Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση, η απλοποίηση και η επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διεξαγωγή αποδείξεων στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός διευκολύνει την διεξαγωγή αποδείξεων σε ένα άλλο κράτος μέλος. Εφαρμόζεται στον αστικό και εμπορικό τομέα όταν το δικαστήριο ενός κράτους μέλους:

 • παραγγέλλει στο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους να εξασφαλίσει αποδείξεις·
 • ζητά την άδεια να συλλέξει μόνο του αποδείξεις σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η παραγγελία πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση αποδείξεων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μια δικαστική διαδικασία που έχει κινηθεί ή προβλέπεται να κινηθεί.

Η Δανία δεν συμμετέχει στον κανονισμό.

Επικοινωνία μεταξύ των δικαστηρίων

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν έναν κατάλογο των αρμόδιων δικαστηρίων που προβαίνουν σε εξασφάλιση αποδείξεων και να καταδείξουν την περιφερειακή ή και ειδική αρμοδιότητά τους. Οι αιτήσεις απευθύνονται απευθείας από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει κινηθεί ή προβλέπεται να κινηθεί η διαδικασία (αιτούν δικαστήριο) στο δικαστήριο του κράτους μέλους το οποίο πρέπει να συλλέξει τις αποδείξεις (δικαστήριο εκτέλεσης).

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρχή ως κεντρική αρχή. Η κεντρική αρχή έχει αρμοδιότητα:

 • να παρέχει πληροφορίες στα δικαστήρια·
 • να επιλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με μια παραγγελία·
 • να διαβιβάζει, σε έκτακτες περιπτώσεις, παραγγελίες αλλοδαπών αρχών προς τα αρμόδια δικαστήρια.

Τύπος και το περιεχόμενο της παραγγελίας

Η παραγγελία πρέπει να υποβάλλεται μέσω πρότυπων εντύπων που προβλέπονται από τον κανονισμό και πρέπει, υποχρεωτικά, να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: το όνομα και τη διεύθυνση των διαδίκων, τη φύση και το αντικείμενο της δίκης, την παραγγελθείσα διεξαγωγή αποδείξεων κ.λπ.

Ο κανονισμός προβλέπει ότι η παραγγελία διατυπώνεται στην επίσημη γλώσσα του δικαστηρίου εκτέλεσης ή σε άλλη γλώσσα την οποία έχει δηλώσει ως αποδεκτή το κράτος μέλος εκτέλεσης.

Εκτέλεση

Η εκτέλεση της παραγγελίας διεξάγεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η παραγγελία πρέπει να εκτελεστεί το αργότερο μέσα σε 90 ημέρες από την παραλαβή της.

Η άρνηση εκτέλεσης προβλέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν η παραγγελία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (π.χ. αφορά ποινική και όχι εμπορική ή αστική διαδικασία)·
 • όταν η εκτέλεση της παραγγελίας δεν εμπίπτει στο πεδίο της δικαστικής αρμοδιότητας·
 • όταν η παραγγελία είναι ελλιπής·
 • όταν το πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο παραγγελίας εξέτασης επικαλείται δικαίωμα άρνησης κατάθεσης ή απαγόρευσης κατάθεσης·
 • όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί η παρακαταθήκη ή προκαταβολή των εξόδων που συνδέονται με την προσφυγή σε εμπειρογνώμονα.

Στην περίπτωση άρνησης εκτέλεσης μιας παραγγελίας, το δικαστήριο εκτέλεσης το γνωστοποιεί στο αιτούν δικαστήριο εντός 60 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Εάν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου, εκπρόσωποι του τελευταίου μπορούν να παρίστανται όταν το δικαστήριο εκτέλεσης διεξάγει την παραγγελθείσα πράξη. Το ίδιο ισχύει και για τους διαδίκους και, ανάλογα με την περίπτωση, για τους εκπροσώπους τους.

Ο κανονισμός δεν εμποδίζει να συνάπτονται ή να διατηρούνται, από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη συμφωνίες προκειμένου να επιταχύνεται ή να απλοποιείται η εκτέλεση παραγγελιών διεξαγωγής διαδικαστικών πράξεων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

1.7.2001

-

ΕΕ L 174 της 27.6.2001

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. [ COM(2007) 769 τελικό - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δύο πρωταρχικοί στόχοι του κανονισμού (η απλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η επιτάχυνση της διεξαγωγής αποδείξεων) επιτυγχάνονται κατά ικανοποιητικό τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του κανονισμού, συγκεκριμένα:

 • βελτίωση του επιπέδου γνώσης του κανονισμού μεταξύ των νομικών επαγγελμάτων·
 • λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να τηρείται η προθεσμία των 90 ημερών που έχει οριστεί για την εκτέλεση των παραγγελιών·
 • περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, συγκεκριμένα της βιντεοδιάσκεψης.

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο [ COM(2013) 452 final - Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Επιτροπή να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο πέντε κανονισμών στον τομέα της δικαιοσύνης, όπου ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1206/2001 αντικαθιστά με διαδικασία ελέγχου τον επί του παρόντος ισχύοντα κανονισμό.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.04.2014

Top