Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών

1) ΣΤΟΧΟΣ

Να γίνει απολογισμός για την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου. Να αρχίσει ευρεία διαβούλευση των ενδιαφερόμενων κύκλων για ορισμένα θέματα νομικής φύσεως που τίθενται στον τομέα αυτό για να προετοιμαστούν τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

2) ΠΡΑΞΗ

Πράσινη βίβλος για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου [COM(2002) 196 τελικό - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

3) ΣΥΝΟΨΗ

Το Πράσινο Βιβλίο εγγράφεται στο πλαίσιο των διεξαγόμενων εργασιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για να δημιουργηθεί χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και ειδικότερα να εξασφαλισθεί καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Στην παράταση του σχεδίου δράσης της Βιέννης και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, το Συμβούλιο υπουργών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων είχε καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει Πράσινο βιβλίο για άλλους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών του αστικού και εμπορικού δικαίου εκτός από την διαιτησία, το οποίο "να κάνει απολογισμό της υφιστάμενης κατάστασης και να αρχίζει ευρεία διαβούλευση για να προετοιμαστούν τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην δυνατότητα να καταρτισθούν θεμελιώδεις αρχές, είτε γενικά είτε σε ειδικούς τομείς, που δίνουν τις απαραίτητες εγγυήσεις έτσι ώστε η ρύθμιση των διαφορών από μη δικαστικές αρχές να προσφέρει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας στην επιβολή της δικαιοσύνης".

Στο Πράσινο Βιβλίο, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αυτών των νέων μορφών διευθέτησης των διαφορών, που συχνά αναφέρονται με το αρκτικόλεξο "ADR" (Alternative Dispute Resolution) δεν πρέπει να ειδωθεί ως τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών λειτουργίας των δικαστηρίων, αλλά ως συναινετικότερη μορφή αποκατάστασης της κοινωνικής τάξης και, σε πολλές περιπτώσεις, καταλληλότερος από την προσφυγή στο δικαστήριο ή την διαιτησία.

Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, επιτρέπουν στην ουσία στα μέρη της διαφοράς να αποκαταστήσουν το διάλογο για να βρεθεί λύση στην διαφορά τους, αντί να εγκλωβισθούν σε μια λογική αντιπαράθεση η οποία συνήθως καταλήγει σε έναν νικητή και έναν νικημένο. Η σημασία ενός τέτοιου αιτήματος είναι πολύ αισθητή, π.χ. στις επαγγελματικές διενέξεις, αλλά η ενδεχόμενη χρησιμότητά της ισχύει και για πολλά άλλα είδη διαφορών. Το Πράσινο Βιβλίο, μέσω όλων των πληροφοριών που προσφέρει και των θεμάτων που θέτει, δίνει την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ενδιαφερομένων σε αυτές τις νέες μορφές ρύθμισης των διαφορών (πολίτες, δικαστές και νομικά επαγγέλματα).

Το Πράσινο Βιβλίο έχει ουσιαστικά ως στόχο να βρεθούν λύσεις για την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να διατηρηθεί η ευελιξία αυτών των διαδικασιών με ταυτόχρονη εγγύηση της ποιότητάς τους και της αρμονικής συνύπαρξής τους με τις δικαστικές διαδικασίες.

Το Πράσινο Βιβλίο επιτρέπει επίσης να εξασφαλισθεί καλύτερη κατανόηση των ενεργειών και των πρωτοβουλιών που έχουν έκτοτε ληφθεί στον τομέα αυτό από τα κράτη μέλη και σε κοινοτικό επίπεδο.

Τέλος, δημοσιεύοντας αυτό το Πράσινο Βιβλίο, η Επιτροπή συμμετέχει στις συζητήσεις που διεξάγονται στα κράτη μέλη και διεθνώς για τον καλύτερο τρόπο να εξασφαλισθεί το άριστο περιβάλλον για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

Οι 21 ερωτήσεις που θέτει το Πράσινο Βιβλίο αφορούν τα καθοριστικά στοιχεία των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, όπως π.χ. το θέμα των ρητρών προσφυγής στις διαδικασίες αυτές, το πρόβλημα των προθεσμιών παραγραφής, η απαίτηση εχεμύθειας, η εγκυρότητα των συναινέσεων, η αποτελεσματικότητα των συμφωνιών που απορρέουν από τις διαδικασίες αυτές, η κατάρτιση των τρίτων, η πιστοποίηση τους, το καθεστώς υπευθυνότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο του Πράσινου Βιβλίου.

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.05.2002

Top