος * πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα ποιότητας βασισμένο στις αρχές των ορθών πρακτικών. Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τον καθορισμό των κοινοτικών προτύπων και των προδιαγραφών που αφορούν το εν λόγω σύστημα.

Όσον αφορά τα έγγραφα και την αρχειοθέτηση των δεδομένων, τα κέντρα μετάγγισης αίματος πρέπει να τηρούν και να ενημερώνουν:

 • έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές, εγχειρίδια επιμόρφωσης και αναφοράς, καθώς και έντυπα πρακτικών·
 • ένα μητρώο πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα II (έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους) και IV (βασικές απαιτήσεις σχετικά με τις δοκιμές που γίνονται στο προσφερόμενο πλήρες αίμα και πλάσμα).

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να τηρεί φακέλους για τις αιτήσεις διαπίστευσης των κέντρων αίματος, για τις διατάξεις που ισχύουν σχετικά με τα υπάρχοντα κέντρα αίματος και για την κοινοποίηση των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων και συμβάντων.

Αιμοεπαγρύπνηση *

Η ιχνηλασιμότητα του αίματος και των συστατικών του αίματος από το δότη στον αποδέκτη και από τον αποδέκτη στο δότη πρέπει να είναι εγγυημένη. Με σκοπό μια ολοκληρωτική ιχνηλασιμότητα, τα κέντρα μετάγγισης αίματος και οι νοσοκομειακές τράπεζες αίματος οφείλουν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα που θα επιτρέπει την ταυτοποίηση, κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, κάθε δωρεάς αίματος και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών του αίματος που προέρχονται από αυτό.

Ένα ισοδύναμο επίπεδο ανιχνευσιμότητας πρέπει να διασφαλίζεται σε ό,τι αφορά το αίμα και τα συστατικά του αίματος που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Η επισήμανση των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III.

Κάθε σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή. Τα κέντρα μετάγγισης αίματος και οι νοσοκομειακές τράπεζες αίματος οφείλουν να διαθέτουν διαδικασία που θα επιτρέπει την αποτελεσματική απόσυρση από τη διανομή του αίματος ή των συστατικών αίματος που συνδέονται με σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν.

Συνθήκες σχετικά με τις δωρεές αίματος και τους δότες για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του αίματος και των συστατικών του αίματος

Οι δότες θα πρέπει να λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες για την αιμοδοσία. Σε αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αίματος και των προϊόντων που παράγονται από αυτό, καθώς και η δέσμευση του κέντρου αίματος να έλθει σε επαφή με το δότη, εφόσον τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείξουν στοιχεία οποιασδήποτε παθολογίας.

Ορισμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από τους δότες, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, η κατάσταση της υγείας τους και το ιατρικό ιστορικό τους, καθώς και υπογεγραμμένη βεβαίωση ότι ο δότης διάβασε και κατανόησε τις πληροφορίες που του παρασχέθηκαν.

Ο δότης αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας αξιολόγησης και πρέπει να πληροί τα κριτήρια που αφορούν τη φυσική κατάσταση, όπως η ηλικία, και κριτήρια σχετικά με την αιμοδοσία, όπως το μέσο διάστημα μεταξύ δύο αιμοδοσιών. Επίσης, έχουν καθοριστεί κριτήρια οριστικού αποκλεισμού με σκοπό την προστασία τόσο του δότη όσο και του αποδέκτη (παραδείγματος χάρη, περιπτώσεις νοσημάτων που θέτουν σε κίνδυνο είτε το δότη είτε τον αποδέκτη).

Μια εξέταση του δότη, συμπεριλαμβανομένου ερωτηματολογίου, πραγματοποιείται πριν από κάθε δωρεά αίματος ή συστατικών αίματος.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να ενθαρρύνουν την εθελοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία. Στόχος είναι να υπάρξει εγγύηση ότι, στο μέτρου του δυνατού, το αίμα και τα συστατικά αίματος προέρχονται από τέτοιες αιμοδοσίες.

Κάθε δωρεά αίματος ή συστατικών αίματος θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο ορισμένων ελέγχων (που αναφέρονται στο παράρτημα IV). Το ίδιο ισχύει για το αίμα ή τα συστατικά αίματος που εισάγονται στην Κοινότητα.

Προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών γενετικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τηρούνται ανώνυμα, κατά τρόπο ώστε ο δότης να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμος.

Κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

Η παρούσα οδηγία τροποποιεί τον κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση με σκοπό να εξασφαλιστούν πανομοιότυπα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας ανεξάρτητα από τον προορισμό του αίματος και των συστατικών του, όπως και κατά τη διάρκεια της χρήσης τους ως πρώτης ύλης για την παρασκευή φαρμάκων.

Πλαίσιο

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί να θεσπίσει πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας του αίματος και των συστατικών του σε ολόκληρη την «αλυσίδα της μετάγγισης αίματος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο επιδιωκόμενος στόχος ανταποκρίνεται έτσι όχι μόνον στην απαίτηση της προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς διευκολύνοντας τη μεταφορά των εν λόγω προϊόντων στο πλαίσιο της ΕΕ.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Συστατικό αίματος: θεραπευτικό συστατικό του αίματος (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πλάσμα) που μπορεί να παρασκευάζεται με διάφορες μεθόδους (φυγοκέντριση, διήθηση και κατάψυξη).
 • Νοσοκομειακή τράπεζα αίματος: νοσοκομειακή μονάδα, η οποία αποθηκεύει, διανέμει και μπορεί να διενεργεί ελέγχους συμβατότητας αίματος και συστατικών αίματος αποκλειστικά για χρήση εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μετάγγισης του νοσοκομείου.
 • Διανομή: η προμήθεια αίματος και συστατικών αίματος σε άλλα κέντρα μετάγγισης αίματος, νοσοκομειακές τράπεζες αίματος και παρασκευαστές παραγόμενων προϊόντων και πλάσματος αίματος. Δεν περιλαμβάνει την παράδοση του αίματος ή των συστατικών αίματος που προορίζονται για τη μετάγγιση.
 • Κέντρο μετάγγισης αίματος: κάθε δομή ή κάθε οργανισμός υπεύθυνος από κάθε άποψη για τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρώπινου αίματος ή των συστατικών αίματος, οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται και η μεταποίησή τους, η διατήρησή τους και η διανομή τους, όταν προορίζονται για μετάγγιση.
 • Αιμοεπαγρύπνηση: σύνολο οργανωμένων διαδικασιών επιτήρησης σχετικά με σοβαρά ανεπιθύμητα ή απρόβλεπτα συμβάντα και αντιδράσεις που επέρχονται στους δότες ή τους αποδέκτες, καθώς και την επιδημιολογική παρακολούθηση των δοτών.
 • Σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν: κάθε ανεπιθύμητο συμβάν που συνδέεται με τη συλλογή, τον έλεγχο, τη μεταποίηση, τη διατήρηση ή τη διανομή του αίματος και των συστατικών αίματος, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή να απειλήσει τη ζωή ή να προκαλέσει που συνεπάγεται αναπηρία ή ανικανότητα των ασθενών ή προκαλεί ή παρατείνει νοσηλεία ή νοσηρότητα.
 • Επιθεώρηση: επίσημος και αντικειμενικός έλεγχος που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα, για την αξιολόγηση της τήρησης της παρούσας οδηγίας και των λοιπών σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και για τον εντοπισμό των προβλημάτων.
 • Προϊόν αίματος: κάθε θεραπευτικό προϊόν παράγωγο του ανθρώπινου αίματος ή πλάσματος.
 • Αυτομετάγγιση: το πλήρες αίμα που λαμβάνεται από ένα δότη και μεταποιείται για σκοπούς είτε μετάγγισης είτε παρασκευής.
 • Αυτομετάγγιση: μετάγγιση στην οποία ο δότης και ο αποδέκτης είναι το ίδιο πρόσωπο και όπου χρησιμοποιείται αίμα και συστατικά αίματος που έχουν ληφθεί με προηγούμενη αιμοληψία.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2002/98/EK

8.2.2003

8.2.2005

ΕΕ L 33 της 8.2.2003

Πράξεις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188 της 18.7.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μέτρα εφαρμογής

Οδηγία 2009/135/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2009, για προσωρινές παρεκκλίσεις από ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας των δοτών ολικού αίματος και συστατικών του αίματος, τα οποία ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2004/33/ΕΚ, στο πλαίσιο του κινδύνου έλλειψης λόγω της πανδημίας της γρίπης Α (Η1Ν1) [Επίσημη Εφημερίδα L 288 της 4.11.2009]. Αυτή η οδηγία εφαρμογής, η οποία ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, έδινε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν, κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις, από ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας των δοτών ολικού αίματος, και αυτό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προμήθεια αίματος σε περίπτωση πανδημίας της γρίπης Α (Η1Ν1), ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η προστασία της υγείας των δοτών και των αποδεκτών αίματος και συστατικών του αίματος.

Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας [Επίσημη Εφημερίδα L 256 της 1.10.2005].

Αυτή η οδηγία εφαρμογής θεσπίζει τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αίματος.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το σύστημα ποιότητας που υπάρχει σε όλα κέντρα αίματος και τις νοσοκομειακές τράπεζες αίματος να είναι σύμφωνο με τα κοινοτικά πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας.

Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων [Επίσημη Εφημερίδα L 256 της 1.10.2005].

Αυτή η οδηγία εφαρμογής θεσπίζει τις τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα του αίματος και των συστατικών του αίματος από το δότη μέχρι τον λήπτη καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των συστημάτων και των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας και κοινοποίησης σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και σε όλα τα κέντρα αιμοδοσίας και τις νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας προς τα κοινοτικά πρότυπα και προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος [Επίσημη Εφημερίδα L 091 της 30.3.2004].

Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ, η εν λόγω πράξη διευκρινίζει ορισμένα ζητήματα, θεσπίζει κριτήρια και απαιτήσεις σχετικά με τις δωρεές και τους δότες, τη διατήρηση, τη μεταφορά, τη διανομή του αίματος και των συστατικών του αίματος, καθώς και σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών αίματος.

Εκθέσεις εφαρμογής

Ανακοίνωση της 19ης Ιανουαρίου 2010 της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK [COM(2010) 3 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα ανακοίνωση διαπιστώνει την ικανοποιητική εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ. Τα κράτη μέλη έχουν πια ορίσει και συστήσει επιτυχώς τις αρμόδιες αρχές τους καθώς και ένα σύστημα επιθεώρησης, μέτρα ελέγχου και συστήματα αιμοεπαγρύπνησης.

Τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να συνεχίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπίστευσης, διορισμού, εξουσιοδότησης ή χορήγησης άδειας για όλα τα κέντρα αίματος.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις ορθές πρακτικές όσον αφορά τη συλλογή εκθέσεων των κέντρων αιμοδοσίας που αφορούν προηγούμενα έτη. Οι εκθέσεις αυτές μπορούν να αποτέλέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών τόσο για τους νομοθέτες όσο και για τους πολίτες.

Έκθεση της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2006 - Πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για το αίμα [COM(2006) 313 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η έκθεση αυτή παρέχει ανασκόπηση των μέτρων που ενέκριναν τα κράτη μέλη σε εφαρμογή της οδηγίας για το αίμα. Καλύπτει τα 15 κράτη μέλη που ανήκαν στην ΕΕ την 31η Δεκεμβρίου 2003.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι 10 κράτη μέλη ενέκριναν πιο αυστηρά μέτρα προστασίας από εκείνα που προβλέπονται από την οδηγία, ιδίως στον τομέα της επιλογής των δοτών, του βιολογικού ελέγχου των δοτών και της αιμοεπαγρύπνησης.

Το έγγραφο παρουσιάζει την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με:

 • τις υποχρεώσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών, ιδίως όσον αφορά την επιθεώρηση και τον έλεγχο·
 • τα κέντρα αίματος και την υποχρέωση ορισμού αρμοδίου που να ανταποκρίνεται στα ελάχιστα προσόντα·
 • τη διαχείριση της ποιότητας στο επίπεδο κάθε κέντρου αίματος·
 • την αιμοεπαγρύπνηση·
 • την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του αίματος·
 • την προστασία των δεδομένων.

Έκθεση της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με την προαγωγή της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας από τα κράτη μέλη [COM(2006) 217 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η εν λόγω έκθεση καταγράφει την κατάσταση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την προαγωγή της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας (επίδομα δαπανών, άδεια από την εργασία, ενημερωτικές εκστρατείες, μέτρα ευαισθητοποίησης κ.λπ.).

Παρουσιάζει επίσης τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για την προαγωγή της αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανθρώπινο αίμα και πλάσμα. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως:

 • την πραγματοποίηση μιας μελέτης σε ευρωπαϊκή κλίμακα με σκοπό να καταγραφούν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό. Η μελέτη αυτή θα έχει σκοπό να αναπτύξει μια μεθοδολογία και ορισμένους βασικούς κανόνες για τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης·
 • τη συνέχιση της συζήτησης με αντικείμενο την αυτάρκεια της Κοινότητας και τη διατύπωση προτάσεων για τη βέλτιστη χρήση του αίματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.07.2010

Top