Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ταμείο Συνοχής

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ταμείο Συνοχής

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ταμείο Συνοχής το οποίο συγχρηματοδοτεί δράσεις κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του περιβάλλοντος και των υποδομών για τις μεταφορές. Αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994, για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση - Παράρτημα II: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 20 της Πράξης Προσχώρησης - 15. Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 26.6.1999].

ΣΥΝΟΨΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιλέξιμα μέτρα

Το Ταμείο Συνοχής προβλέπει την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας με την ισορροπημένη χρηματοδότηση έργων, σταδίων των έργων που από τεχνική και οικονομική άποψη είναι ανεξάρτητα, και των ομάδων έργων που αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο στον τομέα του περιβάλλοντος και τον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής των μεταφορών.

Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει εξάλλου στην υλοποίηση των προπαρασκευαστικών μελετών που συνδέονται με τέτοιου είδους έργα και με την εφαρμογή τους, στη λήψη μέτρων τεχνικής στήριξης καθώς και στις συγκριτικές μελέτες, μελέτες για τις επιπτώσεις παρακολούθησης και μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1264/1999, στη λήψη μέτρων ενημέρωσης και διαφήμισης.

Κάθε χρηματοδοτούμενο έργο πρέπει να είναι συμβατό με τις διατάξεις των Συνθηκών, τις πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων αυτών και των κοινοτικών πολιτικών, κυρίως αυτών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τον ανταγωνισμό και τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων.

Επιλέξιμα κράτη μέλη

Είναι επιλέξιμα μόνο τα κράτη μέλη που το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους (ΑΕΠ) είναι χαμηλότερο από το 90 % του κοινοτικού μέσου όρου και που έχουν εφαρμόσει πρόγραμμα με στόχο να ικανοποιηθούν τα οικονομικά κριτήρια σύγκλισης, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 104 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία μπορούν να καλυφθούν από το Ταμείο Συνοχής. Τα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ είναι επίσης επιλέξιμα μετά τη διεύρυνση.

Παύση ισχύος της επιλεξιμότητας

Η υπέρβαση του ορίου του ΑΕΠ καθιστά τα κράτη δικαιούχους του Ταμείου Συνοχής μη επιλέξιμα για τα νέα έργα ή για τα νέα στάδια έργων. Για το σκοπό αυτό ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 προβλέπει αναθεώρηση στα μέσα της περιόδου ισχύος με βάση το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ), πριν από το τέλος του έτους 2003. Εάν αποδειχθεί ότι ένα ή περισσότερα κράτη δεν είναι πλέον επιλέξιμα, τότε παύει να ισχύει η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Συνοχής. Κατά την αναθεώρηση του 2003, διαπιστώθηκε ότι η Ιρλανδία δεν ήταν πλέον επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Χρηματοδότηση υπό όρους

Η τροποποιημένη χρηματοδότηση υπό όρους επιτρέπει στην Επιτροπή να προσφύγει στο Συμβούλιο εάν ένα κράτος μέλος δεν πληροί τις υποχρεώσεις των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, με βάση όσον αφορά το κριτήριο του υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος, χωρίς να αναστείλει τις χρηματοδοτήσεις πριν από την πραγματική επιστροφή, στην περίπτωση ελλείμματος 3 %.

Στην περίπτωση της αναστολής των χρηματοδοτήσεων, το Συμβούλιο θα μπορούσε να αποφασίσει κατ' εξαίρεση να καθυστερήσει την αναστολή για τα έργα που αφορούν άμεσα περισσότερα από ένα κράτος μέλος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 καθορίζει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων για δέσμευση 18 δισ. ευρώ, με τιμές του 1999, για την περίοδο 2000-2006.

Η πράξη σχετικά με τους όρους προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών παρέχει συνολικά 7,59 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, στις τιμές του 1999, για τις εν λόγω χώρες μεταξύ 1ης Μαΐου 2004 και 31ης Δεκεμβρίου 2006.

