Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ο μηχανισμός χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων (ΑΘΗΝΑ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων (ΑΘΗΝΑ)

Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ δημιουργήθηκε το 2004 και αποσκοπεί στη διαχείριση της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (ΑΘΗΝΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι επιχειρήσεις με στρατιωτικές συνέπειες ή στον τομέα της στρατιωτικής άμυνας που διεξάγονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 41 της ΣΕΕ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα συνεισφέροντα κράτη μέλη. Επομένως, η παρούσα απόφαση θεσπίζει μηχανισμό διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των εν λόγω επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και έχει την αναγκαία δικαιοπρακτική ικανότητα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συνάπτει συμβάσεις και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

Δομή

Η ειδική επιτροπή είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο ανά συμμετέχον κράτος μέλος σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 22 το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες. Η Δανία δεν συμμετέχει στις αποφάσεις και δράσεις της Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άμυνα· επομένως, δεν συμμετέχει στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ.

Άλλωστε, οι εκπρόσωποι των συνεισφερόντων κρατών μελών και οι διοικητές των επιχειρήσεων μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής, αλλά δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Η ειδική επιτροπή είναι αρμόδια να εξετάζει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ. Έτσι, εγκρίνει ομόφωνα όλους τους προϋπολογισμούς και τις οικονομικές αποφάσεις του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ.

Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ απαρτίζεται επίσης από τρία διαχειριστικά όργανα, που υπάγονται όλα στην εξουσία της ειδικής επιτροπής:

  • τον διευθυντή: αυτός εκπροσωπεί τη μόνιμη εκτελεστική εξουσία του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ. Εκπονεί και υποβάλλει στην ειδική επιτροπή κάθε σχέδιο προϋπολογισμού και μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή των αποφάσεων της επιτροπής·
  • τον διοικητή της εκάστοτε επιχείρησης: αυτός ασκεί επ’ ονόματι του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ τα καθήκοντά του τα σχετικά με τη χρηματοδότηση της επιχείρησης της οποίας έχει το πρόσταγμα. Οφείλει κυρίως να διαβιβάζει στον διευθυντή τις προτάσεις του για το τμήμα δαπάνες [mdash] επιχειρησιακά κοινά έξοδα των σχεδίων προϋπολογισμών και να εκτελεί ως διατάκτης τις πιστώσεις που συνδέονται με τα κοινά επιχειρησιακά έξοδα·
  • τον υπόλογο: αυτός φροντίζει για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ· είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των πληρωμών και την είσπραξη των εσόδων και των βεβαιωμένων απαιτήσεων.

Χρηματοδότηση των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων

Η χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων τηρεί την αρχή της κάλυψης της δαπάνης από εκείνον που την πραγματοποιεί. Ωστόσο, η απόφαση ορίζει τα επιλέξιμα έξοδα της κοινής χρηματοδότησης στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, ανάλογα με τη φάση της επιχείρησης.

Το παράρτημα Ι της απόφασης απαριθμεί τα κοινά έξοδα που αναλαμβάνονται από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, οποιαδήποτε στιγμή και εάν προκύψουν (έξοδα αποστολής, έξοδα που συνδέονται με αποθήκευση υλικών, κλπ).

Το παράρτημα ΙΙ απαριθμεί τα κοινά έξοδα που αναλαμβάνονται μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας της επιχείρησης.

Το παράρτημα ΙΙΙ απαριθμεί τα κοινά έξοδα που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης της επιχείρησης (συγκρότηση στρατηγείων, τοπικά έξοδα μεταφοράς, μισθοδοσία προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου κλπ).

Το παράρτημα VI απαριθμεί τα κοινά έξοδα που μπορούν να αναληφθούν κατά τη διάρκεια της φάσης εκκαθάρισης της επιχείρησης.

Επιπλέον, η διοικητική διαχείριση ορισμένων εξόδων, που παραμένει ευθύνη των συνεισφερόντων κρατών μελών, μπορεί να ανατίθεται στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ. Τα εν λόγω έξοδα είναι συχνά έξοδα διαμονής του προσωπικού, προμήθειας ηλεκτρισμού και νερού, διαχείρισης απορριμμάτων, κ.λπ.

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

Κάθε χρόνο, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και το υποβάλλει στην ειδική επιτροπή (το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου). Ο προϋπολογισμός, που καταρτίζεται με τη βοήθεια εκάστου διοικητή επιχείρησης καθόσον αφορά το τμήμα επιχειρησιακά κοινά έξοδα, περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  • τις πιστώσεις για την κάλυψη των κοινών εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, μιας επιχείρησης·
  • τις πιστώσεις για την κάλυψη των επιχειρησιακών κοινών εξόδων για τις διεξαγόμενες ή σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις·
  • πρόβλεψη των εσόδων που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των εξόδων, τα συμμετέχοντα τρίτα κράτη δεν οφείλουν να συνεισφέρουν στα κοινά έξοδα που προκύπτουν για την προετοιμασία, ή κατόπιν, μιας επιχείρησης και τα οποία υπερβαίνουν τα διάφορα έσοδα. Αντιθέτως, συνεισφέρουν στα επιχειρησιακά κοινά έξοδα. Σε ό,τι αφορά τα κράτη μέλη, ο επιμερισμός της συνεισφοράς τους καθορίζεται σύμφωνα με την κλείδα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται Σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, προβλέπονται ευέλικτες διαδικασίες προχρηματοδότησης μέχρι την κάλυψη του ποσού αναφοράς που καθορίζει ο διευθυντής.

Πλαίσιο

Το 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε ένα πρώτο έγγραφο για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ. Στις 23 Φεβρουαρίου 2004, η απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ θέσπισε τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ. Η εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε πολλές φορές και ύστερα αντικαταστάθηκε από την απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ. Η απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ καταργεί και αντικαθιστά την απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ

19.12.2011

-

ΕΕ L 343 της 23.12.2011

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση 2012/768/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2012, για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 338 της 12.12.2012].

Απόφαση 2013/12/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 8 της 12.01.2013].

Απόφαση 2014/71/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2013, για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Χιλής στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 40 της 11.02.2014].

Απόφαση 2014/15/EΕ για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Γεωργίας σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 14 της 18.01.2014].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.04.2014

Top