Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Άρθρο 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

  • Το άρθρο 214 προβλέπει τη βασική νομική βάση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιτρέπει στην ΕΕ να παρέχει βοήθεια, αρωγή και προστασία σε πληθυσμούς τρίτων χωρών που πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
  • Το άρθρο 196 αναθέτει στην ΕΕ την αρμοδιότητα να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρμόδια για την παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που έχουν πληγεί από κρίσεις και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
  • Η ECHO διαχειρίζεται επίσης τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.
  • Πιο πρόσφατα, το 2016, η ECHO ανέλαβε τη διαχείριση της στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Με βάση τις διεθνείς αρχές που διατυπώνονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, η ΕΕ παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η ECHO χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση τον κανονισμό του 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, που θεσπίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων εκτός της ΕΕ για την παροχή βοήθειας, αρωγής και προστασίας σε πληθυσμούς που έχουν πληγεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και παρόμοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ECHO παρεμβαίνει σε συνεργασίαμε οργανισμούς όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις· τα κονδύλια, τα προγράμματα και οι ειδικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών· το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και οι ειδικές υπηρεσίες των χωρών της ΕΕ

Στήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ

  • Ο κανονισμός (ΕΕ)2016/369 θεσπίζει ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παρέχει στήριξη έκτακτης ανάγκης σε χώρες της ΕΕ που έχουν πληγεί από εξαιρετικά σοβαρές ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές και διαφόρων ειδών συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο, όπως σεισμοί, πλημμύρες και βιομηχανικά ατυχήματα. Η στήριξη αυτή παρέχεται μόνο όταν άλλα μέσα αποδεικνύονται ανεπαρκή και είναι σχεδιασμένη να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις της χώρας/των χωρών της ΕΕ που έχουν πληγεί.

Πολιτική προστασία

  • Η ECHO διαδραματίζει επίσης ενεργό ρόλο στην περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και εντός αλλά και εκτός της ΕΕ μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ορισμένες τρίτες χώρες δύνανται επίσης να συμμετάσχουν υπό συγκεκριμένους όρους.
  • Βασικός στόχος της είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία και την επέμβαση σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών κάθε είδους εντός και εκτός της ΕΕ.
  • Ο μηχανισμός διαθέτει έναν κόμβο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο επί επτά μέρες την εβδομάδα, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, που συντονίζει επιχειρήσεις, καθώς και ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών («εθελοντική συγκέντρωση») που περιλαμβάνει μια σειρά από ομάδες αρωγής, εμπειρογνώμονες και εξοπλισμό που βρίσκονται σε επιφυλακή στις χώρες της ΕΕ στις οποίες έχουν τη βάση τους.
  • Παρόλο που έμφαση δίνεται στην προστασία του πληθυσμού, ο μηχανισμός καλύπτει επίσης το περιβάλλον και τις περιουσίες, καθώς και τη φυσική κληρονομιά.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Άρθρο 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 143)

Άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 135-136)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1–6)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924–947)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1–6)

τελευταία ενημέρωση 22.09.2016

Top