Help Print this page 
Title and reference
Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων

Ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εργοδότες και τους πολίτες να συγκρίνουν τα προσόντα που παρέχονται από τα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εργαλείο αυτό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς απασχόλησης.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση [Επίσημη Εφημερίδα C 111 της 6.5.2008].

ΣΥΝΟΨΗ

Τα κράτη μέλη καλούνται να συνδέσουν τα εθνικά τους συστήματα επαγγελματικών προσόντων * με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ).

Αυξάνοντας τη διαφάνεια των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) αποτελεί μέσο για την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το πλαίσιο αυτό είναι κοινό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Θα διευκολύνει τους ευρωπαίους πολίτες στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους.

Η βελτίωση της διαφάνειας των προσόντων * θα επιτρέψει, αφενός, στους πολίτες να σταθμίζουν τη σχετική αξία των προσόντων και, αφετέρου, στους εργοδότες να κρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο και τη συνάφεια των προσφερόμενων επαγγελματικών προσόντων στην αγορά εργασίας. Θα επιτρέψει επίσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα κατάρτισης να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους και να εξασφαλίζουν την ποιότητα των τελευταίων.

Η θέσπιση του ΕΠΕΠ θα ενισχύσει την κινητικότητα των εργαζομένων και των σπουδαστών. Το ΕΤΕΠ επιτρέπει στους εργαζομένους να είναι κινητικοί, έχοντας εξασφαλίσει την αναγνώριση των προσόντων τους εκτός των εθνικών τους συνόρων. Το εργαλείο αυτό θα προωθήσει τη μετάβαση από την επαγγελματική ζωή στην κατάρτιση και το αντίστροφο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Λειτουργία και εφαρμογή

Το ΕΠΕΠ είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στα αποτελέσματα της μάθησης και όχι στη διάρκεια των σπουδών. Οι κυριότεροι δείκτες του επιπέδου αναφοράς είναι:

 • οι δεξιότητες * ∙
 • οι ικανότητες * ·
 • οι γνώσεις.

Το βασικό στοιχείο του ΕΠΕΠ είναι ένα σύνολο οκτώ επιπέδων αναφοράς που περιγράφουν:

 • τι γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος·
 • τι κατανοεί·
 • τι είναι ικανός να κάνει, ανεξαρτήτως του συστήματος στο οποίο απέκτησε τα προσόντα του.

Σε αντίθεση με το σύστημα που εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση βάσει της διάρκειας των σπουδών, το ΕΠΕΠ καλύπτει το σύνολο της μάθησης, και κυρίως της μάθησης που πραγματοποιείται εκτός του πλαισίου της επίσημης εκπαίδευσης και των ιδρυμάτων κατάρτισης.

Το 2010 θα δημιουργηθεί σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύστημα για τη σύγκριση των εθνικών συστημάτων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το 2012 όλα τα νέα προσόντα που αποκτώνται στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ θα αναφέρονται αυτομάτως σε ένα από τα οκτώ επίπεδα προσόντων του ΕΠΕΠ.

Γενικό εργαλείο συνεργασίας

Σκοπός του ΕΠΕΠ δεν είναι να αντικαταστήσει τα επιμέρους εθνικά συστήματα προσόντων, αλλά να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών διευκολύνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία. Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία βασίζεται στα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, αλλά τα τελευταία δεν βασίζονται σε κάποιο κοινό πρότυπο.

Για να εφαρμοστεί αυτό το κοινό πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση των διαφόρων ενδιαφερομένων που παρεμβαίνουν σε εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Εξάλλου, η Επιτροπή προτείνει τον ορισμό ενός εθνικού κέντρου, υπεύθυνου για το συντονισμό των σχέσεων μεταξύ του εθνικού συστήματος προσόντων και του ΕΠΕΠ, με τη σύσταση, έως τον Απρίλιο του 2009, συμβουλευτικής ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Το ΕΠΕΠ θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς * να αντιστοιχίσουν τα δικά τους συστήματα προσόντων με το κοινό σύστημα των κρατών μελών.

Πλαίσιο

Η διακήρυξη της Μπολόνια του Ιουνίου 1999 προώθησε την κινητικότητα και τη διαφάνεια στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το κεκτημένο της διαδικασίας της Μπολόνια για την ανώτατη εκπαίδευση επιτρέπει την ανάπτυξη μιας παρόμοιας δράσης που θα λαμβάνει υπόψη την επαγγελματική κατάρτιση.

Το ΕΠΕΠ ανταποκρίνεται σε έναν από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης. Για την ακρίβεια, το εργαλείο αυτό εντάσσεται στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση & κατάρτιση 2010».

Λέξεις κλειδιά της πράξης

 • Εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων: όλες οι πτυχές της δραστηριότητας ενός κράτους μέλους σχετικά με την αναγνώριση της μάθησης και άλλων μηχανισμών που συνδέουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. Η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την απονομή προσόντων. Ένα εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων μπορεί να αποτελείται από αρκετά υποσυστήματα και μπορεί να περιλαμβάνει ένα εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων.
 • Επαγγελματικό προσόν: το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).
 • Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανάπτυξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις ικανότητες αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.
 • Διεθνής κλαδικός οργανισμός: η ένωση των εθνικών οργανισμών που περιλαμβάνει π.χ. εργοδοτικούς και επαγγελματικούς φορείς και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εθνικών κλάδων.

Παραπομπες

Πρόταση

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Σύσταση της 23.4.2008

23.4.2008

-

ΕΕ C 111 της 6.5.2008

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.05.2008

Top