Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κατανομή ποσοστώσεων και αδειών επί των εισαγωγών ή των εξαγωγών της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Κατανομή ποσοστώσεων και αδειών επί των εισαγωγών ή των εξαγωγών της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2008 — διαχείριση των ποσοτικών ποσοστώσεων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει κανόνες για τη διαχείριση των ποσοστώσεων επί των εισαγωγών ή των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Κάποια προϊόντα εξαιρούνται από τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των ποσοστώσεων της ΕΕ αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι:
  • οι ποσοστώσεις θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των αιτούντων, το συντομότερο δυνατό·
  • η διαχείριση των ποσοστώσεων μπορεί να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή μιας ή συνδυασμού συγκεκριμένων μεθόδων, π.χ. μέθοδος που βασίζεται στα παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών ή μέθοδος που βασίζεται στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (αρχή «first come, first served»)·
  • θα πρέπει να δημοσιεύεται ανακοίνωση που να αναγγέλλει τις ποσοστώσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ορίζονται ειδικοί κανόνες για τις διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης των ποσοστώσεων. Έτσι για παράδειγμα για τη μέθοδο:
  • που βασίζεται στα παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών, ένα μέρος της ποσόστωσης φυλάσσεται για να δοθεί ως προτεραιότητα στους παραδοσιακούς εισαγωγείς ή εξαγωγείς, δηλ. αυτούς που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εισάγει στην ΕΕ ή έχουν εξάγει από την ΕΕ το προϊόν που καλύπτεται από την ποσόστωση·
  • που βασίζεται στην αρχή «first come, first served», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την ποσότητα που μπορεί να λάβει κάθε εισαγωγέας ή εξαγωγέας έως ότου εξαντληθεί η ποσόστωση·
  • κατανομής ανάλογα με τις ποσότητες που έχουν ζητηθεί, η Επιτροπή ορίζει την ποσότητα της ποσόστωσης βάσει πληροφοριών που παρέχονται από τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τον αριθμό αιτήσεων αδειών που έχουν λάβει.
 • Όσον αφορά τη μέθοδο «first come, first served», οι άδειες επί των εισαγωγών και των εξαγωγών που αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή των σχετικών προϊόντων θα πρέπει να εκδίδονται αμέσως. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα πρέπει να εκδίδονται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2008 αποτελεί την κωδικοποιημένη έκδοση της αρχικής νομικής πράξης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/94], και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της. Εφαρμόζεται από τις 15 Αυγούστου 2008.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Με την πάροδο των ετών, καθώς όλο και περισσότερες χώρες έχουν γίνει μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ο παρών κανονισμός πρακτικά ισχύει μόνο για τις εισαγωγές από έναν περιορισμένο αριθμό χωρών. Επί του παρόντος ισχύει για τις εισαγωγές υφασμάτων από τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα. Δεν υπάρχουν ποσοτικές ποσοστώσεις επί των εξαγωγών της ΕΕ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 717/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 1–7)

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 206 της 2.8.2008, σ. 34)

τελευταία ενημέρωση 27.02.2017

Top