Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δείκτες αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικής προσπάθειας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Δείκτες αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικής προσπάθειας

Η ανακοίνωση ξεκινά ένα διάλογο για τη βελτίωση των δεικτών αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Σήμερα, η ικανότητα μετριέται με βάση τη χωρητικότητα ενός αλιευτικού σκάφους και την ισχύ των μηχανών του ενώ η αλιευτική προσπάθεια εκφράζεται με το γινόμενο της αλιευτικής ικανότητας επί την αλιευτική προσπάθεια, η οποία μετριέται με τον αριθμό ημερών στη θάλασσα. Η Επιτροπή εξετάζει εναλλακτικούς δείκτες, όπως ο τύπος ή το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων και προτείνει ένα σχέδιο δράσης για την εμβάθυνση της εν λόγω προσέγγισης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 5ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη βελτίωση των δεικτών αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής [COM(2007) 39 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το διάλογο σχετικά με τον πλέον κατάλληλο τρόπο μέτρησης της αλιευτικής ικανότητας * και προσπάθειας *. Τα τεχνικά αυτά ζητήματα ενέχουν καίρια σημασία στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Με την αναθεώρηση της ΚΑΠ εισήχθη σύστημα περιορισμού της αλιευτικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έτσι ώστε να προσαρμοστεί η ΚΑΠ στα διαθέσιμα αποθέματα. Η ΚΑΠ περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής προσπάθειας και των υφιστάμενων αλιευτικών πόρων.

Η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων βασίζεται στη χρήση κοινών δεικτών που είναι απαραίτητοι για τη μέτρηση της αλιευτικής ικανότητας και προσπάθειας ενός ευρωπαϊκού στόλου 88.000 σκαφών.

Αλιευτική ικανότητα

Η αλιευτική ικανότητα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με βάση δύο κύριους δείκτες:

 • τα χαρακτηριστικά του σκάφους·
 • τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο της ΚΑΠ, η αλιευτική ικανότητα υπολογίζεται ποσοτικά μέχρι σήμερα με βάση τα χαρακτηριστικά των σκαφών. Οι δείκτες που εφαρμόζονται σήμερα είναι η χωρητικότητα του σκάφους, η οποία δείχνει τον περίκλειστο όγκο του, και η ισχύς των μηχανών του.

Υπάρχουν επίσης και άλλοι δείκτες της αλιευτικής ικανότητας που απορρέουν από τα χαρακτηριστικά του σκάφους (όπως ο όγκος των κυτών αλιευμάτων, η ψυκτική ικανότητα, η έλξη δέστρας ως κατάλληλος δείκτης για τις μηχανότρατες), αλλά δεν αποτελούν προστιθέμενη αξία σε σχέση με τους δύο βασικούς δείκτες.

Παράλληλα με τη χωρητικότητα των σκαφών και την ισχύ των μηχανών, μπορούμε να θεωρήσουμε τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων ως εναλλακτικούς δείκτες της αλιευτικής ικανότητας. Για να μετρηθεί η αλιευτική ικανότητα με βάση τα αλιευτικά εργαλεία, θα ήταν ίσως χρήσιμο να ταξινομηθούν τα εργαλεία αυτά σε δύο ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα εργαλεία που παραμένουν συνδεδεμένα με το σκάφος όπως:

 • η τράτα της οποίας η αλιευτική ικανότητα υπολογίζεται σε συνάρτηση με την ταχύτητα αλίευσης με τράτα και το επιφανειακό άνοιγμα του διχτυού·
 • τα παραγαδιάρικα σκάφη των οποίων η αλιευτική ικανότητα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί από τον αριθμό αγκιστριών ή από το μήκος του παραγαδιού·
 • η αλιευτική ικανότητα για γρι-γρι μπορεί να χαρακτηρισθεί από το συνολικό μήκος του διχτυού, διότι το βάθος του διχτυού είναι εξειδικευμένο ανάλογα με το στοχευόμενο είδος.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα εργαλεία που δεν παραμένουν συνδεδεμένα με το σκάφος όπως:

 • οι κιούρτοι, των οποίων η αλιευτική ικανότητα μπορεί να μετρηθεί με βάση τον αριθμό και τις διαστάσεις·
 • τα απλάδια και τα μανωμένα δίχτυα των οποίων οι διαστάσεις καθορίζουν άμεσα την αλιευτική ικανότητα.