Η ενδεικτική κατανομή των συνολικών πόρων του Ταμείου στα κράτη μέλη εξαρτάται από διάφορα κριτήρια: τον πληθυσμό και την επιφάνεια του κράτους, το ΑΕΠ ανά κάτοικο και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες όπως τα κονδύλια υποδομών. Ωστόσο, το σύνολο των ετήσιων καταβολών στα εν λόγω κράτη μέλη από το Ταμείο Συνοχής, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των Διαρθρωτικών Ταμείων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % του ΑΕΠ των εν λόγω κρατών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έγκριση των έργων

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης για τα έργα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν πληροφορίες που προβλέπονται στον κανονισμό (αρμόδιος οργανισμός για την εφαρμογή, περιγραφή, κόστος - το συνολικό κόστος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 10 δισ. ευρώ - τόπος και χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, εκτίμηση του αντίκτυπου στις θέσεις εργασίας και στο περιβάλλον, και στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις).

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια για την εγγύηση της ποιότητας των έργων (παραγωγή μεσοπρόθεσμων οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων ανάλογα με τους κινητοποιημένους πόρους, συμβατότητα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη, σημαντική και ισορροπημένη συμμετοχή στις κοινοτικές πολιτικές περιβάλλοντος - συμπεριλαμβανομένης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» - και των διευρωπαϊκών δικτύων καθώς και συνοχή με τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα της Κοινότητας).

Ποσοστό της ενίσχυσης

Η συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό. Καλύπτει από το 80 % έως το 85 % των δημόσιων ή εξομοιούμενων δαπανών των έργων. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2000, ο κανονισμός ορίζει ότι το ποσοστό αυτό θα μπορεί να μειωθεί για να ληφθούν υπόψη τα ενδεχόμενα έσοδα που προκύπτουν από το έργο καθώς και από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Στην περίπτωση των έργων που αποφέρουν έσοδα, δηλαδή τις υποδομές που η χρήση τους συνεπάγεται επιβαρύνσεις άμεσα αναλαμβανόμενες από τους χρήστες, και τις παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν για να υπολογιστεί η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής.

Κατ' εξαίρεση, οι προπαρασκευαστικές μελέτες και τα μέτρα τεχνικής στήριξης μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως 100 % του συνολικού κόστους. Ωστόσο, το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται με αυτό τον τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % της συνολικής επιδότησης του Ταμείου.

Σώρευση ενισχύσεων

Οι δαπάνες των έργων δεν μπορούν να καλύπτονται ταυτόχρονα από το Ταμείο Συνοχής και από ένα Διαρθρωτικό Ταμείο. Η στήριξη του Ταμείου Συνοχής, των Διαρθρωτικών Ταμείων και των υπόλοιπων κοινοτικών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 % των συνολικών δαπανών του έργου.

Χρηματοδοτικές διατάξεις:

Οι αναλήψεις των πιστώσεων πραγματοποιούνται είτε με ανάληψη του 80 % με την απόφαση χορήγησης και του 20 % αργότερα - «ενιαία» ανάληψη - είτε για τα έργα για τα οποία οι συνεισφορές υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ με ετήσιες δόσεις. Η Επιτροπή μπορεί, ενδεχομένως, να αναλάβει σε ένα μόνο έτος το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται με την απόφασή της.

Όσον αφορά την επιστροφή των δαπανών, πρέπει να πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος μετά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την Επιτροπή. Η καταβολή προκαταβολής ύψους 20 % (προχρηματοδότηση) πραγματοποιείται μετά την υπογραφή σημαντικών δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, οι ενδιάμεσες πληρωμές πρέπει να συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του έργου.

Δημοσιονομικός έλεγχος

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1264/99 ορίζει ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος των έργων ανήκει καταρχήν στην ευθύνη των κρατών μελών. Για να εξασφαλιστεί η χρήση του Ταμείου σύμφωνα με την αρχή της ορθής χρηματοδοτικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη ελέγχουν εάν τα χρηματοδοτούμενα μέτρα έχουν εφαρμοστεί ορθά, προλαμβάνουν και διαπιστώνουν τις παρατυπίες, και ανακτούν τα κεφάλαια που έχουν απολεσθεί στις περιπτώσεις αυτές.

Από την πλευρά της η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτό μπορεί να προβεί επιτόπου σε έλεγχο των συστημάτων και των έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τα κράτη μέλη να ελέγχουν την κανονικότητα των ενεργειών.

Εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Πριν εγκριθεί ένα έργο, κατά την εφαρμογή του και μετά την υλοποίησή του, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προβαίνουν στην αξιολόγησή του για να διαπιστώσουν τη συμφωνία του με τον παρόντα κανονισμό, πραγματοποιούν, ενδεχομένως, προσαρμογές ή εκτιμούν τα αποτελέσματα του έργου σε σχέση με τους αρχικούς στόχους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1164/94

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 του Συμβουλίου, που εκδόθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/94, εισάγει ορισμένες αλλαγές στις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού αυτού για να βελτιώσει τη χρήση του Ταμείου Συνοχής. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τα εξής μέρη:

 • τη διευκρίνιση της έννοιας του «έργου», των «σταδίων των έργων» και των «ομάδων έργων»·
 • η εκ των προτέρων αξιολόγηση των έργων ενισχύεται στο βαθμό που ο κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη πληρέστερη μελέτη των εναλλακτικών λύσεων και του αντίκτυπου που έχει το έργο στο περιβάλλον·
 • τη χρηματοδοτική διαχείριση: για να απλοποιηθεί το σύστημα ανάληψης υποχρεώσεων, ο κανονισμός αυτός εισάγει την υποχρέωση να υλοποιούνται οι υποχρεώσεις στην αρχή κάθε έτους προϋπολογισμού. Εξάλλου, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις εξής λεπτομέρειες : μία και μόνο αρχική προκαταβολή έως 20 % της συνδρομής του Ταμείου και ενδιάμεσες πληρωμές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην επιστροφή των δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν καταβληθεί πραγματικά· ένα υπόλοιπο ύψους κανονικά 20 % θα καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του έργου·
 • τις χρηματοδοτικές διορθώσεις: ο κανονισμός διευκρινίζει τις λεπτομέρειες για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών διορθώσεων και προβλέπει διάφορα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων όταν δεν εκτελούνται τα έργα, δηλαδή ακύρωση της χορηγούμενης συνδρομής·
 • τη χρησιμοποίηση του ευρώ για όλες τις ενέργειες του Ταμείου Συνοχής.

Ενημέρωση και διαφήμιση

Η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ταμείου, για την οποία πρέπει να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν την ανάλογη διαφήμιση για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα και για τις δυνατότητες που προσφέρουν.

Επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94

Το Συμβούλιο πρέπει να επανεξετάσει, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και σύμφωνα με τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης, τον εν λόγω κανονισμό το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Το Παράρτημα II μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία (ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

See also

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής: Ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική (ES) (DE) (EN) (FR).

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94

26.05.1994

-

ΕΕ L 130 της 25.5.1994

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1264/1999

01.01.2000

-

ΕΕ L 161 της 26.6.1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/1999

01.01.2000

-

ΕΕ L 161 της 26.6.1999

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2004, για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής [COM(2004)0495]. Το έγγραφο αυτό προτείνει την κατάργηση του ισχύοντος κανονισμού.

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2004, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [COM(2004) 492 τελικό].

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 6η Σεπτεμβρίου 2004 «Οι επιμέρους ευθύνες των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με την από κοινού διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής - Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές για τη νέα περίοδο προγραμματισμού μετά το 2006» [COM(2004) 580 τελικό].

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1999 «Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και ο συντονισμός τους με το Ταμείο Συνοχής: Κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα της περιόδου 2000-2006» [COM(1999) 344 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C 267 της 22.9.1999]. Με την ανακοίνωση αυτή καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές, στόχος των οποίων είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες στην κατάρτιση των αναπτυξιακών προγραμμάτων τους. Με το πνεύμα αυτό, η εν λόγω ανακοίνωση ορίζει τις κοινοτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να αντανακλώνται στις στρατηγικές προγραμματισμού, στο πλαίσιο των στόχων 1, 2 και 3. Οι περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές θα πρέπει να συντείνουν στη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και, ενδεχομένως, του Ταμείου Συνοχής με βάση τρεις προτεραιότητες:

