Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Υδρογονοκίνητα οχήματα — κανόνες έγκρισης τύπου

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Υδρογονοκίνητα οχήματα — κανόνες έγκρισης τύπου

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 79/2009 σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει κατασκευαστικές απαιτήσεις για τα υδρογονοκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και αγαθών καθώς και για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα συστήματά τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι κατασκευαστές πρέπει:
  • να αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα υδρογονοκίνητα οχήματα που πωλούνται ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της ΕΕ και όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία τους συμμορφώνονται με τη νομοθεσία
  • να παρέχουν στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές τα απαιτούμενα στοιχεία για τις προδιαγραφές των οχημάτων και τις συνθήκες δοκιμών
  • να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της επιθεώρησης των συστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου κατά τη διάρκεια χρησιμότητας του οχήματος
 • Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα συστήματα υδρογόνου:
  • είναι αξιόπιστα όσον αφορά την αντοχή σε ηλεκτρικές, μηχανικές, θερμικές και χημικές συνθήκες λειτουργίας χωρίς διαρροές ή εμφανείς παραμορφώσεις
  • προστατεύονται από την υπερπίεση
  • μπορούν να αντέχουν αξιόπιστα στις αναμενόμενες θερμοκρασίες και πιέσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
  • σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν και να προστατευθούν από ζημίες.
 • Η νομοθεσία περιέχει συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής για διαφορετικούς τύπους δεξαμενών και κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, όπως λεπτομερείς κανόνες για τις ποικίλες δοκιμές και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2011.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 32-46)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (EΕ) αριθ. 406/2010 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων (ΕΕ L 122 της 18.5.2010, σ. 1-107). Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 406/2010 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (EΕ) αριθ. 630/2012 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο και μείγματα υδρογόνου και φυσικού αερίου όσον αφορά εκπομπές, και τη προσθήκη ειδικών πληροφοριών σχετικά με οχήματα εφοδιασμένα με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης στο έγγραφο πληροφοριών με σκοπό την έγκριση τύπου ΕΚ (ΕΕ L 182 της 13.7.2012, σ. 14-26)

τελευταία ενημέρωση 21.03.2016

Top