Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στρατηγική βοήθεια στην Κεντρική Ασία 2007-2013 και ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Στρατηγική βοήθεια στην Κεντρική Ασία 2007-2013 και ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010

Το έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής για την Κεντρική Ασία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών της περιφέρειας αυτής όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου καθώς και την ορθή διακυβέρνηση και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, Το έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής (ΕΠΣ) 2007-2013 και το ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010 παρουσιάζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

ΠΡΑΞΗ

Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Έγγραφο στρατηγικής περιφερειακής βοήθειας στην Κεντρική Ασία για τη χρονική περίοδο 2007-2013 και ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010 (pdf) [EN].

ΣΥΝΟΨΗ

Το έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής (ΕΠΣ) καθορίζει τους στόχους και τις προτεραιότητες συνεργασίας με την περιφέρεια της Κεντρικής Ασίας στους τομείς που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τις χώρες εταίρους (Καζακστάν, Κιργιζιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν).

Παρά το κοινό τους παρελθόν, την κατάσταση, το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό, το επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης ή ακόμα τη βούληση συνεργασίας και ενσωμάτωσης με τον υπόλοιπο κόσμο, διαφέρουν σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη. Ωστόσο, η περιοχή αντιμετωπίζει κοινές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως:

  • το εμπόριο και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες και ελάχιστα συντονισμένες εμπορικές πολιτικές, μια έλλειψη διαφάνειας, υψηλό κόστος μεταφοράς και διαμετακόμισης καθώς και καθυστερήσεις στα σύνορα κατά τις εισαγωγές και εξαγωγές,
  • ένα κλίμα επενδύσεων, του οποίου ο κυμαινόμενος ακόμα χαρακτήρας ενισχύεται από μια αβέβαιη νομοθεσία,
  • οι μεταφορές, που απαιτούν προοδευτική αλλά αποτελεσματική ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμφωνίες, τη βελτίωση της οδικής, σιδηροδρομικής, θαλάσσιας και αεροπορικής ασφάλειας και των μεταφορών μέσω πλωτών οδών καθώς και την εισαγωγή των εννοιών των συνδυασμένων μεταφορών,
  • τη διαχείριση των καταμεριζόμενων φυσικών πόρων και ειδικότερα εκείνη των υδάτων καθώς και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της αποψίλωσης των δασών, των φυσικών καταστροφών ή ακόμα και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • την κοινωνική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, δεδομένου ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες, υψηλή ανεργία, χαμηλή ελπίδα ζωής και αναβίωση των μολυσματικών ασθενειών.

Στρατηγικής αντιμετώπισης από μέρους της ΕΕ

Η στρατηγική βοήθειας και το ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010 προσδιορίζουν τρεις πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την εταιρική σχέση κατά τα πέντε προσεχή έτη.

Καταρχάς, η ΕΕ έχει ως στόχο την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με την Κεντρική Ασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η ΕΕ θα επικεντρωθεί κυρίως στους τέσσερις στόχους που μπορούν να παράσχουν πραγματική υπεραξία μέσω της εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο, ήτοι :

  • τη στήριξη των δικτύων μεταφορών και ενέργειας και την ενσωμάτωση με τη διεθνή αγορά, προς εντατικοποίηση των εμπορικών δεσμών και σχέσεων,
  • τη βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος, πράγμα που περιλαμβάνει τη βιώσιμη διαχείριση και την ορθή διακυβέρνηση στους τομείς των υδάτων και των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της φύσης, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή,
  • τη διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση καθώς και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διαχείριση των τελωνείων,
  • την προώθηση των εκπαιδευτικών ανταλλαγών και των επιστημονικών δραστηριοτήτων, πλησίον του πληθυσμού της περιοχής.

Σε επίπεδο διμερούς βοήθειας, η μείωση της φτώχειας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αποτελεί κύρια προτεραιότητα. Εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων της χιλιετίας για την ανάπτυξη (ΣΧΑ) [EN]. Ουσιαστικά, η φτώχεια επηρεάζει μεγάλο τμήμα της περιφέρειας, οι δε ανισότητες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης αυξάνουν την αστάθεια, την ανασφάλεια και τις εξτρεμιστικές ενέργειες στις χώρες αυτές. Ο στόχος αυτός θα εστιαστεί στην περιφερειακή ανάπτυξη και τις τοπικές κοινότητες καθώς και στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και στις μεταρρυθμίσεις στον κοινωνικό τομέα.

Η προώθηση της ορθής διακυβέρνησης και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί το δεύτερο πρωταρχικό πεδίο βοήθειας κατά την εν λόγω περίοδο. Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην προώθηση της ορθής διακυβέρνησης της κοινωνίας των πολιτών, του κοινωνικού διαλόγου, των δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς επίσης και των μεταρρυθμίσεων που θα παράσχουν τη δυνατότητα καλύτερης ρύθμισης των αγορών και του εμπορίου. Η στήριξη των πολιτικών, διοικητικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων παρέχει όντως τη δυνατότητα εξασφάλισης σταθερότητας στις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Για κάθε χώρα έχει καθοριστεί ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές πολιτικές και οι ιδιαίτερες καταστάσεις.

Η βοήθεια της ΕΕ στηρίζεται σε σειρά μέσων και μέτρων, όπως το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη (ΜΣΑ), και συμπεριλαμβάνονται τα πέντε θεματικά προγράμματα, το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματαn, το το μέσο πυρηνικής ασφάλειας, το μέσο σταθερότητας και το ανθρωπιστικό μέσο.

Λεπτομέρειες

Η χρηματοδότηση του ενδεικτικού γεωπολιτικού προγράμματος για την Κεντρική Ασία (DCI) για τη χρονική περίοδο 2007-2010 θα ανέλθει σε 314 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 94,2 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με την Κεντρική Ασία και 219,8 εκατ. ευρώ στις δύο τελευταίες προτεραιότητες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ελέγξει τον Ιούνιο 2008, και κατόπιν τουλάχιστον ανά διετία, τις πραγματοποιούμενες προόδους κατά την εφαρμογή της στρατηγικής.

Στο ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010 παρουσιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την κοινοτική βοήθεια σχετικά με τις διάφορες προαναφερθείσες προτεραιότητες. Έτσι, όσον αφορά τα περιφερειακά προγράμματα, πρόκειται για τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας και των υποδομών, την αύξηση των ροών μεταφορών (σε αριθμό και ποιότητα) και την εναρμόνιση των θαλασσίων σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, τη συνειδητοποίηση όσον αφορά τα θέματα περιβάλλοντος και συνεργασίας της κοινωνίας ων πολιτών στον τομέα αυτό, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ασφάλεια στα σύνορα και την εναρμόνιση των διαδικασιών ή ακόμα την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των τοπικών και περιφερειακών υποδομών καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες προς το κοινό και την ευθυγράμμιση των νόμων και των πρακτικών με τα διεθνή πρότυπα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δείκτες απόδοσης που καθορίζονται κατά τη στιγμή της εκπόνησης των προγραμμάτων θα παράσχουν τη δυνατότητα καταμέτρησης της επίδρασης (επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους άλλους προαναφερθέντες τομείς, καταλληλότητα των δραστηριοτήτων, στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της φτώχειας, ιδίως στόχοι της χιλιετίας, εκθέσεις εφαρμογής, κλπ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.06.2008

Top