Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα

Η επιστήμη και η τεχνολογία παρέχουν τη δυνατότητα συνύπαρξης της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της ανάπτυξης αειφόρων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, υπό το πρίσμα μίας νέας ολοκληρωμένης ναυτιλιακής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εκπόνησε την παρούσα στρατηγική, στόχος της οποίας είναι να προτείνει τα μέσα για την πληρέστερη ενοποίηση της έρευνας στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας. Για την επίτευξη του στόχου της, προβλέπει κυρίως τη δημιουργία ικανοτήτων, την εντατικοποίηση της ενοποίησης των καθιερωμένων ερευνητικών κλάδων και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που ενδιαφέρονται για τους ωκεανούς και τις θάλασσες.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα : ένα συνεκτικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προς υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών» [COM(2008) 534 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η στρατηγική της Επιτροπής αναπτύσσεται γύρω από δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος έγκειται στη βελτίωση των ικανοτήτων της ευρωπαϊκής έρευνας για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ ο δεύτερος αποσκοπεί στην προώθηση νέων μορφών διαχείρισης. Προτείνει μία σειρά δράσεων που βασίζονται:

  • στη δημιουργία ικανοτήτων σε θέματα υποδομής (για παράδειγμα, εγκαταστάσεις παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων, παρατηρητήρια ωκεανών, υποθαλάσσιες τεχνολογίες ή εξειδικευμένα ερευνητικά σκάφη), καινοτομίας και εκπαίδευσης˙
  • στην ανάπτυξη της ενοποίησης των γνώσεων και των δεδομένων που προκύπτουν από την παρατήρηση καθώς και στην προώθηση διεπιστημονικών δραστηριοτήτων έρευνας σε διεπιστημονικά ζητήματα (για παράδειγμα επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήµατα ή προστασία και εκμετάλλευση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας), συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας˙
  • στην προώθηση συνεργειών μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών μηχανισμών χρηματοδότησης σε περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και ιδιωτικό επίπεδο. Προβλέπει επίσης την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας, καθώς τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ωκεανούς έχουν παγκόσμια διάσταση.

Οι καινούργιες μορφές διαχείρισης που διερευνούνται σε αυτήν την ανακοίνωση αναφέρονται στη δημιουργία μίας σταθερής, ανοιχτής εταιρικής σχέσης, βασιζόμενης στα υφιστάμενα δίκτυα, μεταξύ επιστημόνων, αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής, εκπροσώπων τής βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η εταιρική σχέση θα πρέπει να εξασφαλίσει συμφωνία που να στοχεύει στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας, για παράδειγμα με την ανάπτυξη κοινού προγραμματισμού στους τομείς προτεραιότητας. Ο ρόλος της Επιτροπής θα έγκειται στη συνεχή στήριξη των στόχων της, με την υλοποίηση των εργαλείων των προγραμμάτων-πλαισίων καθώς και των αρχών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), κυρίως προσδιορίζοντας τα αποτελεσματικότερα μέσα ώστε να επωφεληθεί νέων χρηματοδοτήσεων προερχόμενων από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και την Κοινότητα.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη έκθεση εφαρμογής θα υποβληθεί από την Επιτροπή το αργότερο το 2012.

Πλαίσιο

Η παρούσα στρατηγική αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης του Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή επανέλαβε τον κεντρικό της στόχο που συνίσταται στη δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, σε εφαρμογή της στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η παρούσα στρατηγική εμπίπτει πλήρως στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Πράγματι, αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες προσπάθειες για την πλήρη εγκαθίδρυση του ΕΧΕ σε έναν συγκεκριμένο ερευνητικό τομέα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.10.2008

Top