Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») για τον τομέα της αλιείας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») για τον τομέα της αλιείας

Για τον τομέα της αλιείας, ο κανονισμός αντικαθιστά τους κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») που αναφέρονταν στον κανονισμό αριθ. 1860/2004, ο οποίος είχε θεσπίσει αυτούς τους κανόνες για τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της 24ης Ιουλίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004.

ΣΥΝΟΨΗ

Το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφέρει ότι, εκτός αν η ίδια η συνθήκη ορίζει άλλως, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, γιατί μπορεί να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό.

Όμως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 στο άρθρο 2 αναφέρει ότι η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι ορισμένες ενισύσεις δεν ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια του άρθρου 87 και ότι, για το λόγο αυτό, εξαιρούνται από τη διαδικασία κοινοποίησης.

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή το 2001 εξέδωσε τον γενικό κανονισμό de minimis [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2001] για όλους τους οικονομικούς τομείς, με εξαίρεση τις μεταφορές, τη γεωργία και την αλιεία, εξέδωσε κανονισμό de minimis κοινό για τη γεωργία και την αλιεία το 2004 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004) και ήδη εκδίδει κανονισμό ειδικά για τον τομέα της αλιείας.

Οροφή για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Η οροφή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τον τομέα της αλιείας ορίζεται σε 30.000 ευρώ ανά τριετή περίοδο και ανά δικαιούχο επιχείρηση, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων στις επιχειρήσεις είναι μικρότερο από το 2,5 % της ετήσιας εθνικής παραγωγής του τομέα.

Πεδίο εφαρμογής

Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να είναι ενισχύσεις διαφανείς, δηλαδή να είναι δυνατός ο ακριβής και εκ των προτέρων υπολογισμός του ισοδύναμου επιχορήγησης χωρίς να είναι αναγκαία η εκτέλεση ανάλυσης επικινδυνότητας. Για το λόγο αυτό, ενισχύσεις που συνίστανται σε εισφορές κεφαλαίου ή μέτρα παροχής επιχειρηματικού καφαλαίου δεν αποτελούν διαφανείς ενισχύσεις, εάν η εισφορά κεφαλαίων υπερβαίνει την οροφή για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται για το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

  • στις ενισχύσεις των οποίων το ποσόν έχει καθοριστεί σε συνάρτηση με την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που τοποθετούνται στην αγορά·
  • στις ενισχύσεις που προωθούν τις δραστηριότητες τις συνδεόμενες με την εξαγωγή·
  • στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από τη χρησιμοποίηση εθνικών προϊόντων, προτιμησιακά σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα·
  • στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες με σκοπό τη διάσωση ή την αναδιάρθρωσή τους·
  • σις ενισχύσεις που προορίζονται για την αύξηση της αλιευτικής ικανότητας, εκτός από τις ενισχύσεις εκσυγχρονισμού επάνω από το κύριο κατάστρωμα·
  • στις ενισχύσεις για την αγορά ή την κατασκευή αλιευτικών πλοίων.

Έλεγχος

Το κράτος μέλος που χορηγεί ενίσχυση ήσσονος σημασίας πρέπει να διασφαλίζει αυστηρό έλεγχο των χορηγούμενων ενισχύσεων.

Πρέπει να πληροφορεί γραπτώς τη δικαιούχο επιχείρηση σχετικά με το ποσό της ενίσχυσης αυτής. Επίσης πρέπει να λαμβάνει από την επιχείρηση, και πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, δήλωση σχετικά με τις υπόλοιπες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων οικονομικών ετών καθώς και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Πάντως, εάν το κράτος μέλος έχει δημιουργήσει κεντρικό μητρώο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας όσον αφορά τον τομέα της αλιείας, όπου περιέχονται όλες οι ζητούμενες πληροφορίες, δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω προβλεπόμενοι όροι. Στην περίπτωση αυτή το μητρώο πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τριών οικονομικών ετών.

Το κράτος μέλος παρέχει την ενίσχυση στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση μόνον εφόσον η ενίσχυση αφορά το συνολικό ποσόν πέραν της οροφής που καθορίζεται για την οικεία φορολογική περίοδο.

Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη καταγράφουν και επεξεργάζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διαπιστώνει την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι φάκελοι διατηρούνται επί έξι οικονομικά έτη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έπειτα από γραπτό αίτημά της, τυχόν πληροφορίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007

1.8.2007 - 31.12.2013

-

ΕΕ L 193 της 25.7.2007

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.05.2008

Top