Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εμπορία ζωοτροφών: κανόνες της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Εμπορία ζωοτροφών: κανόνες της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 — διάθεση στην αγορά και χρήση ζωοτροφών

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα παραγωγής τροφίμων ή για ζώα συντροφιάς.
 • Επίσης, θεσπίζει απαιτήσεις για την επισήμανση, τη συσκευασία και την παρουσίαση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ζωοτροφές

Ο κανονισμός καλύπτει οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υλών, είτε είναι επεξεργασμένα, μερικώς επεξεργασμένα ή ακατέργαστα, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την από του στόματος διατροφή των ζώων.

Εφαρμόζεται ανεξάρτητα και χωρίς να επηρεάζει άλλους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της διατροφής των ζώων, όσον αφορά:

Εμπορία και χρήση

Οι ζωοτροφές πρέπει να πληρούν απαιτήσεις ασφάλειας και εμπορίας. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει:

 • να είναι ασφαλείς,
 • να μην έχουν άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ευζωία των ζώων,
 • να είναι υγιεινές, αυθεντικές, ανόθευτες, κατάλληλες για τη σκοπούμενη χρήση και εμπορεύσιμης ποιότητας,
 • να έχουν επισημανθεί, συσκευαστεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πρώτες ύλες που υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγόρευση όσον αφορά τη διάθεσή τους στην αγορά.

Ανιχνευσιμότητα

Πρέπει να είναι δυνατή η ανίχνευση της ζωοτροφής σε κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν ποιος τους έχει προμηθεύσει:

 • ζωοτροφές,
 • ζώο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή
 • ουσία που προορίζεται να ενσωματωθεί ή είναι πιθανό να ενσωματωθεί σε ζωοτροφή.

Οι ζωοτροφές που διατίθενται ή είναι πιθανό να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ πρέπει να επισημαίνονται ή να ταυτοποιούνται έτσι ώστε να μπορούν να ανιχνευτούν.

Επισήμανση και παρουσίαση

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικές διατάξεις για την επισήμανση και την παρουσίαση όλων των ζωοτροφών, όπως την υποχρέωση να αναφέρονται:

 • ο τύπος των ζωοτροφών,
 • η ονομασία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης ζωοτροφών,
 • ο αριθμός αναφοράς παρτίδας ή φορτίου,
 • το καθαρό βάρος,
 • ο κατάλογος πρόσθετων υλών,
 • η περιεκτικότητα σε υγρασία.

Η επισήμανση και παρουσίαση πρέπει να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Δεν πρέπει να παραπλανά τον χρήστη όσον αφορά τη σκοπούμενη χρήση ή τα χαρακτηριστικά των ζωοτροφών.

Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή έχει εκδώσει κι άλλες πρακτικές συμβουλές για να συνδράμει τις εταιρείες και τις αρχές σε αυτό το θέμα, μεταξύ άλλων τα εξής:

Συσκευασία

Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών και οι σύνθετες ζωοτροφές πρέπει να διατίθενται στην αγορά μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες και περιέκτες. Ωστόσο, ορισμένες ζωοτροφές μπορούν να διατίθενται στην αγορά χύμα ή σε μη σφραγισμένες συσκευασίες ή περιέκτες. Αυτές αφορούν:

 • πρώτες ύλες ζωοτροφών,
 • μείγματα σπόρων και ολόκληρων καρπών,
 • παραδόσεις μεταξύ παραγωγών σύνθετων ζωοτροφών,
 • ζωοτροφές με τη μορφή πλακών λείξεως.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

«Διατροφή των ζώων — εμπορία ζωοτροφών» στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1-28)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2013, για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (ΕΕ L 29 της 30.1.2013, σ. 1-64)

τελευταία ενημέρωση 03.02.2016

Top