Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τα ιχθυαποθέματα όσο και για την αλιεία, καθώς επίσης και για το θαλάσσιο περιβάλλον από το οποίο εξαρτώνται. Η βιωσιμότητα αποτελεί τον πυρήνα της προτεινόμενης πολιτικής και η μεταρρύθμιση πρέπει να θέσει τέλος στην υπεραλίευση και την εξάντληση των αποθεμάτων. Βιώσιμη αλιεία σημαίνει αλιεία σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την αναπαραγωγή των αποθεμάτων και προσφέρουν υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Η μεταρρύθμιση βασίζεται σε μια προσέγγιση αποκεντρωμένης διαχείρισης της αλιείας με βάση την περιφέρεια και τη θαλάσσια λεκάνη. Πρόκειται να βελτιώσει τα πρότυπα διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον υπόλοιπο κόσμο μέσω των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2011, με τίτλο «Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής» [COM(2011) 417 – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) θα συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμβάλει στην εδραίωση μιας διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, την ενίσχυση της συνοχής στις παράκτιες περιοχές και τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης του κλάδου.

Οι προτάσεις της Επιτροπής επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα και τις λύσεις σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Διατήρηση και βιωσιμότητα

Χάρη στη διαχείριση της αλιείας που στοχεύει στην εξάλειψη των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων για τα άλλα αποθέματα, είδη και οικοσυστήματα, η ΚΑλΠ θα μπορέσει να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.

Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ πρέπει να καθιστούν δυνατή την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) μέχρι το 2015 σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα αλιευμάτων δεν πρέπει να απειλεί τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων, αλλά να συμβάλει στη διατήρηση του μεγέθους του πληθυσμού των ιχθύων σε επίπεδο μέγιστης παραγωγικότητας.

Τα προβλεπόμενα μέτρα αφορούν επίσης την κατάργηση των απορρίψεων των μη επιθυμητών αλιευμάτων στη θάλασσα, τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης που θα βασίζονται σε όσο το δυνατόν καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, καθώς επίσης και τη βελτίωση της συγκέντρωσης και της διάδοσης πλήρων και αξιόπιστων δεδομένων για την εκπόνηση των πολιτικών.

Το μέλλον της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Η ΚΑλΠ πρόκειται να καταστήσει την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια δύο ισχυρούς, βιώσιμους, ανταγωνιστικούς και ελκυστικούς κλάδους. Για να αυξηθεί η οικονομική βιωσιμότητα και να εξαλειφθεί η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός συστήματος μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων αλιευμάτων για τα μεγάλα σκάφη. Το σύστημα αυτό αναμένεται να δώσει σε ορισμένες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Για το σύστημα αυτό δεν απαιτείται καμία δημόσια χρηματοδότηση. Επιπλέον, το σύστημα αυτό αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Ενδέχεται επίσης να ληφθούν μέτρα στήριξης για την αλιεία μικρής κλίμακας ή τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.

Ενημέρωση του καταναλωτή

Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με την ποιότητα και τον βιώσιμο χαρακτήρα των προϊόντων που αγοράζουν. Ειδικότερα, η επισήμανση θα μπορεί να περιλαμβάνει οικολογικές ενδείξεις ή στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένες τεχνικές παραγωγής.

Οι οργανώσεις των αλιέων θα καταστούν ενεργοί παράγοντες όσον αφορά τον σχεδιασμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων των μελών τους και θα διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο σχετικά με τον προσανατολισμό του εφοδιασμού της αγοράς και την αύξηση των κερδών τους.

Βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της περιφερειοποίησης

Η μεταρρύθμιση οφείλει να ευνοήσει την εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων στις περιφερειακές και τοπικές ανάγκες, ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων θαλάσσιων λεκανών. Οι βασικές αποφάσεις σχετικά με τις γενικές αρχές και τους γενικούς στόχους της πολιτικής θα λαμβάνονται πάντα σε επίπεδο Ένωσης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν την ευελιξία να αποφασίζουν για άλλα μέτρα σχετικά με τη διαχείριση της αλιείας, υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη θα μπορούν να καθορίζουν τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση και την καταπολέμηση των απορρίψεων, τα οποία θα μεταφέρουν στη συνέχεια στην εθνική τους νομοθεσία.

Η Επιτροπή σκοπεύει να διευρύνει τον ρόλο των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων ως προς την παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την πολιτική διατήρησης στο πλαίσιο του μοντέλου περιφερειακής αποκέντρωσης. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της υδατοκαλλιέργειας, η Επιτροπή προτείνει επίσης τη σύσταση νέου γνωμοδοτικού συμβουλίου για την υδατοκαλλιέργεια.

Χρηματοδοτική στήριξη

Η δημόσια χρηματοδότηση πρόκειται να καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα απλουστευθεί πλήρως και θα συνδεθεί με την τήρηση των προϋποθέσεων (ιδιαίτερα της βιωσιμότητας) από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Επίσης, θα εκσυγχρονιστεί το καθεστώς παρέμβασης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς. Πλέον, ο καθορισμός των τιμών παρέμβασης θα πραγματοποιείται σε αποκεντρωμένο επίπεδο και θα είναι κατάλληλος ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή του πλεονάσματος των ιχθύων με στόχο τη διατήρηση των ποσοστώσεων.

Εξωτερική διάσταση

Η εξωτερική δράση της ΕΕ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και τη διαφύλαξη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η δράση αυτή θα καθοδηγείται από την εντονότερη συνεργασία με στόχο την κοινή χρήση των επιστημονικών γνώσεων και τη συμμόρφωση με τους θεσπισμένους κανόνες, ιδίως σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει ρόλο μείζονος σημασίας στα πλαίσια των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, των διεθνών οργανισμών, καθώς και στα πλαίσια των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες.

Οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ) με χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να αναπροσανατολιστούν προς την επίτευξη ορθής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων και τη θέσπιση πλαισίου διακυβέρνησης υψηλής ποιότητας.

Πλαίσιο

Η μεταρρύθμιση βασίζεται σε μια ευρεία δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2010. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων αξιοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • μια νομοθετική πρόταση νέου κανονισμού για τον καθορισμό των βασικών κανόνων της ΚΑλΠ [που αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002
  • μια νομοθετική πρόταση σχετικά με μια νέα πολιτική αγοράς [που αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000
  • μια νομοθετική πρόταση νέου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας·
  • μια ανακοίνωση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ και
  • μια έκθεση σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, η οποία αφορά τα κεφάλαια Διατήρηση και βιωσιμότητα και Προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας, καθώς και το άρθρο 17 παράγραφος 2 για τον περιορισμό της πρόσβασης των στόλων στη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.12.2011

Top