Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μείωση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Μείωση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα

Δεδομένου ότι οι οδικές μεταφορές είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) στην ΕΕ, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να μειώσει τις εκπομπές αυτές, θέτοντας όρια για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός ορίζει πρότυπα για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα όσον αφορά τις εκπομπές τους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το τρέχον όριο έχει τεθεί στα 130 γραμμάρια CO2 που εκπέμπονται ανά χιλιόμετρο. Το όριο θα μειωθεί σε 95 γραμμάρια CO2 /km έως το έτος 2021.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Σταδιακή εφαρμογή του ορίου 130g/km από το 2012 έως το 2015. Για κάθε έτος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυξάνεται το ποσοστό των αυτοκινήτων ενός κατασκευαστή που πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο. Από το 2015, το 100 % των αυτοκινήτων οφείλουν να συμμορφώνονται (σε σύγκριση με το 75 % το 2013 και το 80 % το 2014).
  • Εάν ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 από έναν αριθμό αυτοκινήτων ενός κατασκευαστή υπερβαίνει το όριο εκπομπών, τότε θα επιβάλλεται μεγάλο πρόστιμο. Για κάθε αυτοκίνητο, ο κατασκευαστής πρέπει να καταβάλλει 5 ευρώ για το πρώτο g/km που υπερβαίνει το όριο,15 ευρώ για το δεύτερο, 25 ευρώ για το τρίτο και 95 ευρώ για κάθε g/km μετά από αυτό. Από το 2019, κάθε g/km που υπερβαίνει το όριο θα χρεώνεται με 95 ευρώ.
  • Οι μικροί κατασκευαστές που ταξινομούν λιγότερα από 1 000 αυτοκίνητα στην ΕΕ ετησίως εξαιρούνται από την παρούσα νομοθετική πράξη, ενώ οι κατασκευαστές που ταξινομούν από 1 000 έως 10 000 αυτοκίνητα ετησίως μπορούν να προτείνουν τους δικούς τους στόχους μείωσης των εκπομπών. Στο μεταξύ, οι κατασκευαστές στην κλίμακα από 10 000 έως 300 000 αυτοκίνητα ετησίως μπορούν να αιτηθούν καθορισμένο στόχο μείωσης.
  • Ένα σύστημα μορίων και υπερμορίων* εκπομπών επιβραβεύει τη φιλική προς το περιβάλλον καινοτομία που εφαρμόζεται από κατασκευαστές αυτοκινήτων.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα αυτοκίνητα είναι επί του παρόντος υπεύθυνα για περίπου το 12 % όλων των εκπομπών CO2 στην ΕΕ.

Ο παρών κανονισμός βασίζεται σε στρατηγική που εγκρίθηκε το 1995 από την ΕΕ με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσα από τρεις πυλώνες: μια εκούσια δέσμευση από την αυτοκινητοβιομηχανία για την περιστολή των εκπομπών, προώθηση αυτοκινήτων με υψηλή απόδοση καυσίμου μέσω φορολογικών μέτρων και βελτιώσεις στην ενημέρωση των καταναλωτών που επιτυγχάνεται μέσα από επισημάνσεις που υποδεικνύουν τις εκπομπές CO2, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην οδηγία 1999/94/ΕΚ.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υπερμόρια είναι κίνητρα που δίνονται σε κατασκευαστές για να ταξινομούν αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, τα αυτοκίνητα που παράγουν 50 g/km CO2 ή λιγότερο υπολογίζονται ως 1,5 αυτοκίνητο έως το 2016. Αυτό, με τη σειρά του, προσφέρει στους κατασκευαστές ευελιξία όσον αφορά και την παραγωγή αυτοκινήτων με υψηλή απόδοση καυσίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των εκπομπών CO2από επιβατικά αυτοκίνητα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009

8.6.2009

-

ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1-15

Πράξη/-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 397/2013

8.5.2013

-

EE L 120 της 1.5.2013, σ. 4-8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 333/2014

8.4.2014

-

ΕΕ L 103 της 5.4.2014, σ. 15-21

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 293 της 11.11.2010, σ. 15-20)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 396/2013 της Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2013, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα (Επίσημη Εφημερίδα L 120 της 1.5.2013, σ. 1-3)

τελευταία ενημέρωση 02.04.2015

Top