Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Οργανωμένη εγκληματικότητα: Ευρωπαϊκό δίκτυο πρόληψης του εγκλήματος

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Οργανωμένη εγκληματικότητα: Ευρωπαϊκό δίκτυο πρόληψης του εγκλήματος

Αυτή η απόφαση έχει ως στόχο να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2001/427/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος.

ΣΥΝΟΨΗ

Μετά τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1996, έλαβαν χώρα πολλές διασκέψεις και σεμινάρια με στόχο τον καθορισμό ευρωπαϊκής στρατηγικής κατά της εγκληματικότητας. Βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την αναγκαιότητα να τεθεί σε εφαρμογή σύστημα πρόληψης που να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, διαφόρων εμπειριών, μελετών και ερευνών σχετικά με την πρόληψη.

Με την παρούσα απόφαση δημιουργείται Ευρωπαϊκό δίκτυο πρόληψης του εγκλήματος (ΕΔΠΕ). Ως πρόληψη νοούνται όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας των πολιτών. Το δίκτυο διαθέτει γραμματεία και αποτελείται από σημεία επαφής τα οποία ορίζονται από τα κράτη μέλη, τρία το πολύ για κάθε χώρα. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα σημεία επαφής του γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών. Η Επιτροπή ορίζει το σημείο επαφής της. Η Europol (ΕΝ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΝ) συμμετέχουν στις εργασίες του δικτύου για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Οι δραστηριότητες προτεραιότητας του δικτύου αναπτύσσονται στους τομείς της καταπολέμησης της νεανικής εγκληματικότητας, της αστικής εγκληματικότητας και της εγκληματικότητας που αφορά τα ναρκωτικά (προτεραιότητες που έχει ήδη θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε).

Οι στόχοι του δικτύου είναι:

 • να διευκολύνει τη συνεργασία, τις επαφές και τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών,
 • να αναλύει τις πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες δράσεις πρόληψης του εγκλήματος,
 • να επισημαίνει τους κύριους τομείς συνεργασίας και να διοργανώνει ετησίως την απονομή του ευρωπαϊκού βραβείου πρόληψης του εγκλήματος,
 • να διοργανώνει σεμινάρια, διασκέψεις και συναντήσεις,
 • να ενισχύσει τη συνεργασία με τις υποψήφιες χώρες,
 • να υποβάλλει στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων.

Το δίκτυο αναπτύσσει τη δραστηριότητά του σε συνεργασία με τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη και τα μη κυβερνητικά ιδρύματα και οργανισμούς. Επίσης, δημιουργεί ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο.

Το δίκτυο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, συγκαλούμενο από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίασή του πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2001.

Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του δικτύου παρέχει η Επιτροπή. Η γραμματεία εξασφαλίζει την τρέχουσα λειτουργία του δικτύου και τηρεί ενήμερη την ιστοσελίδα του Διαδικτύου.

Το Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του δικτύου, τρία έτη μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα έκδοσής της.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2001/427/ΔΕΥ

28.5.2001

-

ΕΕ L 153 της 8.6.2001

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κάθε έτος το δίκτυο υποβάλλει στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων στην οποία αναφέρει τους τομείς του προγράμματος εργασίας όπου θα αναπτύξει δράση κατά προτεραιότητα το επόμενο έτος.

Ετήσια έκθεση 2005 του Ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος (EN )Το έτος 2005 επιτεύχθηκαν πέντε κύριοι στόχοι:

 • η αναδιάρθρωση του Δικτύου·
 • η ανάπτυξη του ιστότοπου του Δικτύου (ΕΝ), με υπεύθυνο για τη διαχείρισή του μέχρι το 2008 το Ηνωμένο Βασίλειο·
 • ο προσδιορισμός μιας πιο αποτελεσματικής προσέγγισης για την εκμετάλλευση των υπηρεσιών υποστήριξης του Δικτύου (ιδιαίτερα την εγκαινίαση μιας γραμματείας για το Δίκτυο)·
 • η δημιουργία ενός προγράμματος εργασίας βασισμένου σε επτά άξονες δράσης·
 • η καθιέρωση ενός συστήματος ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη της εγκληματικότητας. Προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα στην επόμενη έκθεση, οι στόχοι για το έτος 2006 συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έκθεση.

