Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δικαιώματα μετόχων σε εισηγμένες εταιρείες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Δικαιώματα μετόχων σε εισηγμένες εταιρείες

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2007/36/ΕΚ — δικαιώματα μετόχων εισηγμένων εταιρειών

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που βοηθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών που

έχουν την καταστατική έδρα τους σε χώρα της ΕΕ και

είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών.

Επίσης, επιδιώκει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι εταιρείες πρέπει να διαθέτουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις στους μετόχους. Η πρόσκληση για σύγκληση της συνέλευσης πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον 21 ημέρες νωρίτερα, και ουσιώδεις πληροφορίες (ημερομηνία, τοποθεσία, ημερήσια διάταξη, περιγραφή ψηφοφορίας και διαδικασίες συμμετοχής) πρέπει να κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Επίσης, πρέπει να παρέχονται άλλες πληροφορίες όπως:

ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου,

τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν,

σχέδιο απόφασης για τη συνέλευση και

τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο με πληρεξούσιο (όταν ένας μέτοχος εξουσιοδοτεί άλλον να τον εκπροσωπήσει).

Στη συνέλευση, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα:

να προσθέτουν θέματα στην ημερήσια διάταξη (εάν συμμετέχουν κατά 5 % στο κεφάλαιο της εταιρείας)·

να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης στις οποίες η εταιρεία υποχρεούται να απαντά· και

να συμμετέχουν και να ψηφίζουν χωρίς άλλους περιορισμούς από την ημερομηνία καταγραφής*.

Όσον αφορά την ψηφοφορία, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καταργούν τυχόν περιορισμούς που αφορούν τη συμμετοχή των μετόχων στις συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα, και να επιτρέπουν στους μετόχους να διορίζουν (και να ανακαλούν) πληρεξούσιο, ο οποίος μπορεί να είναι άτομο ή ομάδα, με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι εταιρείες πρέπει επίσης να προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό ψήφων για κάθε απόφαση. Ωστόσο, εάν κανείς μέτοχος δεν απαιτεί απολογισμό, οι χώρες της ΕΕ δύνανται να επιτρέπουν στις εταιρείες να προσδιορίζουν μόνο τον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση μιας απόφασης. Οι εταιρείες πρέπει να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εντός 15 ημερών το μέγιστο μετά τη συνέλευση.

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αδυναμίες στην εταιρική διακυβέρνηση που σχετίζονται με τις εισηγμένες εταιρείες και τους μετόχους τους. Η πρόταση εξακολουθεί να συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 2007. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 3 Αυγούστου 2009.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα οδηγία προέρχεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2003 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η εν λόγω ανακοίνωση πρότεινε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των μετόχων σε εισηγμένες εταιρείες με στόχο την επίλυση του ζητήματος της ψηφοφορίας από απόσταση.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

*Ημερομηνία καταγραφής: μια συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από μια εταιρεία στην οποία ένας μέτοχος πρέπει να κατέχει μετοχές ούτως ώστε να είναι επιλέξιμος να συμμετέχει και να ψηφίζει στις γενικές συνελεύσεις.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (ΕΕ L 184, 14.7.2007, σ. 17-24)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2007/36/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό έγγραφο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ένα πρόγραμμα για την επίτευξη προόδου (COM(2003) 284 τελικό της 21.5.2003)

Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης (COM(2014) 213 final της 9.4.2014)

τελευταία ενημέρωση 26.11.2015

Top