Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συμφωνία σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Συμφωνία σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας

Με την παρούσα συμφωνία, τα κράτη μέλη, η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι αποφασισμένα να επιταχύνουν τη μεταφορά υπόπτων και κρατουμένων μέσω ενός συστήματος παράδοσης καθώς και να ελέγχουν καλύτερα τις αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση του Συμβουλίου 2006/697/EΚ της 27ης Ιουνίου 2006 για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση έχει ως στόχο να βελτιώσει τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ισλανδίας και της Νορβηγίας. Συγκεκριμένα, σκοπός της είναι να επιταχυνθεί η μεταφορά υπόπτων και κρατουμένων μέσω ενός συστήματος παράδοσης καθώς και να ελέγχονται καλύτερα οι αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, τα μέρη δεσμεύονται να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και να αρνούνται την παράδοση ενός ατόμου, αν είναι ύποπτο για λόγους που εισάγουν διακρίσεις. Επίσης εκφράζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη τους στα δικαστικά συστήματά τους και στην ικανότητά τους να εγγυηθούν μια δίκαιη δίκη.

Πεδίο εφαρμογής

Το ένταλμα σύλληψης μπορεί να εκδίδεται είτε για πράξεις που τιμωρούνται με ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών είτε για απαγγελθείσα καταδίκη ή μέτρο διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών.

Για τις παραβάσεις που καταδικάζονται με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών ετών, τα μέρη μπορούν να προβαίνουν σε δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτούν το διπλό αξιόποινο της πράξης. Πρόκειται ιδίως για τα ακόλουθα εγκλήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, παιδική πορνογραφία, εμπορία οργάνων, ναρκωτικών, εκρηκτικών και πυρηνικών ουσιών, διαφθορά, εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, ρατσισμός, εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, βιασμός, απαγωγή, παραχάραξη κ.λπ. Ο παρών κατάλογος αντιστοιχεί σε αυτόν που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Λόγοι άρνησης εκτέλεσης του εντάλματος

Οι δικαστικές αρχές υποχρεούνται να αρνηθούν να εκτελέσουν ένα ένταλμα σύλληψης, αν η παράβαση για την οποία εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης καλύπτεται από αμνηστία, αν το άτομο καταδικάστηκε για τις ίδιες πράξεις για τις οποίες εκτίει ή έχει εκτίσει την ποινή ή το άτομο δεν μπορεί, λόγω της ηλικίας του, να θεωρηθεί ποινικώς υπεύθυνο.

Αντίθετα, τα κράτη είναι ελεύθερα να αρνηθούν να εκτελέσουν ένα ένταλμα σύλληψης εάν:

  • η πράξη που τιμωρήθηκε δεν συνιστά αξιόποινη πράξη κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης (εκτός αν πρόκειται περί φόρων, τελών, τελωνείων και συναλλάγματος)·
  • το πρόσωπο διώκεται στο κράτος εκτέλεσης για την ίδια πράξη·
  • το κράτος αποφάσισε για την ίδια πράξη με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η μεταγενέστερη άσκηση δίωξης·
  • οι αρχές του κράτους εκτέλεσης δεν ασκούν δίωξη ή παύουν τη δίωξη·
  • η αξιόποινη πράξη ή ποινή παραγράφονται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·
  • το κράτος εκτέλεσης στο οποίο διαμένει το πρόσωπο ή του οποίου είναι υπήκοος επιλέγει να εκτελέσει την ποινή·
  • οι αξιόποινες πράξεις διαπράχθηκαν εκτός του κράτους έκδοσης του εντάλματος ή αν το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης δεν επιτρέπει τη δίωξη γι' αυτά τα αδικήματα.

Η γενική γραμματεία (EN) πρέπει να ενημερώνεται αν αυτοί οι λόγοι μη εκτέλεσης έχουν θεσπιστεί ως υποχρεωτικοί σε ένα κράτος μέλος. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται από τη γραμματεία στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Ένταλμα σύλληψης

Το ένταλμα σύλληψης περιλαμβάνει δεδομένα για την ταυτότητα του καταζητούμενου, τα στοιχεία της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, την απαγγελθείσα ποινή και τη φύση της αξιόποινης πράξης. Διαβιβάζεται αμέσως μόλις είναι γνωστό πού βρίσκεται ο καταζητούμενος. Η διαβίβαση αυτή αναφέρεται στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στην Ιντερπόλ (EN) (ES) (FR).

Αν ο συλληφθείς συγκατατίθεται να παραδοθεί, η απόφαση εκτέλεσης της εντολής λαμβάνεται εντός των επόμενων δέκα ημερών, αλλιώς (σε όλες τις άλλες περιπτώσεις) η απόφαση λαμβάνεται εντός των εξήντα ημερών που υπολογίζονται από τη σύλληψη. Αν η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί, παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες, εφόσον οι αρχές έκδοσης ενημερωθούν για τους λόγους της καθυστέρησης.

