Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για την πλαισίωση των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο. Οι ανάγκες των πληθυσμών και οι συνθήκες παρέμβασης πράγματι εξελίσσονται διαρκώς, ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 31ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την «ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια» [COM(2010) 126 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή ορίζει το στρατηγικό πλαίσιο εντός του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης εκτός της επικράτειάς της. Αυτή η νέα στρατηγική πρόκειται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων βοήθειας και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο κύριος στόχος της ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας είναι να διασώζονται και να διαφυλάσσονται ζωές, να προστατεύονται τα μέσα διαβίωσης και να αυξάνεται η ανθεκτικότητα των πληθυσμών που αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες ή επικείμενες επισιτιστικές κρίσεις. Οι δράσεις της ΕΕ στοχεύουν, επίσης, στην επίτευξη ειδικών στόχων, όπως:

 • η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της πρόσβασης και της κατανάλωσης επαρκών, ασφαλών και θρεπτικών ειδών διατροφής·
 • η προστασία της παραγωγής τροφίμων και των συστημάτων διάθεσης στην αγορά·
 • η ενίσχυση του διεθνούς συστήματος για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της βοήθειας.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να:

 • δημιουργούν εξάρτηση των πληθυσμών από το σύστημα αρωγής·
 • διαταράσσουν τη λειτουργία των εμπορικών αγορών·
 • εκθέτουν τους δικαιούχους σε κινδύνους κατά την παραλαβή της βοήθειας·
 • επηρεάζουν υπερβολικά το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Εκκίνηση επιχειρήσεων βοήθειας

Η Επιτροπή θέτει σε κίνηση τον μηχανισμό ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας στην περίπτωση που:

 • έχουν σημειωθεί ή αναμένεται, βάσει προβλέψεων, να σημειωθούν έκτακτοι δείκτες θνησιμότητας ή οξέος υποσιτισμού λόγω ανεπαρκούς κατανάλωσης τροφίμων·
 • υπάρχει σοβαρή απειλή για τη ζωή των πληθυσμών ή κίνδυνος εξαιρετικής δυστυχίας λόγω έλλειψης μέσων διαβίωσης ή λανθασμένων στρατηγικών αντιμετώπισης κρίσεων (όπως η πώληση παραγωγικής περιουσίας, η μετανάστευση ή η καταφυγή σε ανασφαλείς ή επικίνδυνες πρακτικές επιβίωσης κ.λπ.)

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παρέμβει από το αρχικό στάδιο μιας κρίσης χωρίς να περιμένει την εμφάνιση σοβαρών κινδύνων για τον πληθυσμό, ούτε κάποια επίσημη δήλωση σχετικά με την καταστροφή.

Μπορεί, επίσης, να αντιμετωπίσει καταστάσεις χρόνιας επισιτιστικής ανασφάλειας συνδυάζοντας τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις με τις δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις:

 • η κατάσταση προκαλεί άμεσο και πολύ σοβαρό ανθρωπιστικό κίνδυνο·
 • οι άλλοι φορείς δεν είναι σε θέση να δράσουν·
 • η δράση μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι επιχειρήσεις διακόπτονται σταδιακά όταν οι δείκτες επανέρχονται σε σταθερά, κάτω από τα όρια έκτακτης ανάγκης επίπεδα, καθώς επίσης και όταν άλλοι χορηγοί και μη ανθρωπιστικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επισιτιστικές και διατροφικές ανάγκες

Βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η έγκαιρη παροχή επισιτιστικών ειδών. Ωστόσο, η ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια παρέχει επίσης τη δυνατότητα παρέμβασης σε αρκετούς τομείς που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως η γεωργία και η υγεία.

Επιπλέον, οι πληθυσμοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ισορροπημένη διατροφή, επαρκούς ποσότητας και ποιότητας. Το είδος των παρεχόμενων τροφίμων θα πρέπει, ει δυνατόν, να συμφωνεί με τις τοπικές διατροφικές προτιμήσεις.

Τέλος, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πληθυσμοί σχετικά με τη διατροφή και τις κατάλληλες πρακτικές διανομής των τροφίμων.

Συμπληρωματικές στρατηγικές

Η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει δεσμούς ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια, τη στρατηγική έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ) και τη στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (ΜΚΚ). Η προσέγγιση αυτή απαιτεί μακροπρόθεσμη στήριξη και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης.

Η ΕΕ προωθεί, επίσης, τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των διεθνών φορέων και την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Πλαίσιο

Το ισχύον στρατηγικό πλαίσιο βασίζεται στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Παρουσιάζεται σε συνδυασμό με την ανακοίνωση σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια σε σχέση με την ανάπτυξη.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.05.2010

Top