Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα

Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης που προτείνει μια σειρά δράσεων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να κάνουν πραγματικότητα τους φιλόδοξους στόχους τους και να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Και τούτο επειδή, παρόλο που το 47% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι προτιμά να αυτοαπασχολείται, μόνο το 17% κάνει πραγματικότητα τις φιλοδοξίες του.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 11ης Φεβρουαρίου 2004 με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης: Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηματικότητα» [COM(2004) 70 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Λαμβανομένων υπόψη των αντιδράσεων που ακολούθησαν τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για την επιχειρηματικότητα (es de en fr), το παρόν πρόγραμμα δράσης προτείνει μια σειρά δράσεων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να κάνουν πραγματικότητα τους φιλόδοξους στόχους τους και να διαμορφώσει ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα δράσης καθορίζει τους βασικούς στόχους που θα πρέπει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

Καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας

Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, η Επιτροπή προτείνει να προαχθεί η εκπαίδευση των νέων σχετικά με την επιχειρηματικότητα μέσω εκπαιδευτικών πράξεων (όπως, για παράδειγμα, παιχνίδια καταστάσεων) στο εσωτερικό των σχολικών ιδρυμάτων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν τη διαπαιδαγώγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε όλα τα σχολικά προγράμματα, να διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες, να προμηθεύσουν υλικό κατάρτισης, να επιμεληθούν εκπαιδευτικά μαθήματα για δασκάλους και, από κοινού με τις επιχειρηματικές οργανώσεις, να εντάξουν ενεργά τους επιχειρηματίες σε προγράμματα κατάρτισης.

Παρότρυνση περισσότερων ατόμων να γίνουν επιχειρηματίες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, παρόλο που το 47% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι προτιμά να αυτοαπασχολείται, μόνο το 17% υλοποιεί πράγματι τις φιλοδοξίες του. Η ενθάρρυνση περισσότερων ατόμων να γίνουν επιχειρηματίες προϋποθέτει:

  • μικρότερο στιγματισμό της αποτυχίας. Απαιτείται καλύτερη κατανόηση της αποτυχίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ έντιμης και ανέντιμης πτώχευσης, ώστε να απαλειφθεί το στίγμα της αποτυχίας. Η Επιτροπή προτίθεται να συγκεντρώσει πρακτικές πληροφορίες όσον αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση για την εμφάνιση χρηματοοικονομικών δυσχερειών, τους λόγους αποτυχίας και τους φραγμούς στην επανεκκίνηση και θα παρουσιάσει πορτρέτα επιχειρηματιών που απέτυχαν και είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εκστρατείες προώθησης ή σε προγράμματα κατάρτισης, θα συμβάλουν στη μείωση του στίγματος που επιρρίπτεται στους πτωχευμένους επιχειρηματίες. Η Επιτροπή προτίθεται να καταρτίσει, με τη συνεργασία ομάδας εμπειρογνωμόνων, δοκιμές αυτοαξιολόγησης για επιχειρηματίες με σκοπό να εκτιμήσουν τη χρηματοοικονομική κατάστασή τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη στήριξη και τις ισχύουσες διαδικασίες για τη διάσωση της επιχείρησης·
  • ευχερέστερες μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Εφόσον αληθεύει ότι ο μελλοντικός επιχειρηματίας είναι σε θέση να περιορίσει τον κίνδυνο αποτυχίας αν εξαγοράσει μια υπάρχουσα επιχείρηση, αντί να δημιουργήσει μια επιχείρηση εκ του μηδενός, η ΕΕ πρέπει να αποτρέψει το κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων που θα οφείλεται στα εμπόδια σε φορολογικό και νομικό επίπεδο ή στην απουσία διαδόχου. Η Επιτροπή προτίθεται να μεριμνήσει για την εφαρμογή της σύστασης για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων στα κράτη μέλη·
  • επανεξέταση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους επιχειρηματίες. Προκειμένου να προσδιορίσει ακριβέστερα την επίδραση της κοινωνικής προστασίας στην ελκυστικότητα της επιχείρησης, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει επισκόπηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους και άλλων συντηρούμενων ατόμων, καθώς και για τις συνέπειες της μετάβασης από ένα καθεστώς σε ένα άλλο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή προτίθεται να καλέσει τα κράτη μέλη να καθορίσουν τους τομείς στους οποίους προτίθενται να αναλάβουν δράση και ακολούθως να διοργανώσει ανταλλαγή εμπειριών με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο επίτευξης προόδου.

