Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η οικονομική κρίση του Οκτωβρίου 2008 φανέρωσε τη χρήση επικίνδυνων πρακτικών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πρέπει επομένως να καθοριστούν σαφείς και διαφανείς αρχές που θα ισχύσουν για τις πολιτικές αποδοχών του εν λόγω τομέα, ώστε να περιοριστεί κατά το μέγιστο δυνατόν η ανάληψη κινδύνων που συμβάλλουν στην αποδυνάμωση του συνολικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση 2009/384/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην παρούσα σύσταση αναφέρονται οι γενικές αρχές που διέπουν τις πρακτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στοχεύουν στην πρόληψη κάθε υπερβολικού ρίσκου στον εν λόγω τομέα, ιδιαίτερα σε επίπεδο τραπεζών και επενδυτικών επιχειρήσεων.

Η σύσταση αυτή ισχύει για:

  • χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή τα κεντρικά γραφεία τους στην επικράτεια κράτους μέλους·
  • αποδοχές κατηγοριών του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης.

Δεν ισχύει για αμοιβές και προμήθειες που εισπράττονται από ενδιάμεσους και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών στην περίπτωση δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Πολιτική αποδοχών

Η πολιτική αποδοχών πρέπει να βασίζεται στην επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης, όπως οι προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην προστασία των πελατών και των επενδυτών κατά την παροχή υπηρεσιών.

Η πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι αποτέλεσμα ισορροπίας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών. Η σταθερή συνιστώσα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό τμήμα του συνόλου των αποδοχών, παρέχοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να εφαρμόζει μία πλήρως ευέλικτη πολιτική πρόσθετων αποδοχών.

Η διάρθρωση της πολιτικής αποδοχών πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της επιχείρησης.

Στην περίπτωση που οι αποδοχές ποικίλλουν με βάση τις επιδόσεις, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με βάση τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς κινδύνους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κόστος του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου και τη ρευστότητα που απαιτείται.

Οι διαδικασίες πρέπει να είναι σαφείς, τεκμηριωμένες και να εκτελούνται με διαφάνεια στοv εσωτερικό της επιχείρησης.

Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο πρέπει να θεσπίζει τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης και να μεριμνά για την εφαρμογή της.

Οι υπηρεσίες ελέγχου, τα τμήματα ανθρώπινων πόρων, ενδεχομένως και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες πρέπει επίσης να συμβάλλουν στο σχεδιασμό της πολιτικής αποδοχών.

Η πολιτική αποδοχών πρέπει, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, να υπόκειται σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο από τις υπηρεσίες ελέγχου, ως προς τη συμμόρφωση με πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζονται από το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο.

Δημοσιοποίηση

Οι πληροφορίες για την πολιτική αποδοχών πρέπει να δημοσιοποιούνται από την επιχείρηση, με τη μορφή ανεξάρτητης δήλωσης πολιτικής αποδοχών ή περιοδικής δημοσιοποίησης, και να περιλαμβάνουν:

  • τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών·
  • τις πληροφορίες για τη σύνδεση μεταξύ αμοιβής και επιδόσεων·
  • τα κριτήρια για τη μέτρηση των επιδόσεων·
  • τα κριτήρια επιδόσεων στα οποία βασίζονται τα δικαιώματα επί μετοχών, τα δικαιώματα προαίρεσης ή οι μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών·
  • τις κύριες παραμέτρους και το σκεπτικό του συστήματος ετήσιων πρόσθετων αποδοχών και άλλων μη χρηματικών οφελών.

Εποπτεία

Οι αρμόδιες αρχές ασκούν εποπτική δραστηριότητα και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνυπολογίζουν τις εξής παραμέτρους:

  • το μέγεθος της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης·
  • τη φύση των δραστηριοτήτων της·
  • την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις πρέπει, επιπλέον, να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές μία δήλωση όπου θα αναφέρουν εάν τηρούνται οι προαναφερθείσες αρχές σχετικά με την πολιτική αποδοχών.

Πλαίσιο

Οι πρακτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, είχαν ως αποτέλεσμα την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Οι πρακτικές αυτές συνέβαλαν, ως ένα σημείο, στις σημαντικές απώλειες που υπέστησαν οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και αιτιολογούν, εν μέρει, τη χρηματοπιστωτική κρίση του Οκτωβρίου 2008. Η ανακοίνωση «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης», που δημοσιεύθηκε την άνοιξη του 2009, παρουσιάζει ένα σχέδιο με σκοπό την αποκατάσταση και τη διατήρηση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η παρούσα σύσταση για τις πολιτικές αποδοχών εντάσσεται στη στρατηγική που προτείνει το εν λόγω σχέδιο.

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ΕΕ της σύστασης 2009/384/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών [COM(2010) 286 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα] Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η εφαρμογή της σύστασης 2009/384/ΕΚ στα διάφορα κράτη μέλη.

Επισημαίνονται ανομοιότητες στην εφαρμογή των αρχών της σύστασης. Μέχρι στιγμής, μόνο 16 κράτη μέλη έχουν προβεί σε πλήρη ή μερική εφαρμογή της σύστασης, ενώ 7 κράτη μέλη εφαρμόζουν τα συνιστώμενα μέτρα στο σύνολο του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Εκτός αυτού, στην έκθεση διαπιστώνεται ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διστάζουν να μεταβάλουν τις πρακτικές αποδοχών που ακολουθούν. Πράγματι οι εν λόγω οργανισμοί συνεχίζουν να φιλτράρουν τις περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές αποδοχών που ακολουθεί ο καθένας τους.

Βλέποντας ότι αυτά τα εμπόδια παραμένουν σημαντικά, η Επιτροπή εννοεί να συνεχίσει την προσπάθεια που ανέλαβε και να συμβάλει στη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων σχετικά με την πολιτική αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ομάδας G-20 και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.09.2010

Top