Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Χρηματοδότηση για την καινοτομία και τις επιχειρήσεις (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Χρηματοδότηση για την καινοτομία και τις επιχειρήσεις (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων)

 

ΣΎΝΟΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) παρέχει χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μέτοχοί του είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δημόσια και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σήμερα από 15 χώρες της ΕΕ και την Τουρκία.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ;

Το καταστατικό θεσπίζει:

την αποστολή και τις δραστηριότητες του ΕΤΕ,

το πλαίσιο λειτουργίας και την αρχή λήψης αποφάσεων των διοικητικών οργάνων,

το εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΤΕ,

το πλαίσιο σε σχέση με τα μέλη και τα μερίδια του ΕΤΕ.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Το ΕΤΕ μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητές του στην επικράτεια των χωρών της ΕΕ, σε χώρες υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει ότι το ΕΤΕ μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες συγκεκριμένες σε σχέση με την εντολή του εκτός του γεωγραφικού πεδίου που αναφέρεται παραπάνω.

Το ΕΤΕ έχει νομική προσωπικότητα και οικονομική αυτονομία.

Στηρίζει τους στόχους επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης, καινοτομίας, έρευνας και απασχόλησης της ΕΕ μέσα από:

εγγυήσεις καθώς και άλλα, ανάλογα προϊόντα, για δάνεια και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, υπό οποιαδήποτε νομίμως επιτρεπόμενη μορφή·

την απόκτηση, τη διακράτηση, τη διαχείριση και τη διάθεση μεριδίων σε επιχειρήσεις, υπό τους όρους που αποφασίζονται στη γενική συνέλευση·

άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων των δανειοληπτικών πράξεων.

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΤΕ ανέρχεται σε 4,5 δισεκατ. ευρώ και υποδιαιρείται σε 4 500 μερίδια, έκαστο ονομαστικής αξίας 1 εκατ. ευρώ. Η εγγραφή στα μερίδια αυτά είναι ανοικτή στα μέλη του. Το εν λόγω κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Τα μέλη του ΕΤΕ ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του μόνο μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο και μη καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Διοικητικά όργανα

Το ΕΤΕ διευθύνεται και διοικείται από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο και τον γενικό διευθυντή.

1.

Η γενική συνέλευση απαρτίζεται από τους μετόχους του ΕΤΕ. Η γενική συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των ψηφισάντων και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Επίσης, μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις προς απόφαση με έγγραφη διαδικασία. Οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνουν ότι η ίδια:

αποφασίζει σχετικά με την αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου του ΕΤΕ·

εγκρίνει τυχόν αλλαγές στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό του ΕΤΕ·

αποφασίζει σχετικά με την εισδοχή μελών·

εγκρίνει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς·

αποφασίζει σχετικά με τη διάθεση και τη διανομή του καθαρού εισοδήματος του ΕΤΕ·

διορίζει τα μέλη και τους αναπληρωτές του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη που διορίζονται από τη γενική συνέλευση και ορίζονται από τους μετόχους του ΕΤΕ για διετή θητεία. Το συμβούλιο συνέρχεται συνήθως δέκα φορές τον χρόνο, ενώ μπορούν να υποβάλλονται και προτάσεις προς απόφαση με έγγραφη διαδικασία. Τα μέλη ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ΕΤΕ και λογοδοτούν στη γενική συνέλευση. Το συμβούλιο:

αποφασίζει για όλες τις πράξεις του ΕΤΕ (σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, η εν λόγω εξουσία εκχωρήθηκε στον γενικό διευθυντή)·

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και κατευθυντήριες αρχές για τις εργασίες και τη διοίκηση·

διορίζει, και μπορεί να παύσει, τον γενικό διευθυντή και τον τυχόν αναπληρωτή του·

διατυπώνει προτάσεις προς υποβολή στη γενική συνέλευση·

καθορίζει τους γενικούς όρους απόκτησης μεριδίων του ΕΤΕ.

Πρόεδρος του συμβουλίου εκλέγεται μεταξύ των μελών με πλειοψηφία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του.

3.

Ο γενικός διευθυντής, ο οποίος μπορεί να διοριστεί για πενταετή θητεία, λογοδοτεί στο συμβούλιο. Ενεργεί ανεξάρτητα, ενώ είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση και οφείλει:

να ενεργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του συμβουλίου·

να υποβάλλει στο συμβούλιο την ετήσια έκθεση και άλλες εκθέσεις·

να επιβλέπει τη σύνταξη των ετήσιων λογαριασμών.

Πώς λειτουργεί το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανήκει στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βασική του αποστολή είναι να στηρίζει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και ανάπτυξης, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης τα οποία στοχεύουν συγκεκριμένα αυτό το τμήμα της αγοράς. Αναλαμβάνοντας τον εν λόγω ρόλο, το ΕΤΕ προωθεί τους στόχους στήριξης της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης της ΕΕ.

Οι λογαριασμοί του ΕΤΕ ελέγχονται από ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή. Η ελεγκτική επιτροπή του ΕΤΕ αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους μετόχους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αντίστοιχα, καθώς και από έναν αναπληρωτή, ο οποίος διορίζεται εκ περιτροπής από τις τρεις ομάδες μετόχων. Τα μέλη διορίζονται από τη γενική συνέλευση και λογοδοτούν σε αυτήν. Η ελεγκτική επιτροπή, ως εποπτεύουσα αρχή, βεβαιώνει σε ετήσια βάση ότι, από όσα ήταν δυνατόν να γνωρίζει και να κρίνει, οι εργασίες του ΕΤΕ έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την οικονομική κατάσταση του ΕΤΕ και τα αποτελέσματα των εργασιών του κατά την επισκοπούμενη οικονομική χρήση.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ΕΤΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ύψους του εγγεγραμμένου κεφαλαίου όσον αφορά τις πράξεις εγγυοδοσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού, το εν λόγω ανώτατο όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί από τη γενική συνέλευση έως και στο οκταπλάσιο του ύψους του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Όσον αφορά τις συμμετοχές, το ποσό αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση.

Οι διαφορές μεταξύ του ΕΤΕ και των δικαιούχων του επιλύονται από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια ή μέσα από διαδικασία διαιτησίας. Διαφορές που αφορούν μέτρα εγκριθέντα από τα όργανα του ΕΤΕ υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρωτόκολλο 7) εφαρμόζονται επί του ΕΤΕ, επί των μελών των οργάνων του και επί του προσωπικού του.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

Το ΕΤΕ και η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το ΕΤΣΕ, που εγκαινιάστηκε το 2015, επιδιώκει να κινητοποιήσει ιδιωτική χρηματοδότηση για στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από την αγορά. Το ΕΤΕ είναι αρμόδιο για την υλοποίηση χρηματοδοτικών δράσεων για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (δηλαδή εταιρείες με 250 έως 3 000 εργαζομένους) στο πλαίσιο του σκέλους ΜΜΕ του ΕΤΣΕ.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Το ΕΤΕ ιδρύθηκε το 1994 και η έδρα του βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

ΠΡΆΞΗ

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων: εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 1994 και τροποποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2000, 30 Νοεμβρίου 2007, 8 Μαρτίου 2012 και 27 Μαΐου 2014 από τη γενική συνέλευση (ΕΕ C 95 της 21.3.2015, σ. 22-31)

τελευταία ενημέρωση 19.10.2015

Top