Λαμβανομένης υπόψη της γήρανσης του πληθυσμού και του ότι η ηλικιακή ομάδα που δραστηριοποιείται περισσότερο στη δημιουργία επιχειρήσεων (μεταξύ 25-34 ετών) θα είναι λιγότερο ενεργή στο μέλλον, το πρόγραμμα δράσης καλεί τα κράτη μέλη να αντιδράσουν αμέσως.

Προετοιμασία των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα

Για να εκμεταλλευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η οικονομία της γνώσης, η ΕΕ έχει αναλάβει μια ολόκληρη σειρά πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, έχει αφιερώσει 15% του προϋπολογισμού του έκτου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) στις ΜΜΕ. Έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις απαλλαγές ανά κατηγορία των ενισχύσεων για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) υπέρ των ΜΜΕ. Όσον αφορά ειδικότερα την επιχειρηματικότητα, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει:

  • παροχή εξατομικευμένης στήριξης προς τις γυναίκες και τις εθνοτικές μειονότητες. Η Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει την πρόσβαση των επιχειρηματιών κάθε προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως οι γυναίκες και οι επιχειρηματίες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, σε υπηρεσίες στήριξης όσον το δυνατόν υψηλότερου ποιοτικού επιπέδου και σε κατάρτιση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να συνδράμει τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές κατά την εξέταση των τομέων όπου οι ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών εξακολουθούν να ικανοποιούνται ανεπαρκώς, κυρίως την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και σε επιχειρηματικά δίκτυα, και προτίθεται να προβεί στον εντοπισμό και στην αξιολόγηση μέτρων πολιτικής με σκοπό να καθορίσει τις ορθές πρακτικές για την παροχή βοήθειας προς τους επιχειρηματίες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες·
  • στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη δημιουργία διεπιχειρησιακών σχέσεων. Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου των ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης, όπως οι ευρωπαϊκές θυρίδες πληροφοριών (EIC) και τα κέντρα διάδοσης της καινοτομίας (IRC) συνδέοντάς τα με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και με τον εξορθολογισμό της πανοπλίας των υπηρεσιών στήριξης της ΕΕ, όχι μόνον μέσω των εν λόγω δικτύων, αλλά και μέσω των κέντρων επιχειρήσεων και καινοτομίας (BIC).

Όπως αναφέρθηκε στην Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηματικότητα, η Ευρώπη πάσχει από έλλειψη ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων (ΤΑΕ), οι οποίες αποτελούν εντούτοις την αιχμή του δόρατος της καινοτομίας και του επιχειρηματικού δυναμισμού. Η επιχειρηματική ανάπτυξη σπανίως αποτελεί προϊόν τύχης: οι επιχειρηματίες αναζητούν έμπνευση κυρίως από επιτυχημένα πρότυπα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει ορθές πρακτικές πολιτικής για να τις διαδώσει ως πρότυπα και να παράσχει την ενδεικνυόμενη στήριξη σε δυνητικές ΤΑΕ.

Βελτίωση της ροής της χρηματοδότησης

Επί του παρόντος, η Επιτροπή συμβάλλει στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της και του διαλόγου μεταξύ ΜΜΕ και χρηματοοικονομικών φορέων ενόψει της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ΜΜΕ και της χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει την αύξηση των ίδιων πόρων και την εξυγίανση των ισολογισμών των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει υπέρ των ΜΜΕ προκειμένου να διευκολύνει την επιχειρηματική ανάπτυξη ενισχύοντας την παροχή χρηματοδότησης μέσω δανεισμού και ίδιων πόρων. Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της για την αποτελεσματικότερη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, χρηματοδότησης επιχειρηματικών αγγέλων και επενδύσεων από ιδιώτες («μικροί επιχειρηματικοί άγγελοι»).

