Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών Κανονισμός Διαδικασίας θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή και τη συμπλήρωση του Οργανισμού του Δικαστηρίου, ο οποίος περιγράφεται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 που έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες. Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν το 2012 έχουν ως στόχο να καταστήσουν τον εν λόγω Κανονισμό απλούστερο και σαφέστερο τόσο για τους διοικουμένους όσο και για τα εθνικά δικαστήρια, καθώς επίσης να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η εξέλιξη της δικαστικής ύλης τού Δικαστηρίου.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2012 [Επίσημη Εφημερίδα L 265 της 29.9.2012].

ΣΥΝΟΨΗ

Το Δικαστήριο είναι ένα από τα τρία δικαιοδοτικά όργανα που απαρτίζουν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαστικό θεσμικό όργανο της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). Τα άλλα δύο δικαιοδοτικά όργανα είναι το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Αποστολή τους είναι να διασφαλίζουν την τήρηση της νομιμότητας όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών, ιδίως ελέγχοντας τη νομιμότητα των πράξεων της Ένωσης.

Οργάνωση του Δικαστηρίου

Η οργάνωση του Δικαστηρίου είναι η ακόλουθη:

 • σύνθεση του Δικαστηρίου: το Δικαστήριο αποτελείται από 28 δικαστές και 9 γενικούς εισαγγελείς, που διορίζονται για έξι έτη. Οι γενικοί εισαγγελείς είναι επιφορτισμένοι να επικουρούν το Δικαστήριο και να διατυπώνουν νομικές γνώμες. Οι δικαστές εκλέγουν τον πρόεδρο καθώς και τον αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου για τριετή περίοδο. Ο πρόεδρος είναι επιφορτισμένος να εκπροσωπεί το Δικαστήριο και να διευθύνει τις εργασίες του· ο αντιπρόεδρος τον επικουρεί στα καθήκοντά του.
 • σύνθεση των τμημάτων και ορισμός εισηγητών δικαστών:το Δικαστήριο συγκροτεί πενταμελή τμήματα, ο πρόεδρος των οποίων εκλέγεται για τρία έτη, και τριμελή τμήματα, ο πρόεδρος των οποίων εκλέγεται για ένα έτος. Για την εκδίκαση μιας υπόθεσης, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου διορίζει έναν εισηγητή δικαστή, ενώ ένας γενικός εισαγγελέας διορίζεται από τον πρώτο γενικό εισαγγελέα. Εφόσον χρειάζεται, το Δικαστήριο μπορεί να επικουρείται από βοηθούς εισηγητές.
 • ρόλος του γραμματέα:Το Δικαστήριο διορίζει έναν γραμματέα για εξαετή περίοδο. Είναι επιφορτισμένος με την παραλαβή, διαβίβαση, φύλαξη όλων των εγγράφων και επίσης είναι υπεύθυνος για τα αρχεία. Επιπλέον, επικουρεί τα μέλη του Δικαστηρίου και επιμελείται των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου. Τέλος, διευθύνει τις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου υπό την εποπτεία του προέδρου του Δικαστηρίου.
 • λειτουργία του Δικαστηρίου:οι υποθέσεις παραπέμπονται στην ολομέλεια, στο τμήμα μείζονος συνθέσεως ή σε πενταμελές ή τριμελές τμήμα. Πολλές υποθέσεις μπορούν να συνεκδικασθούν από τον ίδιο δικαστικό σχηματισμό. Οι διασκέψεις του Δικαστηρίου πρέπει να παραμένουν μυστικές.
 • γλωσσικό καθεστώς:μια γλώσσα διαδικασίας συνδέεται με κάθε υπόθεση. Στις ευθείες προσφυγές, ο προσφεύγων μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα διαδικασίας μεταξύ των είκοσι τεσσάρων επίσημων γλωσσών της Ένωσης. Στις προδικαστικές διαδικασίες, η γλώσσα διαδικασίας είναι η γλώσσα του εθνικού δικαστηρίου.

Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τα ακόλουθα στάδια:

 • την έγγραφη διαδικασία: πρόκειται για ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ των διαδίκων. Τα εν λόγω υπομνήματα πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένο περιεχόμενο. Μετά την περάτωση της διαδικασίας, υποβάλλεται προκαταρτική έκθεση από τον εισηγητή δικαστή στη γενική συνέλευση του Δικαστηρίου.
 • τα αποδεικτικά μέσα: το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ορίσει αποδεικτικά μέσα όπως εμφάνιση των διαδίκων, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και εγγράφων, εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμοσύνη ή αυτοψία. Σε κάθε συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων συντάσσονται πρακτικά.
 • η προφορική διαδικασία πραγματοποιείται ενδεχομένως μετά από τη διεξαγωγή αποδείξεων. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των συζητήσεων και τις διευθύνει. Το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών.
 • προτάσεις του γενικού εισαγγελέα: μετά τη λήξη αυτής της διαδικασίας, ο γενικός εισαγγελέας αναπτύσσει τις προτάσεις του.
 • οι τελικές αποφάσεις: το Δικαστήριο αποφαίνεται με απόφαση ή με διάταξη. Μόνο η απόφαση δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση. Οι αποφάσεις και οι διατάξεις περιλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες όπως τη σύνοψη των πραγματικών περιστατικών και το σκεπτικό. Στη συνέχεια διανέμεται αντίγραφο στους διαδίκους.

Επίσης, ο κανονισμός περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες που ασκούνται ενώπιον του Δικαστηρίου: την προδικαστική διαδικασία, τις ευθείες προσφυγές, τις αναιρέσεις κατά αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου, την επανεξέταση αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου, τις γνωμοδοτήσεις καθώς και ορισμένες άλλες ειδικές διαδικασίες.

Προδικαστικές παραπομπές

Τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να υποβάλλουν προδικαστική προσφυγή στο Δικαστήριο προκειμένου να θέσουν ένα ερώτημα σχετικά με τη νομιμότητα ή την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης. Στο πλαίσιο μιας προδικαστικής παραπομπής, μπορούν να υποβάλλονται παρατηρήσεις κυρίως από:

 • τους διάδικους·
 • τα κράτη μέλη·
 • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
 • το θεσμικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη της οποίας η νομιμότητα αμφισβητείται.

Αναίρεση κατά αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αναίρεσης κατά απόφασης ή διάταξης του Γενικού Δικαστηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κατατεθεί το δικόγραφο της προσφυγής στη Γραμματεία και να περιέχει κυρίως τους προβαλλόμενους λόγους και επιχειρήματα. Η εν λόγω προσφυγή πρέπει να έχει ως στόχο την πλήρη ή μερική ακύρωση της απόφασης ή διάταξης.

Επανεξέταση των αποφάσεων και διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου

Σε δύο περιπτώσεις, ειδικότερα όταν αποφαίνεται επί αναίρεσης κατά απόφασης ή διάταξης του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, οι αποφάσεις ή διατάξεις του Γενικού Δικαστηρίου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επανεξέτασης από το Δικαστήριο. Ορίζεται πενταμελές τμήμα για περίοδο ενός έτους προκειμένου να προβεί στις εν λόγω επανεξετάσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου

1.11.2012

-

ΕΕ L 265 της 29.9.2012 καιΕΕ C 337 της 6.11.2012

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Τροποποιήσεις του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου

1.7.2013

-

ΕΕ L 173, 26.6.2013

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 904/2012 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου των Κοινοτήτων, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Πρωτοδικείου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 269 της 4.10.2012].

Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2013, για την αύξηση του αριθμού των γενικών εισαγγελέων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης[Επίσημη Εφημερίδα L 179 της 25ης Ιουνίου 2013].

Ο αριθμός των γενικών εισαγγελέων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σε:

 • εννέα, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013,,
 • έντεκα, με ισχύ από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Συμπληρωματικός Κανονισμός του Δικαστηρίου [Επίσημη Εφημερίδα L 32 της 1ης Φεβρουαρίου 2014].

Ο παρών συμπληρωματικός Κανονισμός περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον νέο Κανονισμό Διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία για την αίτηση διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και για την παροχή δικαστικής αρωγής. Αντικαθιστά τον συμπληρωματικό Κανονισμό της 4ης Δεκεμβρίου 1974

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.02.2014

Top