Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Από μία στρατηγική για την Αφρική σε μία στρατηγική σύμπραξη ΕΕ-Αφρικής

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Από μία στρατηγική για την Αφρική σε μία στρατηγική σύμπραξη ΕΕ-Αφρικής

Δύο χρόνια μετά την έγκριση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Αφρική, το 2005, η ΕΕ και η Αφρική καθορίζουν εκ νέου την εταιρική τους σχέση υπό το φως των βαθιών αλλαγών που έχουν υποστεί τα τελευταία αυτά χρόνια. Είναι πλέον καιρός για τη μετάβαση από μία στρατηγική για την Αφρική σε μία στρατηγική σύμπραξη για την Αφρική.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 27ης Ιουνίου 2007 – Από το Κάιρο στη Λισσαβόνα – Η στρατηγική σύμπραξη ΕΕ-Αφρικής [COM(2007) 357 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΪΡΟ ΣΤΗ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ

Κατά την πρώτη ιστορική διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) και Αφρικής, που έλαβε χώρα στο Κάιρο το 2000, ξεκίνησε ένας πιο συγκροτημένος πολιτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής, ιδίως μέσω συστηματικών συναντήσεων μεταξύ ανώτατων υπαλλήλων και υπουργών. Μετά τη θέσπιση της νέας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD), το 2001, και της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), το 2002, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μία δεύτερη διάσκεψη κορυφής στη Λισσαβόνα το 2003, αλλά αναβλήθηκε λόγω αντιρρήσεων όσον αφορά τη συμμετοχή ορισμένων χωρών.

Τον Οκτώβριο 2005, κατά την κοινή σύνοδο με την Επιτροπή της ΕΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική, η οποία εγκρίθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η στρατηγική αυτή παρέσχε τη δυνατότητα ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της ΕΕ και καλύτερου συντονισμού των πολιτικών της Επιτροπής και των κρατών μελών έναντι της Αφρικής. .

Τον Δεκέμβριο 2005, οι συμμετάσχοντες στην πέμπτη υπουργική σύνοδο ΕΕ-Αφρικής στο Μπαμάκο συμφώνησαν ότι το επόμενο στάδιο θα συνίστατο στη χάραξη κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε κατόπιν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Δεκέμβριο 2006, και μετά τη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ, τον Ιανουάριο 2007.

Η κοινή αυτή στρατηγική θα πρέπει να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής ώστε :

 • να υπερβληθεί το πλαίσιο της απλής συνεργασίας για την ανάπτυξη με την έναρξη διαλόγου σχετικά με τις κοινές πολιτικές ανησυχίες και τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος,
 • να υπερβληθεί το πλαίσιο της αφρικανικής ηπείρου ξεπερνώντας τα όρια μιας στρατηγικής αποκλειστικά στρεφόμενης σε αφρικανικά θέματα για να αντιμετωπίσει θέματα ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος και να ενεργήσει κατά συνέπεια στο πλαίσιο των αρμόδιων φόρουμ,
 • να απαλλαγεί από την κατακερματισμένη στήριξη των αφρικανικών προσδοκιών και να αναζητήσει περιφερειακές και σφαιρικές λύσεις στις σημαντικότερες προκλήσεις,
 • να εξασφαλίσει την ουσιαστικότερη συμμετοχή των αφρικανών και ευρωπαίων πολιτών στη στρατηγική σύμπραξη και να συμβάλει έτσι στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις δύο ηπείρους.

Μετά την έγκριση των κύριων κατευθύνσεων της κοινής στρατηγικής από μέρους της έκτης υπουργικής τρόικας ΕΕ-Αφρικής, η ολοκληρωμένη στρατηγική εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής. (Βλ. «Σχετικές πράξεις».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ-ΑΦΡΙΚΗΣ

Η κοινή στρατηγική θα επιδιώξει τέσσερις πολιτικούς στόχους, ήτοι :

 • την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ώστε να μετατραπεί σε μία πραγματική σύμπραξη μεταξύ ίσων,
 • την προώθηση των θεμάτων-κλειδιών όσον αφορά την ανάπτυξη, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο και η περιφερειακή και ηπειρωτική ολοκλήρωση στην Αφρική,
 • η κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων,
 • η προώθηση ευρείας, διαφοροποιημένης και επικεντρωμένης στα πρόσωπα εταιρικής σχέσης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει πέντε κοινές πρωτοβουλίες, που θα συμπεριληφθούν σε ένα σχέδιο δράσης που προσαρτάται στην κοινή στρατηγική. Πρόκειται για :

Μία σύμπραξη για την ενέργεια

Η σύμπραξη αυτή θα αποτελέσει μία πλατφόρμα με στόχο:

 • την ενίσχυση του υπάρχοντος διαλόγου σε θέματα όπως η πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους και η ενεργειακή ασφάλεια,
 • η αύξηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές,
 • η χρησιμοποίηση σημαντικότερου μέρους των εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για αναπτυξιακές δραστηριότητες,
 • η ενσωμάτωση του θέματος της κλιματικής αλλαγής στην αναπτυξιακή συνεργασία. .

Εξάλλου θα πρέπει να αναπτυχθεί βάσει των υπαρχόντων μέσων, ήτοι:

 • του γενικού πλαισίου της σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής για τις υποδομές και το καταπιστευματικό της ταμείο,
 • των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την ενέργεια (EUEI) (EN) και τη χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις χώρες ΑΚΕ για τον ενεργειακό τομέα (esdeenfr),
 • των ενδεικτικών εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ),
 • του θεματικού προγράμματος (esdeenfr) για το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, μεταξύ των οποίων η ενέργεια.

