Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

Η παρούσα έκθεση απεικονίζει την ήδη επιτευχθείσα ή προς επίτευξη πρόοδο όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ 12 σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών, των οργανωτικών μηχανισμών στην Ένωση και των αναπτυξιακών στόχων της Ευρώπης. Η έκθεση επισημαίνει ότι, συνολικά, τα κράτη μέλη εκτιμούν ότι η πρόοδος σχετικά με τη συνοχή υπήρξε σημαντικότερη στο επίπεδο της Ένωσης απ' ό,τι σε εθνικό επίπεδο και ότι οι συγκρούσεις προτεραιοτήτων ή οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών συνιστούν τα κύρια εμπόδια για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής.

ΠΡΑΞΗ

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 - Έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής [COM(2007) 545 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στοχεύει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της βοήθειάς της στην ανάπτυξη, μέσω της προσπάθειας για διασφάλιση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), δηλαδή τις συνέργιες μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων και των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτή η έννοια είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο ανακοίνωσης της Επιτροπής κατά το 2005 (es de en fr) και συνιστά έναν από τους στόχους της συναίνεσης για την ανάπτυξη. Σ' αυτό το πλαίσιο, η δέσμευση της ΕΕ διαρθρώνεται γύρω από 12 θεματικές (εμπόριο· περιβάλλον· κλιματική αλλαγή· ασφάλεια· γεωργία· αλιεία· κοινωνική διάσταση, απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία· μετανάστευση· έρευνα· κοινωνία της πληροφορίας· μεταφορές· ενέργεια).

Η παρούσα έκθεση διαπιστώνει ότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης συνοχής των πολιτικών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν καταστεί πιο ευαίσθητα στον εξωτερικό αντίκτυπο που έχουν οι άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της αναπτυξιακής πολιτικής αφενός, οι δε οργανωτικοί μηχανισμοί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και κρατών μελών έχουν βελτιωθεί αφετέρου. Παρά την πρόοδο αυτή, υπολείπονται ακόμη να γίνουν πολλά για την προώθηση της ΣΑΠ, διότι οι συγκρούσεις προτεραιότητας μεταξύ των πολιτικών, καθώς και οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών αποτελούν τα βασικά εμπόδια. Σ' αυτό προστίθεται ενίοτε μία ακόμη ανεπαρκής ικανότητα και η έλλειψη ευαισθησίας μεταξύ των υπηρεσιών που δεν ασχολούνται με την ανάπτυξη.

Η έκθεση αξιολογεί την εξέλιξη της ΣΑΠ εξετάζοντας διάφορες κοινοτικές πολιτικές που αφορούν συγκεκριμένα:

