Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συμφωνία του Κοτονού

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Συμφωνία του Κοτονού

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/EK μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της EE, αφετέρου

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;

 • Η συμφωνία του Κοτονού αποτελεί τη βάση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των χωρών της ΕΕ και 79 χωρών που βρίσκονται σε 3 ηπείρους σε κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).
 • Έχει στόχο τη μείωση της φτώχειας, με απώτερο σκοπό να την εξαλείψει, τη στήριξη της αειφόρου οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών εταίρων, και τη διευκόλυνση της προοδευτικής ενσωμάτωσης της οικονομίας τους στην παγκόσμια οικονομία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Η συμφωνία του Κοτονού είναι μια εταιρική σχέση στενής συνεργασίας που βασίζεται σε μια σειρά θεμελιωδών αρχών.
  • Οι εταίροι που συμμετέχουν στη συμφωνία είναι ίσοι.
  • Οι χώρες ΑΚΕ καθορίζουν οι ίδιες τις αναπτυξιακές πολιτικές τους.
  • Η συνεργασία δεν πραγματοποιείται μόνο μεταξύ κυβερνήσεων αλλά και τα κοινοβούλια, οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο.
  • Οι ρυθμίσεις και προτεραιότητες της συνεργασίας ποικίλλουν ανάλογα με ζητήματα όπως τα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών.
 • Έχουν θεσπιστεί κοινά όργανα για τη στήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας του Κοτονού. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ, που επικουρείται από την Επιτροπή των Πρέσβεων, συντονίζει τον πολιτικό διάλογο, καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις, λαμβάνει αποφάσεις για την εκτέλεση της συμφωνίας. Υποβάλει ετήσια έκθεση προόδου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ. Το παραπάνω συμβουλευτικό όργανο εκδίδει συστάσεις για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας.
 • Η πολιτική διάσταση της συμφωνίας του Κοτονού είναι σημαντική και περιλαμβάνει:
  • σφαιρικό πολιτικό διάλογο για εθνικά, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα·
  • την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών·
  • την ανάπτυξη πολιτικών υπέρ της ειρήνης, για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων·
  • την αντιμετώπιση ζητημάτων μετανάστευσης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
 • Η συμφωνία περιλαμβάνει συλλογικές δράσεις με σκοπό την τόνωση:
  • της οικονομικής ανάπτυξης εστιάζοντας στους τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας ή του τουρισμού των χωρών ΑΚΕ·
  • της κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και διατροφής· και
  • της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης για την προώθηση και επέκταση των συναλλαγών μεταξύ των χωρών ΑΚΕ.
  • Οι εν λόγω δραστηριότητες χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.
 • Η συμφωνία συμμορφώνεται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και επιτρέπει να αποκτήσουν τα κράτη ΑΚΕ την ικανότητα να συμμετέχουν πλήρως στις διεθνείς συναλλαγές.
 • Η συμφωνία υπογράφηκε το 2000 και λήγει το 2020. Η τελευταία αναθεώρησή της ήταν το 2010 (απόφαση 2010/648/ΕΚ), η οποία προέβλεψε την προσαρμογή της εταιρικής σχέσης ώστε να εστιαστεί περισσότερο σε θέματα όπως:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2003 καθώς το τελευταίο έγγραφο επικύρωσης ή έγκρισης κατατέθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000 στην Κοτονού του Μπενίν, αποτελεί την τελευταία φάση συνεργασίας μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ. Για ορισμένα κράτη ΑΚΕ, η συνεργασία ξεκίνησε με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1957. Διευρύνθηκε με τις 2 συμβάσεις του Γιαντουέ και τις 4 συμβάσεις του Λομέ. Το 2016 εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ για την περίοδο μετά το 2020.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3-353)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗ

Κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού [JOIN(2016) 52 final της 22.11.2016]

τελευταία ενημέρωση 08.12.2016

Top