Help Print this page 
Title and reference
Η πρωτοβουλία πολιτών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Η πρωτοβουλία πολιτών

Οι ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν δικαίωμα πρωτοβουλίας χάρη στο οποίο δύνανται να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις αρχές που αποσκοπούν στην υλοποίηση μίας τέτοιας πρωτοβουλίας.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

ΣΎΝΟΨΗ

Η πρωτοβουλία πολιτών επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση επί συγκεκριμένου θέματος. Εισήχθη με τη συνθήκη της Λισσαβόνας και στόχος της είναι η ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι πολίτες έχουν πλέον την ευκαιρία να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία πολιτών είναι ένα αυστηρά προσδιορισμένο δικαίωμα. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις αρχές που αφορούν μία τέτοια πρωτοβουλία. Επίσης, θεσπίζει τη διαδικασία με την οποία εκπονείται μία πρωτοβουλία πολιτών. Η εν λόγω διαδικασία εκτυλίσσεται σε περισσότερα στάδια.

Όροι

Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας της διαδικασίας, είναι απαραίτητο να πληρούνται περισσότεροι όροι για την εκπόνηση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας:

  • η πρωτοβουλία πρέπει να έχει τη στήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρωπαίων πολιτών, ήτοι πολιτών με υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Τα άτομα που υποστηρίζουν μία πρωτοβουλία συμπληρώνουν έντυπο δήλωσης υποστήριξης και ορίζονται ως υπογράφοντες της πρωτοβουλίας·
  • οι υπογράφοντες πολίτες πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. Στόχος είναι να κατοχυρωθεί ότι η πρωτοβουλία είναι αντιπροσωπευτική του συμφέροντος της Ένωσης και όχι μόνον του συμφέροντος ενός κράτους μέλους ή μίας μικρής ομάδας κρατών μελών·
  • ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης ελάχιστο αριθμό υπογραφόντων πολιτών προερχόμενων από κάθε εκπροσωπούμενο κράτος μέλος. Στο παράρτημα Ι του κανονισμού, ορίζεται ελάχιστος αριθμός για κάθε κράτος μέλος.

Εξάλλου, συγκροτείταιεπιτροπή πολιτών για κάθε πρωτοβουλία πολιτών. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τουλάχιστον επτά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι τουλάχιστον επτά διαφορετικών κρατών μελών, και από εκπροσώπους που επέχουν ρόλο συνδέσμου με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο ρόλος της επιτροπής είναι να αναλαμβάνει τη διοργάνωση και το συντονισμό της πρωτοβουλίας πολιτών. Η επιτροπή είναι επίσης επιφορτισμένη να ενθαρρύνει την εμφάνιση θεμάτων ευρωπαϊκού βεληνεκούς και να προωθεί τον προβληματισμό των πολιτών πάνω σε ορισμένα θέματα.

Καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών

Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης μίας πρωτοβουλίας, οι διοργανωτές οφείλουν να καταχωρίσουν πρώτα την προτεινόμενη πρωτοβουλία στην Επιτροπή. Αυτή η πρόταση περιέχει κυρίως το αντικείμενο και τους στόχους της πρωτοβουλίας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό της πρωτοβουλίας. Ελέγχει ιδιαίτερα ότι:

  • έχει συσταθεί η επιτροπή υποστήριξης και έχουν ορισθεί τα μέλη της·
  • το αντικείμενο της πρωτοβουλίας ανήκει σε τομείς πολιτικής για τους οποίους η Επιτροπή είναι αρμόδια να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις·
  • η πρωτοβουλία δεν είναι επιπόλαια, καταχρηστική ή κακόβουλη·
  • η πρωτοβουλία δεν αντίκειται στις αξίες που ορίζονται με το άρθρο 2 της συνθήκης για την ΕΕ.

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η Επιτροπή καταχωρίζει την προτεινόμενη πρωτοβουλία και οι διοργανωτές μπορούν να προβούν στη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης.

Συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης

Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των δηλώσεων από τους πολίτες. Οι δηλώσεις υποστήριξης μπορούν να συγκεντρώνονται γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή επιγραμμικά.

Οι διοργανωτές διαθέτουν διάστημα 12 μηνών από την καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας για να συγκεντρώσουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης.

Επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης

Μετά τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, οι διοργανωτές τις υποβάλλουν στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την επαλήθευσή τους. Οι εθνικές αρχές παραδίδουν στη συνέχεια πιστοποιητικό στο οποίο πιστοποιείται ο αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, οι διοργανωτές μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συναντά τους διοργανωτές για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία πολιτών. Εξάλλου, οι διοργανωτές χαίρουν δικαιώματος δημόσιας ακρόασης η οποία διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή διαθέτει τρεις μήνες για την εξέταση της πρωτοβουλίας πολιτών. Στη συνέχεια, εκδίδει ανακοίνωση στην οποία εκθέτει:

  • τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της·
  • τους λόγους για τους οποίους θα προβεί ή δεν θα προβεί σε ενέργειες·
  • τις ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων και κυρώσεις

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων πολιτών μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον στα πλαίσια της πρωτοβουλίας πολιτών. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται το αργότερο έναν μήνα από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή.

Εξάλλου, ο παρών κανονισμός προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των διοργανωτών σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων ή απατηλής χρησιμοποίησης των δεδομένων.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εγκρίνεται σε εφαρμογή των άρθρων 11 της συνθήκης για την ΕΕ και 24 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Τα άρθρα αυτά εισήχθησαν με τη συνθήκη της Λισσαβόνας. Παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα διοργάνωσης μίας πρωτοβουλίας πολιτών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.211/2011

31.3.2011

-

ΕΕ L 65 της 11.3.2011

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 268/2012 της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2012 που τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών [ΕΕ L89 της 27.3.2012]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.01.2014

Top