 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών οικονομιών που αποβλέπουν στη δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης·
 • την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης με την προαγωγή των ανθρώπινων πόρων·
 • την αστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου στο πλαίσιο ενός ισόρροπου ευρωπαϊκού χώρου.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ετήσια έκθεση του Ταμείου Συνοχής 1998 [COM(1999) 483 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].Ετήσια έκθεση του Ταμείου Συνοχής 1999 [COM(2000) 822 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].Ετήσια έκθεση του Ταμείου Συνοχής 2000 [COM(2001) 602 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].Ετήσια έκθεση του Ταμείου Συνοχής 2001 [COM(2002) 557 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ετήσια έκθεση του Ταμείου Συνοχής 2002 [COM(2003) 697 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ετήσια έκθεση του Ταμείου Συνοχής 2003 [COM(2004) 766 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].Ετήσια έκθεση του Ταμείου Συνοχής 20041 [COM(2005) 544 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Δημοσίευση των βασικών στοιχείων των αποφάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 που αφορά την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999:Επίσημη Εφημερίδα C361, 17.12.2001,Επίσημη Εφημερίδα C126, 28.5.2002.

Κατάλογος έργων με κόστος άνω των 50 εκατ. ευρώ που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία - 1999 [Επίσημη Εφημερίδα C303 της 24.10.2000].

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/94 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1994, για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής καθώς και της οργάνωσης συστήματος ενημέρωσης στον εν λόγω τομέα [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 27.7.1994].

Ο κανονισμός αυτός, που εκδόθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/94, ορίζει ορισμένες ευθύνες των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον χρηματοδοτικό έλεγχο του Ταμείου Συνοχής.

Έτσι, επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

 • τις διατάξεις και τους εθνικούς οργανισμούς που της επιτρέπουν να ασκεί τον χρηματοδοτικό έλεγχο·
 • την τακτική κατάσταση των παρατυπιών που αποτέλεσαν αντικείμενο μιας πρώτης πράξης διοικητικής ή νομικής διαπίστωσης·
 • την κατάσταση της εξέλιξης των διαδικασιών που έχουν κινηθεί για να ανακτηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Από την πλευρά της η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το συντονισμό στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης και μπορεί επίσης να αναλάβει την κάλυψη των δικαστικών εξόδων των κρατών μελών.

Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών υπόκεινται στην υποχρέωση της εμπιστευτικότητας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1386/2002 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και τη διαδικασία πραγματοποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής [Επίσημη Εφημερίδα L 201, 31.7.2002].

Ο κανονισμός αυτός προβλέπει τις αρχές προς τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη. Προβλέπει επίσης τις αρχές και τις διαδικασίες που θα εφαρμόσει η Επιτροπή σε περίπτωση ακύρωσης εξαιτίας κάποιας παρατυπίας ολόκληρης ή ενός μέρους της χορηγούμενης ενίσχυσης. Εφαρμόζεται για τα έργα που εγκρίθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 621/2004 της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2004, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής [Επίσημη Εφημερίδα L 98, 2.4.2004].

Απαιτείται συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διαφήμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Οι δραστηριότητες και τα μέσα ενημέρωσης και διαφήμισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: αναφορά του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκή σημαία. Μεταξύ των υποχρεωτικών μέτρων συμπεριλαμβάνονται τα εξής: τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στις οποίες να αναφέρεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής και αναμνηστικών πλακών, και όταν το συνολικό κόστος κάποιου έργου υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ διοργάνωση συνάντησης με τον Τύπο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αναγνωρισιμότητας, αναλαμβάνονται και άλλες δράσεις όπως η τοποθέτηση αφισών, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, η παραγωγή βίντεο και η δημιουργία σελίδων στο Διαδίκτυο.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Μαρτίου 2004, για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης επιλεξιμοτητας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1164/1994 του Συμβουλίου για την ίδρυση του ταμείου Συνοχής [COM (2004) 191 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 16/2003 της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής [Επίσημη Εφημερίδα L 2, 7.1.2003].

Προκειμένου να υπάρξει εγγύηση ομοιόμορφης μεταχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, στον κανονισμό αυτόν προσδιορίζονται η περίοδος επιλεξιμότητας, όπως και οι διάφορες κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, τηρώντας τους κοινοτικούς κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων και ανταγωνισμού. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής: προγραμματισμός και σύλληψη της ιδέας, αγορά του οικοπέδου, διευθέτηση του τόπου, κατασκευή, τεχνικός εξοπλισμός, μέτρα συνδεόμενα με τη διαχείριση του έργου, δαπάνες πληροφόρησης και διαφήμισης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.01.2006

Top