Help Print this page 
Title and reference
Eυρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας για την EEΚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eυρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας για την EEΚ

Η σύσταση θεσπίζει νέο μέσο αναφοράς για να βοηθήσει τις χώρες της EE και τις συμμετέχουσες χώρες να αναπτύξουν, να βελτιώσουν, να κατευθύνουν και να αξιολογήσουν την ποιότητα των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας δίνει νέα ώθηση στη διαφάνεια, και συνεπώς στην κινητικότητα, προσφέροντας κοινό μέσο για την ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης της ποιότητας.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση [Eπίσημη Eφημερίδα C 155, 8.7.2009].

ΣΥΝΟΨΗ

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι ένας νέος μηχανισμός αναφοράς που βοηθάει τις χώρες της EE να προωθούν και να παρακολουθούν τη βελτίωση των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEΚ).

Η διασφάλιση της ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συστηματική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, ιδιαιτέρως μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρίσκεται πίσω από κάθε πρωτοβουλία πολιτικής στην EEΚ.

Οι χώρες της EE καλούνται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν το όργανο αυτό σε εθελοντική βάση. Οι κυριότεροι χρήστες του πλαισίου αναφοράς θα είναι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της EEΚ.

Υλοποίηση

Ως μέσο αναφοράς, το πλαίσιο προσφέρει στοιχεία μεθοδολογίας που θα βοηθήσουν τις χώρες της EE να εκτιμήσουν κατά τρόπο σαφή και συνεπή αν οι αναγκαίες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων τους EEΚ πραγματοποιήθηκαν και αν χρειάζονται επανεξέταση.

Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που προτείνεται από το πλαίσιο στηρίζεται σε:

  • έναν κύκλο που αποτελείται από τέσσερα στάδια (σχεδιασμός, υλοποίηση, εκτίμηση και αναθεώρηση) ο οποίος περιγράφεται για τα συστήματα/τους πάροχους της EEΚ·
  • κριτήρια ποιότητας και ενδεικτικούς περιγραφείς για κάθε στάδιο του κύκλου (Παράρτημα Ι)·
  • κοινούς δείκτες που επιτρέπουν την αξιολόγηση των στόχων, των μεθόδων, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της κατάρτισης -ορισμένοι δείκτες πρέπει να βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία, ενώ άλλοι είναι ποιοτικού χαρακτήρα (Παράρτημα ΙΙ).

Η σύσταση δίνει έμφαση σε μια αντίληψη βελτίωσης της ποιότητας και της υπευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα, π.χ. σε επίπεδο συστημάτων EEΚ, σε επίπεδο παρόχων EEΚ, και σε επίπεδο απόκτησης προσόντων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας για την EEΚ αποδίδει σημαντική θέση στη συστηματική αυτοαξιολόγηση. Περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς αξιολόγησης οι οποίοι πρέπει να καθορίζονται από τις χώρες της EE. Αυτή η καθοδήγηση θα καταστεί πηγή ανατροφοδότησης ως προς τις επιτευχθείσες προόδους.

Κατά το σχεδιασμό του πλαισίου, οι χώρες της EE έπρεπε να αναπτύξουν προσεγγίσεις για τη βελτίωση των εθνικών τους συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας το αργότερο στις 18 Ιουνίου 2011. Στις εν λόγω εργασίες ανάπτυξης έπρεπε να εμπλακούν όλοι οι σχετικοί φορείς.

Eυρωπαϊκό δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας

Η σύσταση ενθαρρύνει τις χώρες της EE να συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην EEΚ, στηριζόμενα σ' αυτό για να επιδιώξουν την ανάπτυξη κοινών αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας της EEΚ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η σύσταση ενθαρρύνει επίσης τις χώρες της EE να ορίσουν εθνικά σημεία αναφοράς για την EEΚ, προκειμένου να έρχονται σε επαφή οι αρμόδιοι οργανισμοί και να συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτά τα σημεία αναφοράς θα ευνοήσουν τη δυναμική και συνεπή ανάπτυξη του πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, θα στηρίξουν την αυτοαξιολόγηση των χωρών της EE καθώς και τις ενέργειες του ίδιου του δικτύου, και θα διαδώσουν τις σχετικές πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Πλαίσιο

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας για την EEΚ εντάσσεται σε μια σειρά ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν την κινητικότητα. Αυτό θα ευνοήσει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EΠEΠ) και τουευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

Η σύσταση ανταποκρίνεται στα ψηφίσματα του 2002 του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης που έθεσε ως στόχο να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σημείο αναφοράς παγκοσμίως μέχρι το 2010. Η πρόταση αυτή εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης σε ό,τι αφορά την εκ νέου προώθηση της συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Έκθεση της Eπιτροπής προς το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση [ COM(2014) 30 τελικό της 28.1.2014 - δεν έχει δημοσιευτεί στην Eπίσημη Eφημερίδα].

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας της EEΚ στην Eυρωπαϊκή Ένωση, μετά την έκδοση της σύστασης. Τα βασικά συμπεράσματά της είναι τα ακόλουθα:

  • το Eυρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET) συνέβαλε στην προώθηση ενός πνεύματος ποιότητας στο πλαίσιο της EEΚ στις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην πρακτική εφαρμογή του, πρωτίστως μέσω της κατάρτισης επιχειρησιακών μέτρων για την ποιότητα στο πλαίσιο του δικτύου EQAVET·
  • αυτά τα μέτρα εστιάστηκαν στην παροχή (κυρίως αρχικής και εν μέρει συνεχούς) EEΚ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ιδίως στα σχολεία, με λιγότερο αισθητό αντίκτυπο στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στη μη τυπική μάθηση (η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνεχούς EEΚ, αλλά θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αρχική EEΚ σε διπλά συστήματα)·
  • η ευέλικτη προσέγγιση του EQAVET, που παρέχει εργαλεία προς επιλογή και προσαρμογή, διευκόλυνε τη χρήση του αλλά, ταυτόχρονα, μείωσε τις δυνατότητές του ως κοινού γλωσσικού και εννοιολογικού πλαισίου μεταξύ των χωρών.

Ως εκ τούτου, ανακύπτει η αδήριτη ανάγκη να αυξηθεί η συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά μέσα για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαφάνεια.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.06.2014

Top