Διαδικασία παράδοσης

Κατά τη σύλληψή του, το άτομο ενημερώνεται για την ύπαρξη και το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης, για τη δυνατότητα συγκατάθεσής του για την παράδοσή του στην αρχή έκδοσης καθώς και για το δικαίωμά του να προσφύγει στις υπηρεσίες νομικού συμβούλου και διερμηνέα. Μπορεί είτε να τεθεί υπό κράτηση είτε να απολυθεί προσωρινά (αν τα μέτρα λαμβάνονται για να αποφευχθεί η διαφυγή του).

Η ακρόαση πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης και των προϋποθέσεων που καθορίζονται με κοινή συμφωνία. Το άτομο μπορεί να επιλέξει να συγκατατεθεί ή όχι στην παράδοσή του αν η επιλογή αυτή εκφράζεται εκουσίως και με πλήρη γνώση των σχετικών συνεπειών.

Το πρόσωπο παραδίδεται εντός των δέκα ημερών που έπονται της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, εντός δέκα ημερών μετά την ημερομηνία που καθορίστηκε με συμφωνία μεταξύ των αρχών. Αν εξακολουθεί να κρατείται μετά τη λήξη αυτών των προθεσμιών, απολύεται.

Η αρχή εκτέλεσης προβαίνει σε κατάσχεση και παράδοση των αντικειμένων τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν ως πειστήρια ή τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του προσώπου ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης.

Παράδοση του καταζητούμενου

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να επιτρέπουν τη διέλευση από το έδαφός τους του καταζητούμενου που παραδίδεται, εφόσον έχουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου, την ύπαρξη και τη φύση του εντάλματος σύλληψης καθώς και την περιγραφή των περιστατικών της αξιόποινης πράξης.

Το άτομο που παραδόθηκε στο κράτος έκδοσης του εντάλματος μπορεί, στη συνέχεια, να παραδοθεί σε άλλο κράτος από το κράτος εκτέλεσης, για αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε προηγουμένως, αν το άτομο δεν εγκατέλειψε το έδαφος του κράτους στο οποίο παραδόθηκε εντός 45 ημερών, ενώ μπορούσε να το κάνει ή επέστρεψε σε αυτό αφού το είχε εγκαταλείψει, εφόσον συγκατατίθεται να παραδοθεί σε άλλο κράτος από το κράτος εκτέλεσης ή αν δεν επωφελείται από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας.

Ειδικές περιπτώσεις

Ο πολιτικός χαρακτήρας μιας αξιόποινης πράξης δεν αποτελεί κατά κανόνα αιτία άρνησης. Ωστόσο, ο γενικός αυτός κανόνας μπορεί να περιορίζεται στα εγκλήματα που καλύπτονται από την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και από τα άρθρα 1 και 2 (EN) (FR) της ευρωπαϊκής σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας.

Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης μπορεί να υπόκειται σε ορισμένους όρους στις περιπτώσεις που: η απόφαση ελήφθη ερήμην και έχει ζητηθεί νέα δίκη, η καταδίκη είναι ισόβια κάθειρξη (με την επιφύλαξη ότι θα παρασχεθούν εγγυήσεις για επανεξέταση ή εφαρμογή μέτρων επιείκειας) ή ο καταζητούμενος είναι υπήκοος ή κάτοικος του κράτους εκτέλεσης.

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να διώξουν, να καταδικάσουν ή να φυλακίσουν ένα πρόσωπο πριν από την παράδοσή του, για λόγο διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο εκδόθηκε το ένταλμα. Αντίθετα, αν το άτομο έχει ήδη παραδοθεί δεν μπορεί να διωχθεί για προηγούμενο ποινικό αδίκημα, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Γενικές και τελικές διατάξεις

Όλα τα έξοδα επιβαρύνουν το κράτος έκδοσης του εντάλματος. Αντίθετα, τα έξοδα που πραγματοποιούνται στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης επιβαρύνουν το ίδιο.

Οι διαφωνίες όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας διατυπώνονται σε συνεδρίαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, με σκοπό την επίλυσή τους εντός έξι μηνών.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της ΕΕ εκτελεί χρέη θεματοφύλακα της παρούσας συμφωνίας. Δημοσιεύει όλες τις κοινοποιήσεις ή δηλώσεις που γίνονται αναφορικά με αυτό το θέμα.

Τα μέρη παρακολουθούν την εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και των νομολογιών της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Τα μέρη προβαίνουν επίσης σε επανεξέταση της συμφωνίας εντός πέντε ετών από τη θέση της σε ισχύ.

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες αφότου ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου διαπίστωσε ότι πληρούνται όλοι οι όροι σχετικά με τη συγκατάθεση των μερών. Η θέση σε ισχύ εξαρτάται από την τήρηση των εθνικών συνταγματικών διαδικασιών στα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση του Συμβουλίου 2006/697/EΚ

27.6.2006

-

ΕΕ L 292 της 21.10.2006

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.03.2008

Top