Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπερασπίζεται το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκπροσωπεί σε τομείς όπως η διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Διαθέτει την εξουσία της νομοθετικής πρωτοβουλίας και μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών και του δικαίου της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό.

ΠΡΑΞΗ

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο όρος «Επιτροπή» μπορεί να αναφέρεται τόσο στον θεσμό, το σώμα τωνεπιτρόπων, όσο και στο προσωπικό που διασφαλίζει τη διοίκηση του εν λόγω θεσμού.

Ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει τη λειτουργία και την οργάνωση της Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων, καλύπτει τις ακόλουθες πτυχές των εργασιών της Επιτροπής:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το σώμα των επιτροπών

Τα μελή της Επιτροπής αποκαλούνται κοινώς επίτροποι. Η Επιτροπή ενεργεί ως σώμα. Η αρχή της συλλογικότητας συνεπάγεται ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι ισότιμα όταν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, ότι οι αποφάσεις τους λαμβάνονται από κοινού και ότι όλα τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, σε πολιτικό επίπεδο, για το σύνολο των αποφάσεων της Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής και εξασφαλίζει την εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής και διανέμει στους επιτρόπους ειδικές ευθύνες (χαρτοφυλάκια). Μπορεί να τροποποιήσει τις εν λόγω αρμοδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τον πρόεδρο επικουρεί σε ορισμένα από τα καθήκοντά του ο Γενικός Γραμματέας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής

Οι γενικές διευθύνσεις και οι υπηρεσίες προετοιμάζουν και εφαρμόζουν τη δράση της Επιτροπής. Έτσι, υλοποιούν τις πολιτικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις που έχει καθορίσει ο πρόεδρος. Κατ' αρχήν, οι γενικές διευθύνσεις υποδιαιρούνται σε διευθύνσεις, οι δε διευθύνσεις υποδιαιρούνται σε διοικητικές μονάδες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4 διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με τις εξής διαδικασίες:

  • προφορική διαδικασία: οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του σώματος των επιτρόπων·
  • γραπτή διαδικασία: η συμφωνία των επιτρόπων επιτυγχάνεται μέσα από τη γραπτή διαδικασία, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της νομικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών που έχουν γνωμοδοτήσει·
  • διαδικασία εξουσιοδότησης: η Επιτροπή εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους επιτρόπους να λαμβάνουν διαχειριστικά ή διοικητικά μέτρα, εξ ονόματός της και εντός ορισμένων ορίων και υπό ορισμένους όρους·
  • διαδικασία μεταβίβασης: η Επιτροπή μεταβιβάζει, υπό ορισμένους όρους, στους γενικούς διευθυντές και στους προϊσταμένους υπηρεσιών την αρμοδιότητα λήψης διαχειριστικών ή διοικητικών μέτρων.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής (προφορική διαδικασία)

Η Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα, κατ' αρχήν μια φορά την εβδομάδα. Συνήθως, η συνεδρίαση πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδρεύει στο Στρασβούργο, η Επιτροπή συγκαλεί, σε γενικές γραμμές, τη συνεδρίασή της την Τρίτη. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να συγκαλέσει έκτακτες συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Εάν ένα μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να παραβρεθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής, μπορεί να παραβρεθεί ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του. Αυτός, όταν κληθεί από τον πρόεδρο, μπορεί να εκθέσει την άποψη του μέλους το οποίο εκπροσωπεί, όμως δεν εξουσιοδοτείται να ψηφίζει.

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Ένας επίτροπος μπορεί, σεβόμενος ορισμένους όρους (συγκεκριμένα προθεσμίες), να ζητήσει από τον πρόεδρο την εγγραφή ενός σημείου στην ημερήσια διάταξη. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από πρόταση του Προέδρου, να αποφασίσει να εξετάσει θέμα που δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, μπορεί να αποφασίσει να μη συζητήσει θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες, όμως οι ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του μητρώου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έγκυρες συζητήσεις και να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις μόνο εφόσον είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών που προβλέπεται από την Συνθήκη (απαρτία). Στην πράξη, η Επιτροπή αποφασίζει συναινετικά. Εντούτοις, διεξάγεται ψηφοφορία, ενδεχομένως μυστική, εάν ο πρόεδρος ή ένα μέλος το ζητήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ψηφίσει υπέρ της πρότασης ή της απόφασης, προκειμένου αυτή να εγκριθεί, η πλειοψηφία των μελών που προβλέπεται από τη Συνθήκη.

Προπαρασκευή και εκτέλεση των αποφάσεων

Οι επίτροποι διαθέτουν ιδιαίτερα γραφεία για να τους επικουρούν κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και κατά την προπαρασκευή των αποφάσεων της Επιτροπής. Οι επίτροποι δίνουν οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ή γενικές διευθύνσεις.

Η στενή συνεργασία και ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των γενικών διευθύνσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση της ποιότητας και τη συνοχή των εργασιών της Επιτροπής. Ο εν λόγω συντονισμός εκτείνεται από τη στιγμή της σύλληψης μιας πρωτοβουλίας έως την παρουσίασή της στην Επιτροπή, καθώς και κατά τη διάρκεια της διοργανικής φάσης.

Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την υλοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής. Παρακολουθεί την κοινοποίηση και τη δημοσίευση των πράξεων της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διαβίβασή τους στα άλλα θεσμικά όργανα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Εσωτερικόςκανονισμός της Επιτροπής

01.01.2001

-

ΕΕ L 308, 8.12.2000

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2010/138/ΕΕ2010/138/ΕΕ, Ευρατόμ της Επιτροπής

06.03.2010

-

ΕΕ L 55, 05.03.2010

Απόφαση 2011/737/ΕΕ, Ευρατόμ της Επιτροπής

16.11.2011

-

EE L 296, 15.11.2011

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρα 248 έως 250 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 904/2012 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου των Κοινοτήτων, του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Πρωτοδικείου, καθώς και του προέδρου, των μελών και του γραμματέως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 269 της 4.10.2012].

Απόφαση 2013/272/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Επίσημη Εφημερίδα L 165 της 18.6.2013].

τελευταία ενημέρωση 28.05.2014

Top