Ετήσια έκθεση 2004 του Ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος

Κατά τη διάρκεια του 2004, το δίκτυο των εθνικών αντιπροσώπων συνήλθε τέσσερις φορές. Η έκθεση περιγράφει την κατάσταση των εργασιών των τριών υποομάδων του δικτύου, ιδίως:

 • της ομάδας για το έγκλημα και τη θυματοποίηση (έκθεση για τις τάσεις της εγκληματικότητας στην Ένωση),
 • της ομάδας για τη διεθνή συγκριτική αξιολόγηση («international benchmarking»),
 • της ομάδας για την εγκληματικότητα των νέων.

Ετήσια έκθεση 2003 του Ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος

Η ετήσια έκθεση 2003 του Ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος περιλαμβάνει και αφορά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

 • μια συνολική θεώρηση των θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων,
 • τις συγκεκριμένες δραστηριότητες του ΕΔΠΕ: εφαρμογή ορισμένων συγκεκριμένων στόχων και δραστηριοτήτων ή πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης εργασιών του,
 • θετικές εξελίξεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πρόληψης του εγκλήματος,
 • την κατάσταση των αναγκών στον τομέα της συνεργασίας για την πρόληψη της εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης,
 • το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας (2003-2004) του ΕΔΠΕ, όπως έχει εγκριθεί από το ΕΔΠΕ στις 24 Φεβρουαρίου 2003,
 • τις μελλοντικές προοπτικές για το ΕΔΠΕ και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία.

Ετήσια έκθεση 2002 του Ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2002 σημαδεύτηκε από την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΕΔΠΕ στο Διαδίκτυο, τη διάσκεψη στο Aalborg (Δανία) και την εκπόνηση συστήματος κοινοποίησης πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές. Στα τέλη του 2002, όλα τα κράτη μέλη είχαν ορίσει τους εθνικούς τους αντιπροσώπους στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια του έτους οργανώθηκαν συνεδριάσεις ολομέλειας αλλά και άτυπες συνεδριάσεις με πρωτοβουλία των κρατών μελών για την επεξεργασία συγκεκριμένων μέτρων, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης των κλοπών κινητών τηλεφώνων, της εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης του εγκλήματος και της πρόληψης της εγκληματικότητας των νέων. Το πρόγραμμα εργασίας 2003-2004 του δικτύου προβλέπει την παροχή πρόσβασης διά της ηλεκτρονικής οδού σε περισσότερες εκθέσεις καθώς και τη διοργάνωση διάσκεψης στα τέλη του κάθε έτους.

Πρώτη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήματος (ΕΔΠΕ) (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2001)

Μεταξύ των πεπραγμένων κατά το 2001 επισημαίνονται:

 • τα πρώτα μέτρα που προορίζονται για τη δημιουργία ιστοσελίδας του ΕΔΠΕ στο Διαδίκτυο προκειμένου να διαδοθούν οι γνώσεις για την εγκληματικότητα και την πρόληψη του φαινομένου αυτού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • η διοργάνωση διάσκεψης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (που πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Οκτωβρίου 2002 στο Aalborg),
 • πιλοτικές εργασίες για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των στοιχείων που αφορούν την εγκληματικότητα, την ποινική δικαιοσύνη και τη θυματοποίηση στα κράτη μέλη της ΕΕ,
 • τα πρώτα ληφθέντα μέτρα για την ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα όργανα της ΕΕ στον εν λόγω τομέα.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Η πρόληψη της εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2004) 165 τελικό (es de en fr)].

Απόφαση 2002/630/JAI του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη σύσταση προγράμματος-πλαισίου σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (AGIS ) [Επίσημη Εφημερίδα L 203 της 1.8.2002].

Απόφαση 2001/515/JAI του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 για τη θέσπιση προγράμματος ενθάρρυνσης και ανταλλαγών, κατάρτισης και συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος [Hippocrate (es de en fr)] [Επίσημη Εφημερίδα L 186 της 7.7.2001].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.03.2007

Top