Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφαλή εντομοαπωθητικά, απολυμαντικά και άλλες βιομηχανικές χημικές ουσίες (βιοκτόνα) στην ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ασφαλή εντομοαπωθητικά, απολυμαντικά και άλλες βιομηχανικές χημικές ουσίες (βιοκτόνα) στην ΕΕ

ΣΎΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΆΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

ΣΎΝΟΨΗ

Τα βιοκτόνα (οικιακά απολυμαντικά, εντομοκτόνα και άλλες χημικές ουσίες) χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών (παράσιτα, μύκητες, βακτήρια κ.λπ.) ή για την προστασία υλικών. Ωστόσο, καθώς οι ιδιότητές τους ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, ρυθμίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Ο κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά την πώληση και τη χρήση βιοκτόνων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Έγκριση

Απαιτείται άδεια για όλα τα βιοκτόνα, προκειμένου να επιτρέπεται η πώλησή τους στην ΕΕ. Τα δραστικά συστατικά που περιέχουν πρέπει επίσης να λάβουν έγκριση.

Η αξιολόγηση των δραστικών ουσιών των βιοκτόνων διενεργείται σε επίπεδο ΕΕ. Για κάθε δραστική ουσία που πρέπει να αξιολογηθεί, ορίζεται μια χώρα της ΕΕ ως «εισηγητής» . Η εν λόγω χώρα είναι αρμόδια για την εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης, η οποία συζητείται στη συνέχεια από όλες τις χώρες της ΕΕ με σκοπό να ληφθεί απόφαση σε επίπεδο ΕΕ για την έγκριση (ή μη) της ουσίας.

Οι δραστικές ουσίες που πληρούν τα κριτήρια εξαίρεσης δεν εγκρίνονται. Πρόκειται για ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, ενδοκρινικοί διαταράκτες, ανθεκτικές*, βιοσυσσωρευτικές* και τοξικές* (PBT) ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρευτικές (vPvB). Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρξουν εξαιρέσεις, εάν οι κίνδυνοι είναι αμελητέοι.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα βιοκτόνα από νανοϋλικά* πρέπει να υπόκεινται σε ειδική αξιολόγηση.

Η έγκριση δραστικής ουσίας χορηγείται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται σε κατάλογο του ιστότοπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Αδειοδότηση

Μετά την έγκριση μιας δραστικής ουσίας, οι εταιρείες πρέπει να ζητήσουν άδεια για τη θέση των προϊόντων τους στην αγορά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

είτε υποβάλλοντας αίτημα στον ECHA για άδεια της ΕΕ: εάν το προϊόν θεωρηθεί ασφαλές, μπορεί να πωληθεί άμεσα σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς την ανάγκη απόκτησης ειδικής εθνικής άδειας·

είτε υποβάλλοντας ένα αίτημα για εθνική άδεια, εάν το προϊόν πρόκειται να πωληθεί σε μία μόνο χώρα. Εάν χορηγηθεί άδεια, οι εταιρείες μπορούν να διαθέσουν το προϊόν στην αγορά άλλων χωρών της ΕΕ με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης της άδειας του προϊόντος.

Επίσης, προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης για τα λιγότερο επιβλαβή προϊόντα που πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως εκείνα που δεν περιέχουν ανησυχητικές ουσίες ή νανοϋλικά.

Κοινοχρησία δεδομένων

Ο κανονισμός, για να μειωθούν στο ελάχιστο το κόστος και οι δοκιμές σε ζώα, απαιτεί την κοινοχρησία δεδομένων σχετικά με τις εγκεκριμένες ουσίες και τα προϊόντα για τα οποία χορηγήθηκε άδεια στην ΕΕ. Ο ECHA έχει δημιουργήσει, ως εκ τούτου, ένα σύστημα πληροφοριών (Μητρώο Βιοκτόνων).

Κατεργασμένα αντικείμενα

Ο κανονισμός καλύπτει αντικείμενα των οποίων η κατεργασία έγινε με βιοκτόνο ή τα οποία περιέχουν βιοκτόνο (όπως έπιπλα και συσκευασίες τροφίμων). Τα αντικείμενα μπορούν να υπόκεινται σε κατεργασία με δραστικές ουσίες για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια στην ΕΕ και πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΛΑΊΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

* Ανθεκτικές: πρόκειται για χημικές ουσίες που παραμένουν στο περιβάλλον (δηλαδή δεν διασπώνται) και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία. Ένα παράδειγμα είναι το παρασιτοκτόνο DDT.

* Βιοσυσσωρευτικές: αναφέρεται στη συσσώρευση μιας ουσίας, όπως μιας χημικής ουσίας, σε έναν οργανισμό. Η βιοσυσσώρευση προκύπτει όταν αυτή η ουσία απορροφάται από τον οργανισμό γρηγορότερα από ό,τι αποβάλλεται.

* Τοξικές: ουσίες που ενδέχεται να βλάπτουν το περιβάλλον ή την υγεία σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή απορρόφησης από το δέρμα.

* Βιοκτόνο από νανοϋλικά: βιοκτόνο που παράγεται με τη χρήση νανοϋλικών. Τα νανοϋλικά είναι χημικές ουσίες ή υλικά που μεταποιούνται και χρησιμοποιούνται σε μικρή κλίμακα. Τα νανοϋλικά διαθέτουν μοναδικά και πιο έκδηλα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα ίδια υλικά που δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά νανοκλίμακας (πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012

17.7.2012

ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1-123

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 736/2013

20.8.2013

ΕΕ L 204 της 31.7.2013, σ. 25

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 837/2013

23.9.2013

ΕΕ L 234 της 3.9.2013, σ. 1-2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 334/2014

25.4.2014

ΕΕ L 103 της 5.4.2014, σ. 22-32

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 1-84)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 93 της 3.4.2013, σ. 85-152)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 109 της 19.4.2013, σ. 4-13)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 88/2014 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2014, περί καθορισμού διαδικασίας για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 32 της 1.2.2014, σ. 3-5)

τελευταία ενημέρωση 26.10.2015

Top