 • το εμπόριο: η ΕΕ τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης των αναπτυσσόμενων χωρών στο διεθνές εμπόριο, ιδίως μέσω της διαπραγμάτευσης συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (es de en fr) και των μέτρων ενίσχυσης του εμπορίου. Επιπλέον, η Επιτροπή βελτιώνει τώρα τους προτιμησιακούς της κανόνες καταγωγής. Σε πολυμερή κλίμακα, η ΕΕ ήταν μεταξύ των βασικών παραγόντων προώθησης του προγράμματος της Ντόχα για την ανάπτυξη (ES) (EN) (FR) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·
 • το περιβάλλον: οι αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων η πλειονότητα απειλείται από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, ωφελούνται εμμέσως από την πολιτική της ΕΕ σ' αυτό τον τομέα. Επιπλέον, η ΕΕ είναι έτοιμη να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών κανόνων της και στηρίζει την πραγματική συμμετοχή τους στις πολυμερείς συμφωνίες όσον αφορά το περιβάλλον·
 • την κλιματική αλλαγή: οι αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι εκείνες που θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και γι' αυτόν το λόγο θα ωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα από την πολιτική της ΕΕ σ' αυτό τον τομέα. Η παγκόσμια συμμαχία για την κλιματική αλλαγή με τις αναπτυσσόμενες χώρες που προτάθηκε από την Επιτροπή θα αποτελέσει σημαντική πρόοδο προς την ενσωμάτωση αυτού του ζητήματος στον πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και στα προγράμματα συνεργασίας·
 • την ασφάλεια: η ΕΕ ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, ενσωματώνοντας ιδίως την πρόληψη των συγκρούσεων όσον αφορά τα προγράμματα συνεργασίας, προωθώντας μία διαφανή και δίκαιη διαχείριση των φυσικών πόρων και στηρίζοντας τα προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης. Ωστόσο, παραμένει απαραίτητη η περαιτέρω πρόοδος, π.χ. όσον αφορά την ενίσχυση των οργανωτικών μηχανισμών της Επιτροπής και του Συμβουλίου ώστε να αναπτυχθεί η σχέση μεταξύ πολιτικών ασφαλείας και περιβάλλοντος·
 • τη γεωργία: η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πραγματοποίησε ουσιαστική πρόοδο για να καταστήσει την κοινή γεωργική πολιτική πιο ανοικτή στα θέματα ανάπτυξης. Από το 2003 μειώθηκαν δραστικά τα μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα τη νόθευση του εμπορίου, όπως οι εγχώριες επιδοτήσεις, καθώς και οι επιδοτήσεις στην εξαγωγή, η δε ΕΕ πρότεινε να ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Επιπλέον, η ΕΕ στηρίζει τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική.
 • την αλιεία: κατόπιν της μεταρρύθμισης της πολιτικής αλιείας της ΕΕ, οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης έγιναν περισσότερο συνεκτικές με τους αναπτυξιακούς στόχους. Μεταξύ των σημαντικών ζητημάτων σ' αυτό τον τομέα, η έκθεση επισημαίνει το ζήτημα της ανάπτυξης των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της αποτελεσματικής χρήσης της χρηματοοικονομικής συνεισφοράς που λαμβάνουν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών·
 • την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας: η προώθηση αυτών των αξιών αποτελεί μέρος της ατζέντας της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, καθώς και της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη. Σε διεθνή κλίμακα, η ΕΕ στηρίζει τις δράσεις που αφορούν την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης και της αξιοπρεπούς εργασίας. Αυτό συνοδεύεται, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, από την αυξανόμενη ενσωμάτωση της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων στο διάλογο, στα προγράμματα συνεργασίας και στις εμπορικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες·
 • τη μετανάστευση: βάσει της προόδου στην εγκαθίδρυση ενός πλαισίου πολιτικής και στην έναρξη πολιτικού διαλόγου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ πρέπει σήμερα να επικεντρωθεί στην εκπόνηση συγκεκριμένων μέτρων·
 • την έρευνα: οι αναπτυσσόμενες χώρες ωφελούνται από τα προγράμματα έρευνας που η ΕΕ χρηματοδοτεί σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, διαμέσου των ειδικών σχεδίων διεθνούς συνεργασίας, η ΕΕ συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος για να ευνοηθεί η συμμετοχή αυτών των χωρών στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, που παραμένει δύσκολο λόγω των ανεπαρκών ανθρώπινων και θεσμικών πόρων σ' αυτό τον τομέα·
 • την κοινωνία της πληροφορίας: για να προωθήσει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ οφείλει να στηρίξει τον πολιτικό διάλογο και την ενίσχυση των ικανοτήτων, σύμφωνα με μία προσέγγιση που βασίζεται στις δημόσιες επενδύσεις σ' αυτές τις υποδομές και σε κυβερνητικά μέτρα που στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από μία ευρύτερη πρόσβαση στα δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης·
 • τις μεταφορές: η δράση της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες μεταφράζεται σε καθορισμό διεθνών προτύπων και συνεργασίας σε διεθνή σχέδια και στην πολιτική που στοχεύει στην ανάπτυξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ασφαλών κανόνων που εφαρμόζονται στα μεταφορικά μέσα που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ, καθώς και στο στόλο της. Επιπλέον, η ΕΕ στοχεύει να προωθήσει άμεσα τις βιώσιμες μεταφορές (es de en fr) σ' αυτές τις χώρες·
 • την ενέργεια: η ΕΕ θέσπισε πολλά μέτρα υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η πρωτοβουλία «ενέργεια για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη», η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής για τις υποδομές και η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής για την ενέργεια. Επιπλέον, αυτές οι χώρες θα ωφεληθούν από τις προσπάθειες της νέας ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη διαφοροποίηση της παροχής ενέργειας και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συνοχή της πολιτικής στην υπηρεσία της ανάπτυξης (ΣΑΠ). Συμβούλιο γενικών υποθέσεων και εξωτερικών σχέσεων - 20 Νοεμβρίου 2007 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Συμβούλιο γενικών υποθέσεων και εξωτερικών σχέσεων - 20 Νοεμβρίου 2007 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Συμβούλιο γενικών υποθέσεων και εξωτερικών σχέσεων - 19 Νοεμβρίου 2007 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.11.2007

Top