Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Η εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τον φιλικό διακανονισμό των διενέξεων σε θέματα κατανάλωσης. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στις εξώδικες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, η Επιτροπή θεσπίζει αρχές που στοχεύουν στην ενίσχυση αυτών των διαδικασιών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά με την εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών διαφορών [COM(1998) 198 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Σύσταση της Επιτροπής 98/257/ΕΚ, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 115 της 17.4.1998].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή προτίθεται να διευκολύνει τη πρόσβαση των καταναλωτών στις διαδικασίες εξώδικης * ρύθμισης διαφορών.

Πράγματι, οι καταναλωτές μπορεί να συναντούν προβλήματα κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους της νομικής συνδρομής, της διάρκειας και της πολυπλοκότητας των δικαστικών διαδικασιών, ιδίως σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών.

Έτσι, η Επιτροπή προτείνει να προωθηθούν εξώδικες διαδικασίες για τη ρύθμιση των διαφορών όπως είναι η διαμεσολάβηση, ο συμβιβασμός ή η διαιτησία. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις διαφορές τους απλά, γρήγορα και όχι δαπανηρά.

Εξώδικη επίλυση διαφορών

Η Επιτροπή προτείνει να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

  • ανεξαρτησία και τεχνογνωσία του οργανισμού·
  • διαφάνεια της διαδικασίας και της λειτουργίας του οργανισμού·
  • αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, δωρεάν χαρακτήρας ή χαμηλό κόστος της διαδικασίας. Επιπλέον, η προσφυγή σε δικηγόρο ή σε νόμιμο εκπρόσωπο πρέπει να είναι προαιρετική, παρότι κάθε μέρος έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί την άποψή του·
  • νομιμότητα των αποφάσεων, οι οποίες οφείλουν να σέβονται τους νόμους που προστατεύουν τους καταναλωτές·
  • δίκαιη αντιμετώπιση κάθε εμπλεκόμενου μέρους στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Πλαίσιο

Η παρούσα σύσταση αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και των διακανονισμών των διαφορών σε θέματα κατανάλωσης εντός της ενιαίας αγοράς.

Λέξεις-κλειδιά

  • Εξώδικη διαδικασία:  κάθε μέθοδος που επιτρέπει την επίλυση διαφοράς χάρη στην παρέμβαση τρίτου ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει λύση. Πράγματι, τα εξώδικα όργανα μπορούν να έχουν θεσπιστεί από δημόσιες αρχές, από ομάδες επαγγελματιών της δικαιοσύνης, από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (διαιτητικό δικαστήριο, ιδιωτικά κέντρα διαιτησίας, διαμεσολαβητές κλπ).

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σύσταση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης των διαφορών κατανάλωσης που δεν καλύπτονται από τη σύσταση 98/257/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 109 της 19.04.2001].

Η σύσταση αυτή εφαρμόζεται στα όργανα που είναι αρμόδια για τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών κατανάλωσης και τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν μια διαφορά με την προσέγγιση των δύο μερών για την επίτευξη κοινής συμφωνίας. Τα όργανα αυτά θα πρέπει, εξάλλου, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες αρχές: αμεροληψίας, διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης της διαδικασίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.07.2011

Top