Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκή έρευνα για τις γλωσσικές γνώσεις

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκή έρευνα για τις γλωσσικές γνώσεις

Θα διενεργηθεί ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τις γλωσσικές γνώσεις, προκειμένου να μετρηθούν οι γλωσσικές γνώσεις των νέων Ευρωπαίων. Η έρευνα θα βασιστεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών που μαθαίνουν μία από τις περισσότερο διδασκόμενες ξένες γλώσσες στα κράτη μέλη, μεταξύ των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα που θα συγκεντρωθούν θα επιτρέψουν την κατάρτιση του ευρωπαϊκού δείκτη γλωσσικών γνώσεων και θα παράσχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών και τις γλωσσικές γνώσεις των νέων.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 13ης Απριλίου 2007, με τίτλο «Πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για τις γλωσσικές γνώσεις» [COM(2007) 184 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τις γλωσσικές γνώσεις είναι να προετοιμάσει το έδαφος για τον μελλοντικό ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων. Ο δείκτης αυτός θα επιτρέψει τη μέτρηση και τη βελτίωση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ο ευρωπαϊκός δείκτης γλωσσικών γνώσεων θα επιτρέψει να καθοριστούν οι καλύτερες πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα αξιολόγησης της πραγματοποιούμενης προόδου σε σχέση με τους στόχους του στρατηγικού πλαισίου για την πολυγλωσσία που αφορά την πρόσβαση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην πολυγλωσσία και την εκμάθηση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από την παιδική ηλικία.

Η έρευνα θα βασιστεί στα αναγνωρισμένα επιστημονικά πρότυπα δειγματοληψίας που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των δεδομένων που θα προκύψουν.

Γλωσσικές ικανότητες

Η έρευνα θα καλύπτει την αξιολόγηση των τριών γλωσσικών ικανοτήτων, δηλαδή της κατανόησης γραπτού λόγου, της κατανόησης προφορικού λόγου και της γραπτής έκφρασης. Τα μέσα αξιολόγησης της προφορικής έκφρασης θα δημιουργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Θα εξεταστούν οι ικανότητες αυτές στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης που διδάσκονται περισσότερο ως πρώτη και δεύτερη ξένη γλώσσα. Οι γλώσσες αυτές είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά. Ωστόσο, όσα κράτη μέλη επιθυμούν να αξιολογήσουν τις ικανότητες σε άλλες γλώσσες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο.

Η έρευνα θα λάβει επίσης υπόψη τους εξωεκπαιδευτικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών.

Πλαίσιο αξιολόγησης και εξεταστικά μέσα

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) (EN) (FR) θα αποτελέσει τη βάση αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων των νέων. Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με σκοπό την προαγωγή και διευκόλυνση της εκμάθησης γλωσσών. Τα κράτη μέλη τηρούν το ΚΕΠΑ, καθώς τα περισσότερα έχουν ήδη εφαρμόσει το εν λόγω πλαίσιο αναφοράς σε προηγούμενες εξετάσεις γλωσσικών γνώσεων.

Το ΚΕΠΑ ορίζει βαθμίδες που αντιστοιχούν στο κατακτηθέν επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εκμάθηση γλωσσών σε σχολικό επίπεδο, διότι η ανάλυση της μετάβασης των μαθητών από το ένα επίπεδο στο άλλο θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή.

Όσον αφορά τον πληθυσμό-στόχο, η έρευνα αφορά τους μαθητές σχολείων ηλικίας 14 έως 16 ετών που μαθαίνουν τις γλώσσες που καλύπτονται από την έρευνα.

Ως προς τα εξεταστικά μέσα, τα κράτη που συμμετέχουν στην έρευνα θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ηλεκτρονικών εξετάσεων με χρήση λογισμικού και παραδοσιακών γραπτών εξετάσεων. Ωστόσο, παρόλο που οι ηλεκτρονικές εξετάσεις παρουσιάζουν ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι των γραπτών εξετάσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος, πρέπει να συνεκτιμηθούν τα θέματα συμβατότητας του λογισμικού και των δεξιοτήτων των μαθητών στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη δακτυλογράφηση.

Διενέργεια της έρευνας

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση (2007-2013) θα καλύψει το κόστος της έρευνας σε διεθνές επίπεδο (κατάρτιση και συντονισμός των πιλοτικών εξετάσεων και της πλήρους σειράς εξετάσεων, ανάλυση των αποτελεσμάτων). Τα κράτη μέλη θα αναλάβουν την οργάνωση των εξετάσεων γλωσσικών ικανοτήτων στο έδαφός τους (διαχείριση δομών, κατάρτιση εξεταστών, κόστος υλικών κ.λπ.). Ωστόσο, η διενέργεια τέτοιων εξετάσεων στο παρελθόν και η ύπαρξη οργανωτικών δομών θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν οικονομίες κλίμακας.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες οργανωτικές δομές για τη διενέργεια της έρευνας. Όσα κράτη μέλη έχουν ήδη συμμετάσχει σε παρόμοιες διεθνείς έρευνες θα έχουν τη δυνατότητα να βασιστούν στην εμπειρία τους για το σχεδιασμό των εθνικών οργανωτικών δομών.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση της έρευνας σε στενή συνεργασία με το συμβουλευτικό φορέα εθνικών εμπειρογνωμόνων για τον ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων και με τα κράτη μέλη.

Η προετοιμασία της έρευνας και η διενέργεια των πιλοτικών εξετάσεων προβλέπονται για το 2008. Η διενέργεια των ολοκληρωμένων εξετάσεων στα κράτη μέλη προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Πλαίσιο

Με το πρόγραμμα δράσης «Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας» η Επιτροπή δεσμεύεται να καταρτίσει δείκτη γλωσσικών γνώσεων που θα εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010».

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.12.2007

Top