Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή σε ολόκληρη την ΕΕ, στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προστασίας του καταναλωτή και στην ορθή συμμετοχή των οργανώσεων των καταναλωτών στις κοινοτικές πολιτικές.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2002 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - « Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2000-2006 » [COM (2002) 208 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C137/2, 08.06.2002]

ΣΥΝΟΨΗ

Οι τρεις προαναφερθέντες στόχοι αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε όλες τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και να προετοιμάσουν τη διεύρυνση.

Οι καταναλωτές δεν αντλούν όλα τα οφέλη που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά. Για την ενίσχυσή της, οι καταναλωτές χρειάζονται απλούστερους και πιο ομοιόμορφους κανόνες, παρεμφερή βαθμό εφαρμογής στο σύνολο της Ένωσης, πιο προσιτά μέσα ενημέρωσης και επιμόρφωσης, καθώς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης των εμπορικών διαφορών.

Πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής:

  • ασφάλεια των καταναλωτών·
  • οικονομικά και νομικά θέματα που τους αφορούν σχετικά με την αγορά·
  • ενημέρωση και επιμόρφωση των καταναλωτών·
  • προώθηση των οργανώσεων των καταναλωτών και συμμετοχή τους στη χάραξη της πολιτικής για τους καταναλωτές.

Οι στόχοι της στρατηγικής είναι οι εξής:

  • υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προστασίας του καταναλωτή·
  • συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές της ΕΕ μέσω των οργανώσεων των καταναλωτών.

Αυτοί οι στόχοι θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια σειράς μέτρων που θα ληφθούν στη διάρκεια των πέντε προσεχών ετών (2002-2006). Προβλέπεται κυλιόμενο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο θα επανεξετάζεται περιοδικά. Για κάθε στόχο, η στρατηγική παρουσιάζει τα κυριότερα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή κατά τα πέντε προσεχή έτη. Η Επιτροπή θα υποβάλει ξεχωριστές προτάσεις στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

Στόχος 1: «Υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε ολόκληρη την ΕΕ»

Η επιδίωξη του στόχου αυτού είναι να εναρμονιστούν μέσω του πιο ενδεδειγμένου μέτρου (οδηγία-πλαίσιο, προκαθορισμένα πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές), όχι μόνον η ασφάλεια των αγαθών και των υπηρεσιών, αλλά και οι οικονομικές και νομικές πτυχές που θα δημιουργήσουν στους καταναλωτές την αναγκαία εμπιστοσύνη ώστε να προβούν σε συνδιαλλαγές οπουδήποτε στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, οι κυριότερες ενέργειες θα έγκεινται στην παρακολούθηση των ερωτημάτων σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές που εξετάζονται στην Πράσινη Βίβλο για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ και θα αφορούν την ασφάλεια των υπηρεσιών.

Στόχος 2: «Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προστασίας του καταναλωτή»

Δεδομένου ότι ο βαθμός της οικονομικής ολοκλήρωσης στην εσωτερική αγορά αυξάνεται σταθερά και ότι προσφέρονται όλο και περισσότερες δυνατότητες στους καταναλωτές, θα έπρεπε στην πράξη να τους παρέχεται η ίδια προστασία στο σύνολο της ΕΕ. Οι ενέργειες προτεραιότητας που εντάσσονται στον παρόντα στόχο αφορούν τη δημιουργία ενός πλαισίου διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και την καθιέρωση μηχανισμών προσφυγής για τους καταναλωτές.

Στόχος 3: «Συμμετοχή των οργανώσεων καταναλωτών στις κοινοτικές πολιτικές»

Για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, θα πρέπει οι ίδιοι οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη χάραξη των πολιτικών που τους αφορούν. Οι καταναλωτές και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να έχουν την ικανότητα και τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την προώθηση των συμφερόντων τους σε ίση βάση με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι κύριες ενέργειες για την επιδίωξη του στόχου αυτού συνίστανται αφενός στην αναθεώρηση των μηχανισμών για τη συμμετοχή των οργανώσεων καταναλωτών στη χάραξη των κοινοτικών πολιτικών και αφετέρου στην κατάρτιση σχεδίων επιμόρφωσης και ενίσχυσης των ικανοτήτων τους.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση αριθ. 20/2004/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003 που θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών δραστηριοτήτων που θα πρέπει να αναληφθούν για την υποστήριξη της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004 έως 2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 5, 09.01.2004].

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη στρατηγική για την πολιτικής υπέρ των καταναλωτών 2002-2006 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στο ψήφισμα αυτό, το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική και τους τρεις στόχους της και καλεί την Επιτροπή καθώς και τα κράτη μέλη, όπου αυτό αρμόζει, να την εφαρμόσουν. Ζητά από την Επιτροπή να προβαίνει κάθε δεκαοκτώ μήνες σε επανεξέταση της στρατηγικής, όπου θα συμπεριλαμβάνεται μια αξιολόγηση του αντικτύπου των κοινοτικών και εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την υποστήριξη των στόχων που έχουν τεθεί στη στρατηγική.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.04.2005

Top