Η Επιτροπή προβλέπει εξάλλου να επανεξετάσει το ρόλο των κρατικών ενισχύσεων και να αντιμετωπίσει πιθανές δυσλειτουργίες της αγοράς όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, ιδίως των νεοσύστατων και των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων

Δημιουργία ευνοϊκότερου κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για τις ΜΜΕ

Η εσωτερική αγορά διευκόλυνε σημαντικά τη ζωή των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Η ολοκλήρωσή της εξακολουθεί ωστόσο να αποτελεί προτεραιότητα επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια. Η Επιτροπή συνεχίζει, επίσης, να προωθεί τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην τυποποίηση. Η Επιτροπή επιθυμεί να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαβούλευση με τις ΜΜΕ, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σχετικά με την καταλληλότητα των υφιστάμενων κανονισμών και πρακτικών.

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει επίσης τον περιορισμό της πολυπλοκότητας της συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία. Μια επιχείρηση που λειτουργεί σε διευρωπαϊκό πλαίσιο οφείλει να συμμορφώνεται με τις διαφορετικές νομοθετικές και κανονιστικές φορολογικές διατάξεις των διαφόρων κρατών. Αυτό θέτει προσκόμματα στις διασυνοριακές δραστηριότητες, ιδίως τις δραστηριότητες των ΜΜΕ. Για να απλουστευθούν και να περιοριστούν οι διαδικασίες φορολογικής συμμόρφωσης που σχετίζονται με την άμεση φορολογία, η Επιτροπή προτίθεται να εφαρμόσει πειραματικό πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να εφαρμόζουν τη φορολογία βάσει των κανόνων του κράτους εγκατάστασης. Τούτο αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση και αύξηση της αποδοτικότητας για τις δικαιούχες ΜΜΕ.

Για αρκετές κατηγορίες συναλλαγών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, η επιβολή του ΦΠΑ στον τόπο της κατανάλωσης συνεπάγεται ότι οι έμποροι πρέπει να ταυτοποιούνται και να υποβάλλουν δηλώσεις και πληρωμές σε κάθε κράτος μέλος όπου διενεργούν φορολογητέες συναλλαγές. Αυτό είναι επαχθές για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει σύστημα «ενιαίου σημείου πρόσβασης» που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με μία ενιαία φορολογική αρχή, στη γλώσσα τους, και να υπόκεινται σε μία μόνο σειρά υποχρεώσεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τον Σεπτέμβριο του 2006, ο απολογισμός που έκανε η Επιτροπή (pdf, EN) κατέδειξε ότι η πλειονότητα των πρωτοβουλιών που είχαν υποβληθεί στο πρόγραμμα δράσης είχαν εφαρμοστεί.

Για παράδειγμα, η κοινοτική χρηματοδότηση υπέρ μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αυξήθηκε και διευκολύνθηκε η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρόοδος εξάλλου σημειώθηκε σε θέματα καλλιέργειας επιχειρηματικού πνεύματος (es de en fr) προκειμένου να παρέχονται, από πολύ νεαρή ακόμη ηλικία, συγκεκριμένες ευκαιρίες για την απόκτηση βασικών εμπορικών τεχνικών, την ανάπτυξη ατομικών προσόντων καθώς και γενικών δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, το πνεύμα πρωτοβουλίας, η αυτοπεποίθηση ή ακόμη και το αίσθημα ευθύνης.

Το πρόγραμμα δράσης επομένως αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση του στόχου της προώθησης της επιχειρηματικότητας. Οι πρωτοβουλίες που εγκαινίασε συνεχίζονται στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τις ΜΜΕ..

See also

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα, μπορείτε να ανατρέχετε στη σελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (EN).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.09.2007

Top