Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Γενικό καθεστώς, κατοχή και κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Γενικό καθεστώς, κατοχή και κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει σε κοινοτικό επίπεδο το γενικό καθεστώς των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία συνοψίζει την ενοποίηση των οδηγιών των σχετικών με το καθεστώς των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε άλλους έμμεσους φόρους, πλην του ΦΠΑ και των φόρων που καθορίζει η Κοινότητα.

Η οδηγία ορίζει την εδαφική εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών και των ειδικών οδηγιών των σχετικών με τους συντελεστές και τις διαρθρώσεις των δασμών επί των προϊόντων που υπόκεινται σε εδικούς φόρους κατανάλωσης.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από τις οδηγίες είναι τα πετρελαιοειδή, η αλκοόλη, τα αλκοολούχα ποτά και τα επεξεργασμένα καπνά. Στα προϊόντα αυτά μπορούν επίσης να επιβληθούν και άλλοι έμμεσοι φόροι για ειδικούς σκοπούς.

Τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν έμμεσους φόρους σε προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι οι φόροι αυτοί δεν συνεπάγονται διατυπώσεις που σχετίζονται με τη διάβαση συνόρων.

Χώρες στις οποίες είναι απαιτητός ο φόρος:

  • τα προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος μέλος και βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται·
  • τα προϊόντα που αγοράζουν ιδιώτες για δικές τους ανάγκες και τα οποία μεταφέρουν αυτοπροσώπως, φορολογούνται στο κράτος μέλος στο οποίο αποκτήθηκαν τα προϊόντα αυτά· έχουν καθοριστεί διάφορα κριτήρια προκειμένου να επιτραπεί στους ιδιώτες να μπορούν να αποδείξουν ότι οι αγορές τους έχουν προσωπικό χαρακτήρα·
  • τα προϊόντα που αγοράζουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου ή μη εγγεγραμμένου επαγγελματία και μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για δικό του λογαριασμό, υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τις δικές του ρυθμίσεις σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και κατοχή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των εν λόγω οδηγιών. Στην περίπτωση που ο φόρος δεν έχει καταβληθεί, η παραγωγή και η κατοχή των προϊόντων ελέγχονται στο πλαίσιο του καθεστώτος της φορολογικής αποταμίευσης.

Στην παρούσα οδηγία προσδιορίζεται η διαδικασία σχετικά με την κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρονται στις εν λόγω οδηγίες και τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής: καθορίζεται σύστημα πληροφόρησης των αρμόδιων φορολογικών αρχών των κρατών μελών από τους επαγγελματίες για τις παραδόσεις που αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν αυτοί και βασίζεται σε διοικητικό και εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο.

Για την κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος μέλος με προορισμό το ίδιο, μέσω της επικράτειας άλλου κράτους μέλους, απαιτείται η χρησιμοποίηση του εν λόγω συνοδευτικού εγγράφου.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αντίτυπα του συνοδευτικού εγγράφου που προορίζονται για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποστολής και προορισμού μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικά μέσα.

Τα έγγραφα εσωτερικής διαμετακόμισης, οι συμφωνίες TIR ή ΑΤΑ ισοδυναμούν με συνοδευτικά έγγραφα όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Η κατάθεση εγγύησης είναι υποχρεωτική για την κάλυψη των κινδύνων που ενέχει η κυκλοφορία των προϊόντων. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν διατάξεις για την κάλυψη των κινδύνων που ενέχει η παραγωγή και η κατοχή των προϊόντων αυτών.

Ο αποστολέας δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να τροποποιήσει το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη που εμφανίζεται στο συνοδευτικό έγγραφο.

Στην περίπτωση συχνής και τακτικής μετακίνησης των προϊόντων που τελούν υπό αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν κάποια ελάφρυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

Οι ένοπλες δυνάμεις και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν την άδεια να λαμβάνουν προϊόντα τελούντα υπό αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, υπό τον όρο ότι επισυνάπτεται στο συνοδευτικό έγγραφο πιστοποιητικό απαλλαγής.

Οι μικροί οινοπαραγωγοί μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Σύσταση επιτροπής ειδικών φόρων κατανάλωσης για την εξέταση των κοινοτικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Η οδηγία 92/12/ΕΚ καταργείται από 1ης Απριλίου 2010 από την οδηγία 2008/118/ΕΚ.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 92/12/ΕΟΚ

06.03.1992

01.01.1993

ΕΕ L 76 της 23.3.1992

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 92/108/ΕΟΚ

28.12.1992

31.12.1992

ΕΕ L 390 της 31.12.1992

Οδηγία 94/74/ΕΚ

20.01.1995

01.07.1995

ΕΕ L 365 της 31.12.1994

Οδηγία 96/99/ΕΚ

01.01.1997

01.01.1997

ΕΕ L 8 της 11.1.1997

Οδηγία 2000/44/ΕΚ

01.07.2000

01.07.2000

ΕΕ L 161 της 1.7.2000

Οδηγία 2000/47/ΕΚ

31.07.2000

-

ΕΕ L 193 της 29.7.2000

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2003

05.06.2003

-

ΕΕ L 122 της 16.5.2003

Οδηγία 204/106/ΕΚ

24.12.2004

29.06.2005

ΕΕ L 359 της 4.12.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 2ας Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ [COM(2004) 227-1 – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 162 της 1.7.2003]. Η εν λόγω απόφαση εγκαθιδρύει μηχανογραφημένο σύστημα για τη διακίνηση και τον έλεγχο των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και συγκεκριμένα των πετρελαιοειδών, της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών και των επεξεργασμένων καπνών. Το εν λόγω μηχανογραφημένο σύστημα σκοπό έχει, αφενός, να επιτρέψει την ηλεκτρονική διαβίβαση του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου που πρέπει να συντάσσει ο αποστολέας για την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και τη βελτίωση των ελέγχων και, αφετέρου, να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απλοποιώντας την ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις σχετικές ροές και να προβαίνουν στους τυχόν αναγκαίους ελέγχους. Το μηχανογραφικό σύστημα περιλαμβάνει κοινοτικά και μη κοινοτικά στοιχεία. Οι εργασίες σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του μηχανογραφικού συστήματος αρχίζουν το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 31/96 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1996, σχετικά με το πιστοποιητικό απαλλαγής από ειδικούς φόρους κατανάλωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 8 της 11.01.1996].

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος και τα οποία έχουν διατεθεί στην κατανάλωση στο κράτος μέλος αποστολής [Επίσημη Εφημερίδα L 369 της 18.12.1992].

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1992 περί συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου για την κυκλοφορία, βάσει καθεστώτος αναστολής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 276 της 19.9.1992].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.07.2009

Top