Μια εταιρική σχέση για τις κλιματικές αλλαγές

Η εταιρική σχέση θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της ΑΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • τη μείωση των κινδύνων καταστροφών,
 • την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών,
 • των αναπτυσσομένων χωρών στην παγκόσμια αγορά του άνθρακα,
 • την προώθηση και διάδοση των τεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον,
 • τη βελτίωση της παρακολούθησης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στο περιβάλλον.

Τον Ιανουάριο 2007, οι ιθύνοντες της ΑΕ, αναγνωρίζοντας την «ευάλωτη» κατάσταση της Αφρικής όσον αφορά την κλιματική αλλαγή ανέλαβαν τη δέσμευση, με τη δήλωση της Αντίς Αμπέμπα, να ενσωματώσουν την κλιματική αλλαγή στις αναπτυξιακές πολιτικές, προγράμματα και δραστηριότητες σε εθνικό και υποπεριφερειακό επίπεδο. Αυτό αποτελεί μια καλή βάση για μια εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΑΕ στον τομέα αυτό.

Μία εταιρική σχέση για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την απασχόληση

Όσον αφορά τη μετανάστευση, η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση ενός δικτύου παρατηρητηρίων μετανάστευσης με έδρα την Αφρική τα οποία θα συλλέγουν, θα αναλύουν και θα διαδίδουν στοιχεία σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές μεταξύ των αφρικανικών χωρών, καθώς και μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο θέμα του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 13. . Όσον αφορά την κινητικότητα, η εταιρική σχέση θα έχει ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των αφρικανικών χωρών στον τομέα της διαχείρισης των πληροφοριών για τη μετανάστευση. Εξάλλου, θα ενθαρρύνει τις μετακινήσεις ειδικευμένου εργατικού δυναμικού μέσω της σύναψης εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών και αφρικανικών ιδρυμάτων όπως τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία.

Τέλος, για να παρασχεθεί στους Αφρικανούς μια πραγματική εναλλακτική λύση στη μετανάστευση προς την Ευρώπη, η εταιρική σχέση θα ασχοληθεί με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων απασχόλησης στην Αφρική, ιδίως όσον αφορά την επίσημη οικονομία.

Μία εταιρική σχέση για δημοκρατική διακυβέρνηση

Η ΕΕ και η ΑΕ πρέπει να εντείνουν το διάλογο σχετικά με θέματα διακυβέρνησης κοινού ενδιαφέροντος όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω της εγκαθίδρυσης ενός φόρουμ της διακυβέρνησης που θα συγκεντρώνει τους μη κρατικούς φορείς, τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές, καθώς και τους περιφερειακούς οργανισμούς. Εξάλλου, η ΕΕ θα διερευνήσει νέες στρατηγικές για την αύξηση της χρηματοδότησης από μέρους της Κοινότητας και των κρατών μελών προς στήριξη της οικοδόμησης της παναφρικανικής διακυβέρνησης.

Μία θεσμική και πολιτική δομή

Η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της ΑΕ, ιδίως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής της ΕΕ και της Επιτροπής της ΑΕ. Εξάλλου, η ΕΕ και η ΑΕ θα μπορούν να πραγματοποιούν κοινές υπουργικές συνεδριάσεις. Οι προσπάθειες αυτές θα αναληφθούν βάσει διετών συνόδων που θα πραγματοποιούν οι υφιστάμενες υπουργικές τρόικες ΕΕ-Αφρικής και οι διασκέψεις κορυφής των κρατών μελών ή των κυβερνήσεων που θα μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε δύο ή τρία χρόνια πότε στην Ευρώπη και πότε στην Αφρική.

Σ’ αυτή τη βάση, οι ευρωπαίοι και αφρικανοί εταίροι θα δράσουν από κοινού για τη χάραξη κοινής στρατηγικής και κοινού σχεδίου δράσης. Πέραν από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, προβλέπεται η εγκαθίδρυση εταιρικών σχέσεων στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των επιστημών, της κοινωνίας της πληροφορίας και του διαστήματος, καθώς και απόδοσης ιδιαίτερης σημασίας στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ).

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δήλωση της Λισσαβόνας [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα] (pdf) (EN).

Η δήλωση αυτή που εγκρίθηκε κατά τη λήξη της δεύτερης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2007 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων 57 αφρικανικών κρατών και 27 κρατών μελών της ΕΕ, θέτει τις βάσεις της νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ίσου προς ίσον μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ. Η δήλωση αυτή, που περιλαμβάνει την αντίληψη και τις δεσμεύσεις της εταιρικής σχέσης, εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την πρώτη κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής και του πρώτου της τριετούς σχεδίου (2008-2010) (pdf) (EN).

Οι προσδιοριζόμενες στρατηγικές προτεραιότητες υλοποιούνται σε οκτώ εταιρικές σχέσεις η πρόοδος των οποίων θα μετρηθεί κατά την προσεχή διάσκεψη κορυφής του 2010. Οι εταιρικές αυτές σχέσεις καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: την ειρήνη και την ασφάλεια, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο και την περιφερειακή ολοκλήρωση, την υλοποίηση των ΑΣΧ, την ενέργεια και τις επιστήμες, την κοινωνία της πληροφορίας και το διάστημα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.05.2008

Top