Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινοτικό πλαίσιο για τα δεδομένα και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κοινοτικό πλαίσιο για τα δεδομένα και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις

Τα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες των στόλων, τα αλιεύματα, τα αλιευτικά αποθέματα και τον αντίκτυπό τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα είναι αναγκαία για να βελτιστοποιηθεί η επιστημονική αξιολόγηση στον τομέα της αλιείας. Υπό αυτή την προοπτική, ο παρών κανονισμός ορίζει ένα ορθολογικό και συνεκτικό κοινοτικό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση αυτών των δεδομένων, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, καθώς και για την κατάρτιση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και για τη συγκέντρωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ).

Αυτά τα βιολογικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα αφορούν τόσο τους στόλους και τις δραστηριότητές τους όσο και τα αλιεύματα και τον αντίκτυπο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα δεδομένα αφορούν το σύνολο της αλιευτικών δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα τις εμπορικές και τις ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες *, τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας και τις βιομηχανίες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.

Πλαίσιο της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων

Τα πολυετή κοινοτικά και εθνικά προγράμματα αποτελούν το πλαίσιο της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων. Θεσπίζονται για περίοδο τριών ετών.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταρτίζει τα κοινοτικά προγράμματα. Βάσει αυτών των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα εθνικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας, που επιτρέπουν την αξιολόγηση του τομέα της αλιείας και των αλιευτικών δραστηριοτήτων με βάση βιολογικά, οικοσυστημικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Η συλλογή αφορά τα σκάφη και τις επιχειρήσεις του κλάδου, και διενεργείται στα σημεία εκφόρτωσης ή με έλεγχο των μητρώων και των οικονομικών δεδομένων·
 • ένα πρόγραμμα παρακολούθησης στη θάλασσα των εμπορικών και των ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπου απαιτείται. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης στη θάλασσα διεξάγονται επί των σκαφών από επιστήμονες ή, για λόγους πρακτικούς ή λόγους ασφάλειας, από το πλήρωμα του σκάφους μέσω προγράμματος αυτοδειγματοληψίας·
 • ένα πρόγραμμα επιστημονικών ερευνών στη θάλασσα, με στόχο την εκτίμηση του αντικτύπου της αλιευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, καθώς και της αφθονίας και της κατανομής των αλιευτικών πόρων
 • πρόγραμμα για τη διαχείριση και τη χρήση των δεδομένων για επιστημονικούς σκοπούς.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα πρωτόκολλα και τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων στα εθνικά τους προγράμματα.

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις τρίτες χώρες με τις οποίες μοιράζονται ύδατα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συντονίζουν τα εθνικά τους προγράμματα, ιδίως μέσω περιφερειακών συνεδριάσεων συντονισμού, οι οποίες διοργανώνονται από την Επιτροπή με σκοπό να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις στη συλλογή δεδομένων.

Η έγκριση των εθνικών προγραμμάτων και ο έλεγχος της εφαρμογής τους πραγματοποιούνται από την Επιτροπή. Και τα δύο βασίζονται στις αξιολογήσεις της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (ΕΤΟΕΑ) όσον αφορά τη συμμόρφωση και την τεχνική και επιστημονική εκτέλεση των εθνικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή διενεργεί επίσης μια εκτίμηση του σχετικού κόστους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη τροποποιούν τα εθνικά τους προγράμματα κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συμβάλλει στη χρηματοδότηση της συλλογής δεδομένων σε ποσοστό 50%. Ένα ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ κατ’ανώτατο όριο έχει προβλεφθεί για την περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της ΚΑλΠ.

Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να ανακτήσει την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή σε περίπτωση που η εκτέλεση του εθνικού προγράμματος δεν είναι σύμφωνη με τους θεσπισμένους κανόνες που αφορούν π.χ. την τήρηση των προθεσμιών, τον ποιοτικό έλεγχο, την επικύρωση και τη διαβίβαση των συλλεγόμενων δεδομένων, καθώς και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. Η μείωση της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ανάλογη προς το βαθμό μη συμμόρφωσης και δεν υπερβαίνει το 25% του ετήσιου κόστους του εθνικού προγράμματος.

Διαχείριση και χρήση δεδομένων στο πλαίσιο της ΚΑλΠ

Τα δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε ασφαλείς εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα, των οποίων η ποιότητα ελέγχεται από τα κράτη μέλη, είναι δεδομένα τόσο πρωτογενή * όσο και λεπτομερή * και συγκεντρωτικά * (που προκύπτουν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων).

Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων στους τελικούς χρήστες για σκοπούς επιστημονικής ανάλυσης υπόκειται σε κανόνες. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως βάση για τη διεξαγωγή συζητήσεων στα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, για τη διαμόρφωση πολιτικών και για επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητών. Στους τελικούς χρήστες είναι δυνατό να παρέχεται επίσης περιγραφή των μεθόδων επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

Η προθεσμία διαβίβασης αυτών των δεδομένων εξαρτάται από το είδος της χρήσης, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται στο αίτημα. Τα κράτη μέλη σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αρνηθούν τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων. Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει τις περιπτώσεις άρνησης παροχής δεδομένων. Σε περίπτωση που η άρνηση παροχής δεδομένων δεν είναι δικαιολογημένη, το κράτος μέλος οφείλει να διαβιβάσει τα υπόψη δεδομένα στον τελικό χρήστη εντός προθεσμίας ενός μηνός. Τυχόν παράλειψη από το κράτος μέλος να διαβιβάσει τα δεδομένα εντός της προθεσμίας αυτής, μπορεί να αποτελέσει λόγο μείωσης της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Επίσης, η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να περιορισθεί ή να απαγορευθεί για τους τελικούς χρήστες, σε περίπτωση μη τήρησης ορισμένων υποχρεώσεων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο των επιστημονικών ερευνών στη θάλασσα, διαβιβάζονται στους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς και τις επιστημονικές επιτροπές των αρμόδιων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ).

Στήριξη για παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες παροτρύνονται να συμμετέχουν στις συσκέψεις των ΠΟΔΑ και των διεθνών επιστημονικών φορέων στους οποίους συμμετέχει η Κοινότητα.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εργάζονται από κοινού προκειμένου να βελτιώσουν περαιτέρω την αξιοπιστία των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και την ποιότητα των προγραμμάτων και των μεθόδων εργασίας των ΠΟΔΑ, κατά τρόπο ανοικτό και αμερόληπτο.

Πλαίσιο

Το εν λόγω κοινοτικό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, τα εθνικά επιστημονικά ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τη συλλογή δεδομένων, καθώς και με τους κύριους τελικούς χρήστες, όπως το διεθνές συμβούλιο για την εξερεύνηση των θαλασσών (ΔΣΕΘ).

Εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και αντικαθιστά, από 1ης Ιανουαρίου 2009, το κοινοτικό πλαίσιο που θεσπίστηκε το 2000.

Βασικοί όροι της πράξης

 • Πρωτογενή δεδομένα: δεδομένα που έχουν σχέση με συγκεκριμένα σκάφη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μεμονωμένα δείγματα.
 • Λεπτομερή δεδομένα: δεδομένα που προκύπτουν από πρωτογενή δεδομένα με τρόπο τέτοιο που να μην επιτρέπει τον άμεσο ή έμμεσο προσδιορισμό της ταυτότητας φυσικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
 • Συγκεντρωτικά δεδομένα: τα αποτελέσματα από τη σύνοψη πρωτογενών ή λεπτομερών δεδομένων για συγκεκριμένους αναλυτικούς σκοπούς.
 • Ερασιτεχνική αλιεία: οι αλιευτικές μη εμπορικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή ή άθληση.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία διαβίβασης στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008

12.3.2008

-

ΕΕ L 60 της 5.3.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2010/93/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2011-2013 [Επίσημη Εφημεριδα L 41 της 16.2.2010]. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα κοινοτικό πρόγραμμα για τη συλλογή, διαχείρηση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για τριετείς περιόδους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες και προσδιορίζει τα επίπεδα ακρίβειας και τα κλάσματα δειγματοληψίας. Η παρούσα απόφαση θα αντικαταστήσει την απόφαση 2008/949/ΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Απόφαση 2008/949/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2008 περί θέσπισης πολυετούς κοινοτικού προγράμματος δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική [Επίσημη Εφημερίδα L 346 της 23.12.2008]. Το πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα καλύπτει τη συλλογή πληροφοριών προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη επιστημονικών αναλύσεων, καθώς και για τη διαχείριση των εν λόγω πληροφοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες και καθορίζει τα επίπεδα ακρίβειας και τα κλάσματα δειγματοληψίας. Οι ενότητες είναι οι εξής:

 • ενότητα αξιολόγησης του τομέα της αλιείας∙
 • ενότητα αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποιητικής βιομηχανίας∙
 • ενότητα αξιολόγησης των επιπτώσεων του τομέα της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα∙
 • ενότητα για τη διαχείριση και τη χρήση των δεδομένων που καλύπτονται από το πλαίσιο συλλογής δεδομένων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.09.2010

Top