Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενίσχυση της στρατηγικής για την Ασία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Ενίσχυση της στρατηγικής για την Ασία

Η ανακοίνωση αυτή καθιερώνει μια νέα ενισχυμένη στρατηγική εταιρικών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και ορίζει ένα συνολικό, συνεκτικό και ισορροπημένο πλαίσιο για τις σχέσεις με την Ασία και τις διάφορες περιοχές της ενόψει της προσεχούς δεκαετίας.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 4ης Σεπτεμβρίου 2001, με τίτλο «Ευρώπη και Ασία: ένα στρατηγικό πλαίσιο για ενισχυμένες εταιρικές σχέσεις» [COM (2001) 469 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Λόγω των αλλαγών που μεσολάβησαν από την ανακοίνωσή της του 1994 (es de en fr) - με τίτλο «Προς μια νέα στρατηγική για την Ασία» - και εντεύθεν, η Επιτροπή προβαίνει σε αναπροσαρμογή του μηχανισμού της στρατηγικής του 1994 και καθορίζει στην ανακοίνωση αυτή ένα πλήρες στρατηγικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ της Ασίας, των διαφόρων περιοχών της και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προσεχή δεκαετία, αναγνωρίζοντας συγχρόνως την πολυμορφία της Ασίας μέσω της σύναψης διαφόρων μορφών εταιρικών σχέσεων. Η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει την κοινοτική παρουσία στην Ασία, τόσο στον πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα, ούτως ώστε η παρουσία αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ολοένα σημαντικότερου ρόλου της διευρυμένης Ένωσης στη διεθνή σκηνή.

Έτσι, η νέα στρατηγική δίνει έμφαση σε έξι σημαντικά σημεία:

  • μεγαλύτερη δέσμευση της ΕΕ έναντι της Ασίας στον πολιτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας·
  • ενίσχυση των αμοιβαίων εμπορικών σχέσεων και επενδυτικών ροών·
  • αποτελεσματική συμβολή στη μείωση της φτώχειας στην Ασία·
  • προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου·
  • σύναψη παγκόσμιων συμμαχιών με τους κυριότερους εταίρους στην Ασία (για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών)·
  • ενθάρρυνση της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της Ασίας και της ΕΕ.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ασίας στους σημαντικούς αυτούς τομείς καθώς και την έναρξη δράσεων σε ευρύτερη περιφερειακή κλίμακα.

Όσον αφορά τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας, η ΕΕ πρέπει να παίξει πιο ενεργό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο, να προωθήσει την πρόληψη των συγκρούσεων με την ανταλλαγή κοινών εμπειριών και να εντείνει το διάλογο ΕΕ-Ασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τομέας ο οποίος αφορά κυρίως το δικαίωμα ασύλου, τη μετανάστευση και το εμπόριο όπλων.

Οι εκατέρωθεν εμπορικές και επενδυτικές ροές πρέπει να τύχουν καλύτερης πρόσβασης στις αγορές καθώς και βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος. Προτείνεται η ενθάρρυνση των επαφών μεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα [ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)] και μάλιστα του τομέα της υψηλής τεχνολογίας, η ενίσχυση του διαλόγου για την οικονομική και χρηματοδοτική πολιτική καθώς και το μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

Όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, η Επιτροπή θα επικεντρώσει τα προγράμματα συνεργασίας της σε θεμελιώδεις τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, η οικονομική και κοινωνική διαχείριση και η σύνδεση του περιβάλλοντος με τη φτώχεια. Η ενίσχυση του διαλόγου σε θέματα κοινωνικής πολιτικής θα δώσει τη δυνατότητα για ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα βέλτιστα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και του εκσυγχρονισμού.

Η προώθηση της κοινωνίας των πολιτών και του διαλόγου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης θα ενθαρρύνει τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορισμένες εποικοδομητικές ανταλλαγές, όπως ο διάλογος με την Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναμένεται ότι θα προετοιμάσουν το έδαφος για μια καλύτερη συνεργασία.

Εξάλλου, θα πρέπει να συναφθούν εταιρικές σχέσεις και συμμαχίες για τη διαχείριση παγκοσμίων θεμάτων, όπως η αναμόρφωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το περιβάλλον και άλλα σοβαρά προβλήματα, όπως η διεθνής εγκληματικότητα, η τρομοκρατία ή η εξάπλωση του AIDS.

Η δημιουργία νέων αντιπροσωπειών αποτελεί ένα από τα μέσα τα οποία θα επιτρέψουν την προώθηση μιας καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Επίσης, προβλέπεται η ενθάρρυνση των πανεπιστημιακών, πολιτιστικών και επιστημονικών ανταλλαγών καθώς και η προώθηση των επαφών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών αμφοτέρων των πλευρών.

Εξάλλου, η ανακοίνωση προβλέπει ειδικά μέτρα στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΕΕ για τις διάφορες περιοχές της Ασίας (Νότια Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, Βορειοανατολική Ασία και Αυστραλασία, η οποία περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο στρατηγικό πλαίσιο Ευρώπης-Ασίας). Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των σχέσεων με ορισμένες χώρες της περιοχής και αφορούν διμερή θέματα με κάθε χώρα, καθορίζοντας συγχρόνως το πλαίσιο των συνολικών σχέσεων Ευρώπης-Ασίας. Η Επιτροπή προωθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην κατά περίπτωση ανάλυση των σχέσεών της με κάθε χώρα ή ομάδα χωρών.

Σε θεσμικό επίπεδο, οι σχέσεις της ΕΕ με την Ασία έχουν τελευταία εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό. Το 1991 εγκαινιάστηκε η πρώτη διμερής σύνοδος κορυφής με την Ιαπωνία. Παρόμοιες σύνοδοι κορυφής διοργανώθηκαν τα τελευταία χρόνια με την Ινδία και την Κίνα καθώς και με την Ανατολική Ασία στο σύνολό της, χάρη στη διαδικασία ASEM (Συνάντηση Ευρώπης-Ασίας). Σε υπουργικό επίπεδο, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος της ΕΕ, αφενός, με την Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και, αφετέρου, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.06.2005

Top