Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας* των αιγοπροβάτων (προβάτων και κατσικιών) απαιτώντας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να εφαρμόσουν ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να συγκροτήσει ένα σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων με τα ακόλουθα στοιχεία:
  • ένα μέσο αναγνώρισης για κάθε ζώο·
  • μητρώα που τηρούνται σε κάθε εκμετάλλευση με πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση, τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τα ζώα, τη δραστηριότητα, το είδος της παραγωγής και τα ζώα που εκτρέφονται·
  • έγγραφα κυκλοφορίας, που θα τηρούνται για τουλάχιστον τρία χρόνια, αλλά προαιρετικά εάν η χώρα διαθέτει κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις των ζώων·
  • ένα κεντρικό μητρώο ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου περιλαμβάνονται όλες οι εκμεταλλεύσεις και οι μετακινήσεις των παρτίδων των ζώων σε εθνικό επίπεδο.
 • Όλα τα αιγοπρόβατα πρέπει να έχουν δύο συσκευές αναγνώρισης με τον ίδιο μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Η μία πρέπει να είναι ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (ΗΣΑ).
 • Οι ορατές συσκευές αναγνώρισης είναι συμβατικά ενώτια, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα σήμα στο μεσοκύνιο (ταινία ποδιού). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τατουάζ εκτός εάν το ζώο προορίζεται για εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης (ΗΣΑ) είναι συνήθως ηλεκτρονικό ενώτιο, αλλά ενδέχεται να είναι και στομαχικός βώλος (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μια ΗΣΑ που καταπίνεται από το ζώο και μπορεί να σαρωθεί).
 • Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή πριν από την ηλικία των 12 μηνών και όχι για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή για εξαγωγή σε χώρες εκτός της ΕΕ, μπορεί να φέρουν μόνο ένα ορατό συμβατικό ενώτιο.
 • Στα ενώτια αναγνώρισης πρέπει να αναγράφονται η χώρα γέννησης και ο ατομικός κωδικός ζώου..
 • Η αναγνώριση πρέπει να γίνεται μέσα στους έξι μήνες από τη γέννηση του ζώου, και πριν το ζώο εγκαταλείψει την εκμετάλλευση προέλευσης. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί σε εννέα μήνες εφόσον τα ζώα κρατούνται υπό συνθήκες εκτατικής κτηνοτροφίας ή ελεύθερης βοσκής. Η αναγνώριση των ζώων που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει να διενεργείται εντός 14 ημερών.
 • Οι χώρες της ΕΕ στις οποίες ο συνολικός αριθμός των αιγοπροβάτων είναι κατώτερος ή ίσος με 600 000, ή ο συνολικός αριθμός μόνο των αιγών είναι κατώτερος ή ίσος με 160 000, μπορούν να καταστήσουν την ηλεκτρονική αναγνώριση προαιρετική εφόσον τα ζώα δεν προορίζονται για εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού.
 • Ο κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/429, με ισχύ από τις 20 Απριλίου 2021.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 29 Ιανουαρίου 2004 εκτός από τα άρθρα 14, 15 και 16, τα οποία εφαρμόζονται από τις 9 Ιουλίου 2005. Ορισμένοι προαιρετικοί κανόνες κατέστησαν υποχρεωτικοί από την 1η Ιανουαρίου 2010.

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ανιχνευσιμότητα: η δυνατότητα ανίχνευσης τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8-17)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/968/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή τού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2006) 6522) (ΕΕ L 401 της 30.12.2006, σ. 41-45)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1505/2006 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή τού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων (ΕΕ L 280 της 12.10.2006, σ. 3-6)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1-208)

τελευταία ενημέρωση 04.10.2016

Top