Περιορισμοί και μειονεκτήματα

Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τον κοινό ορισμό της χωρητικότητας που εφαρμόζεται σε όλα τα σκάφη στο σύνολο των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να έχουν εξαλειφθεί οι προηγούμενες ασυνέπειες.

Αντίθετα, όσον αφορά τη μέτρηση και την πιστοποίηση της ισχύος των μηχανών των σκαφών, η Επιτροπή υπογραμμίζει τα όρια του υφιστάμενου συστήματος. Μια μηχανή μπορεί να πιστοποιηθεί με ισχύ πολύ χαμηλότερη απ’ ό,τι η μέγιστη συνεχής ισχύς της και τούτο δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί.

Τα αλιευτικά σκάφη χρησιμοποιούν επίσης μια βοηθητική ισχύ. Η αυξημένη βοηθητική ισχύς επέτρεψε τη χρήση μεγαλύτερων διχτυών και κατέστησε δυνατή την αλιεία σε μεγάλα βάθη. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενσωματώσει την ισχύ των βοηθητικών μηχανών στον ορισμό της αλιευτικής ικανότητας.

Αλιευτική προσπάθεια

Η αλιευτική προσπάθεια * ορίζεται ως το γινόμενο της αλιευτικής ικανότητας και της αλιευτικής δραστηριότητας, η οποία υπολογίζεται με το χρόνο παραμονής σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι ένας καλύτερα προσαρμοσμένος δείκτης για τη μέτρηση της αλιευτικής δραστηριότητας είναι ο πραγματικός χρόνος που αφιερώνεται για την αλιεία (χρόνος παραμονής του εργαλείου στη θάλασσα) κατά τη διάρκεια του οποίου το αλιευτικό εργαλείο λειτουργεί στο νερό παρά τη δυσκολία που ενέχει ένας κατάλληλος έλεγχος του χρόνου παραμονής του εργαλείου στη θάλασσα (δίχτυα, κιούρτοι, κ.ά.) τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το σκάφος.

Η Επιτροπή αναφέρει τον ουσιαστικό ρόλο του ημερολογίου για τον έλεγχο της δραστηριότητας του σκάφους. Το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) και η μελλοντική εφαρμογή του ηλεκτρονικού ημερολογίου θα επιτρέψει τον επακριβή έλεγχο της δραστηριότητας.

Σχέδια δράσης

Λόγω των περιορισμών των δεικτών που στηρίζονται στα χαρακτηριστικά των σκαφών, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

 • ενοποίηση των διατάξεων καταμέτρησης της χωρητικότητας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου·
 • συνέχιση των διαβουλεύσεων με κατασκευαστές μηχανών και νηογνώμονες, με στόχο τον καθορισμό της καλύτερης τεχνικής λύσης για την πιστοποίηση της ισχύος των μηχανών· μετά τις διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές με εμπειρογνώμονες κρατών μελών. Με βάση τις συζητήσεις αυτές, η Επιτροπή θα προτείνει νέες νομικές διατάξεις σχετικά με την ισχύ των μηχανών.

Όσον αφορά τη χρήση των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων ως δεικτών της αλιευτικής ικανότητας, η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα με βάση τα ακόλουθα:

 • κατά τη διάρκεια του 2007, σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επιστημονικούς κύκλους·
 • περιπτωσιολογικές μελέτες για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη όσον αφορά τα όρια που ισχύουν για τους τύπους και το μέγεθος των αλιευτικών εργαλείων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·
 • κατά τη διάρκεια του 2008, θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως πιλοτικά εγχειρήματα που θα αφορούν ορισμένους επιλεγμένους τύπους αλιείας με βάση τους δείκτες που προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Αλιευτική ικανότητα: ικανότητα ενός σκάφους ή ομάδας σκαφών να αλιεύουν ιχθείς.
 • Αλιευτική προσπάθεια: στο κοινοτικό δίκαιο, η αλιευτική προσπάθεια ενός σκάφους (ή ενός στόλου) ορίζεται ως το γινόμενο της αλιευτικής του ικανότητας, εκφραζόμενης σε χωρητικότητα και ισχύ των μηχανών, επί τη δραστηριότητά του. Η ικανότητα αντιπροσωπεύει την ισχύ των μηχανών και η δραστηριότητα αντιπροσωπεύει τον χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιείται η ισχύς.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.10.2011

Top